Home
Department of Comparative Politics
KARRIERE

Rådgiver i Politiet

Rebekka Strandmann Hanssen leverte masteroppgave i sammenliknende politikk våren 2022 og jobber i dag som rådgiver i Vest politidistrikt.

Main content

Man får hele tiden høre at studiet er adaptivt og kan brukes i mange sektorer, men etter selv å ha søkt på en jobb jeg ikke trodde statsvitere var aktuelle for så forstår jeg virkelig hvor adaptive vi er! 

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som rådgiver ved Vest Politidistrikt. Selve stillingen min ligger under Felles tjenestekontor, hvor jeg jobber med tjenesteplanlegging og rådgivning internt i organisasjonen. Innenfor dette kommer det oppgaver som omfattet planlegging og rådgivning for å sikre helhetlig og kostnadseffektiv tjeneste.

Hva er det beste med jobben din- og det meste utfordrende?

Det beste med jobben min er at jeg jobber i en dynamisk og aktiv organisasjon. I stor grad har jeg faste arbeidsoppgaver som jeg holder på med, men ettersom at stillingen min ligger på et tjenestlig regionalt nivå innebærer hverdagen også at man må oppdateres og omstilles på bakgrunn av hva som sker i samfunnet. Den største utfordringen er å sette seg inn i språk og systemer i organisasjonen. Politiet har en rekke ulike begreper og roller som har tatt litt tid å sette seg inn i. Gjennom møter med nye personer, nye prosjekter og utfordringer har jeg heldigvis blitt godt kjent med både språket og strukturen i organisasjonen!

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Gjennom Sammenlignende politikk lærer vi om institusjoner og stater. Selvfølgelig er relasjonen til politiet da tydelig, men man får mulighet til å se et mer dynamisk bilde av driften som må til for å svare på samfunnsansvaret.

I tillegg har det å kunne navigere fortløpende i store mengder informasjon, samt sammenstille opplysninger, vært særs relevant. Ved flere anledninger inneholder arbeidsdagen situasjoner hvor man er avhengig av å sette seg inn i nye kontekst og situasjon. Kjennskapen og innsynet fra analyseverktøy har også gjort de lettere for meg å sette meg inn i digitale verktøy som benyttes på arbeidsplassen.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

 Ja. Etter utdanningen har man en forståelse som gagner alle parter i arbeidslivet. Gjennom Sammenlignende politikk, da særlig masteren, etablerer man en effektiv og adaptiv måte å håndtering og filtrere informasjon på. I tillegg jobber man aktivt med dybde og forståelse, noe alle sektorer vil anerkjenne som gunstige teknikker å kunne. Man må noen ganger selge dette litt mer inn, men utbyttet vil være stort for en arbeidsgiver!

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Min største anbefaling er først å fremst at man må søke. Har man en interesse for arbeidsplassen, eller bare er nysgjerrig, så burde man ta kjangsen! I mitt tilfellet hadde jeg rett kompetanse til riktig tidspunkt. Man får hele tiden høre at studiet er adaptivt og kan brukes i mange sektorer, men etter selv å ha søkt på en jobb jeg ikke trodde statsvitere var aktuelle for så forstår jeg virkelig hvor adaptive vi er!