Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Markering av CLIMLIFE-rapport og ny leder for LINGCLIM

På LINGCLIM-møtet fredag 10. november 2023 ble både CLIMLIFE-rapporten og lederskifte markert.

Kjersti Fløttum overrekker LINGCLIM-nøkkelen til Øyvind Gjerstad
Photo:
Privat.

Main content

På LINGCLIM-møtet fredag 10. november 2023 ble lederskiftet høytidelig markert ved overrekkelsen av LINGCLIM-nøkkelen. 


Ny leder for forskningsgruppen LINGCLIM 


Professor emerita Kjersti Fløttum ovverakte nøkkelen til førstemaanuensis Øyvind Gjerstad som nå er ny leder for forskningsgruppen. 

Professor Kjersti Fløttum startet den tverrfaglige forskningsgruppen LINGCLIM i 2010 og ledet den frem til hun gikk av med pensjon i august 2023. Hun er fortsatt aktiv i gruppen som professor emerita. Forskergruppen har samarbeidet med Norsk Medborgerpanel/DIGSSCORE, NORCE, Bjerknessenteret, NHH, Forskningsgruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM) og Senter for klima og energiomstilling (CET). 

 

Lansering av CLIMLIFE-rapporten 

Møtet ble også anledningen til å presentere den endelige rapporten fra CLIMLIFE-prosjektet. 

CLIMLIFE-prosjektet har de siste tre årene (2020-2023) studert hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Du finner mer informasjon om CLIMLIFE på prosjektets hjemmeside.

Rapporten presenterer forskningsresultater fra det tverrfaglige prosjektet CLIMLIFE, ledet av professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, og finansiert av Norges forskningsråd 2020–2023. Den oppsummerer bidrag fra prosjektmedlemmene og inneholder i tillegg et forord av journalist og forfatter Andrew C. Revkin og et etterord av tidligere EU-kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard.

Rapporten kan du lese i sin helhet på engelsk her under "Dokumenter" (med norsk og engelsk sammendrag).