Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
St. Olavs Orden

Jan Mangerud utnevnt til ridder

- Det er en ære langt utover det jeg noen gang kunne drømme om. Det er også en stor ære for Universitetet i Bergen. For jeg har jo ikke gjort det alene. Mange forskere, studenter og hele Institutt for Geovitenskap har jo bidratt, sier professor emeritus Jan Mangerud som ble utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Next
Jan Mangerud blir tildelt ridderordenen
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
1/10
Jan Mangerud taler til forsamlingen ved ridderutnevnelsesseremonien i Universitetsaulaen
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
2/10
Jan Mangerud holder sin takketale foran forsamlingen i Universitetsaulaen
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
3/10
Rektor Margareth Hagen overrekker blomster til Jan Mangerud
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
4/10
Instituttleder professor Atle Rotevatn taler til den nyslåtte ridderen Jan Mangerud.
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
5/10
Direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven, taler til Jan Mangerud.
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
6/10
Pensjonert professor Eiliv Larsen er den som fremmet forslaget om å slå Jan Mangerud til ridder. Taler her under seremonien.
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
7/10
Marina Matsuoka fremførte flere innslag av Grieg under seremonien.
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
8/10
Ridderdiplomet utstilt på scenen.
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
9/10
Fra venstre: Eiliv Larsen, Kikki Flesche Kleiven, Jan Mangerud, Margareth Hagen, Gunnar O. Hæreid, og Gunn Mangerud
Photo:
HÅVARD KROKEN HOLME
10/10
Previous

Main content

Det var mange som møtte fram for å ære professor emeritus Jan Mangerud i Universitetsaulaen tirsdag. Assisterende statsforvalter Gunnar O. Hæreid, rektor Margareth Hagen, instituttleder professor Atle Rotevatn ved Institutt for geovitenskap og en av hans tidligere studenter uttalte seg rosende om Mangeruds betydning for geovitenskapen.  

 

Rektor Marareth Hagen taler til ridder Jan Mangerud
Foto/ill.:
HÅVARD KROKEN HOLME

- Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som “belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten”. Sterk forskning og kunnskap er for menneskeheten. Jan Mangerud har i flere tiår vært en av landets mest innflytelsesrike og siterte norske geovitenskapelige forskere innenfor kvartærgeologi, for forståelsen av hvordan istidhistorien har formet og preget landet vårt, og vår del av verden for øvrig, sa rektor Hagen. 

Dekan Gunn Mangerud taler til far og ridder Jan Mangerud
Foto/ill.:
HÅVARD KROKEN HOLME

Dekan ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet Gunn Mangerud, hans egen datter, beriket seremonien med et innblikk i hvordan det var å vokse opp med forskeren Jan Mangerud som far. Blant annet var det slik at de på ferieturer hadde inngått et løfte om at han bare skulle studere ett steintak per dag. Jan Mangerud er utvilsomt en lidenskapelig forsker, som virkelig har satt spor etter seg.  

Den timelange seansen ble innledet med inngangsmarsj og inneholdt flotte musikkinnslag fra Griegakademiet, ved Marina Matsuoka på flygel. 

- Det var en fantastisk seremoni. En fantastisk opplevelse med hele aulaen, fin musikk og fantastiske taler. Det var jo moro at universitetet ville gjøre det så høytidelig og flott, sa Jan Mangerud med et stort smil like etter seremonien.  

Jan Mangerud på første rad under seremonien
Foto/ill.:
HÅVARD KROKEN HOLME

Fremragende forskningsbidrag over 60 år 

– Jan Mangerud har gjennom sin karriere løftet kvartærstudier og UiB gjennom å bygge et internasjonalt rettet forskningsmiljø med særlig fokus på Arktis. Mangeruds arbeid har også vært en av grunnpilarene i oppbyggingen av Bjerknessenteret for klimaforskning og han har levert substansielle bidrag til forståelsen av klimasystemet, sa rektor Margareth Hagen i sin tale.  

Gjennom hele sin forskningskarriere har Mangerud vist en unik evne til å drive faget fremover, ta nye metoder og utradisjonelle tilnærminger i bruk, og til å inspirere studenter og kolleger både nasjonalt og internasjonalt. Dette har resultert i fremragende forskningsbidrag. 

Les mer om Mangeruds fyldige akademiske karriere og betydning i denne saken

 

Jan Mangerud ved ridderutnevnelsesseremonien.
Foto/ill.:
HÅVARD KROKEN HOLME

Ridderens råd til unge i dag 

Helt siden han som student oppdaget at det faktisk var mulig å oppdage noe nytt, har han vært fascinert av det å oppdage eller løse problem som ingen har løst før. Det har drevet han fra den ene oppdagelsen til den andre, og vært en sentral drivkraft for arbeidet. 

- Du må ikke begynne å bli forsker for å bli berømt. Du må bli forsker fordi du er så nysgjerrig. Du må gjøre det du selv synes er morsomt, sier Mangerud i en klar oppfordring til de som er unge i dag. 

Han forklarer det med at det er så mye langt tålmodighetsarbeid mellom hver gang man finner noe spennende. Forsker må du altså bare bli hvis du er så nysgjerrig og har den driven at du ikke greier å la være å bli noe annet 

- At jeg skulle bli ridder var det nok ingen som hadde trodd. Jeg er oppvokst på Lillestrøm, som en kunne regne som en del av Oslos østkant. I min familie var jeg den første som tok artium. At jeg senere ble professor og nå ridder, er fjernt fra min oppvekst, men veldig moro, sier Mangerud i Bergens Tidendes sak i anledning ridderutnevnelsen