Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TMS Starting Grant

Leslie-Jacobsen satte Landsloven under lupen

Helen F. Leslie-Jacobsen har gjennomført sitt TMS-prosjekt – der har hun og teamet hennes undersøkt Magnus Lagabøtes Landslov, den første nasjonale lovsamlingen i Norge, og som ble brukt i 400 år.

Helen F. Leslie-Jacobsen
Helen Frances Leslie-Jacobsen er spesialist på norrøn filologi, edda-dikt og norrøne lovtekster. I TMS-prosjektet har hun og teamet undersøkt Magnus Lagabøtes Landslov, den første nasjonale lov-samlingen i Norge og som ble brukt i 400 år.
Photo:
Ingrid Endal

Main content

Helen Frances Leslie-Jacobsen ble født i Liverpool og har mastergrader fra både University of Durham og University of Iceland. Hun tok sin doktorgrad og en post-doc periode på UiB før hun ble prosjektleder for sitt TMS Starting Grant-prosjekt i 2018. Hun er i dag ansatt som førsteamanuensis i Norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB.

Leslie-Jacobsen er spesialist på norrøn filologi, edda-dikt og norrøne lovtekster og fikk muligheten til å dyrke sine lidenskaper da hun ble prosjektleder for sitt TMS Starting Grant prosjekt Transformations of Medieval Law: Innovation and Application in Early Modern Norwegian Law i 2018.

Landsloven viktig kilde til vår historie

Magnus Lagabøtes Landslov som hun og teamet undersøkte var den første nasjonale lov-samlingen i Norge og den ble brukt i 400 år. Landsloven er en viktig kilde for Norges juridiske og sosiale historie, men er lite tilgjengelig for offentligheten og for mange forskere. Før prosjektet startet visste man for eksempel lite om oversettelsen fra gammelnorsk til dansk på 1500- og 1600-tallet, endringene som ble gjort av rekken av konger og om Landsloven som grunnlag for lovsamlingen Jónsbók på Island.

Leslie-Jacobsen og teamet forsket på de senere manuskriptene og versjonene av Landsloven for å få et innblikk i rettsutviklingen fra slutten av middelalderen og utover. Forskningsspørsmålene var blant annet:

  • Hvordan og i hvilken grad gjenspeiler nyvinninger og endringer i struktur, innhold og bruk av lovbøker i det tidligmoderne Norge endringer i det norske samfunnet under reformasjonen og renessansen?
  • Hvordan ordnet og anvendte juridiske miljøer i Norge og Island sin kunnskap i middelalderen og tidlig moderne tid?

I tillegg jobbet forskningsteamet med å identifisere alle manuskripter som inneholder Landsloven og å beskrive alle Landsloven manuskripter som ble funnet.

Deler ny kunnskap i mange kanaler

I sin sluttrapport skriver Leslie-Jacobsen at prosjektet ga ny kunnskap om feltet og muligheten å spre kunnskapen gjennom artikler, konferanser og symposier. Finansieringen hjalp også å rekruttere et forskningsteam.

En doktorgradsstipendiat, to post-doc og to forskere jobbet på prosjektet sammen med prosjektlederen. Begge post-docene har fått seg vitenskapelige stillinger andre steder. Til sammen over 20 vitenskapelige artikler og bokkapitler ble skrevet av prosjektets kjerneteam pluss flere bokkapitler fra andre forskere som bidro til tematikken. Leslie-Jacobsen fikk også et høythengende Young-CAS prosjekt under TMS prosjektperioden der hun undersøkte ballader fra Færøyene og deres betydning for Skandinavia.

Prosjektlederen var veldig aktiv i formidlingen av resultatene og organiserte en rekke internasjonale seminarer og symposier, lagde en digital utstilling og podcasten the Norse files som er tilgjengelig for allmenheten på store plattformer som Spotify. Leslie-Jacobsen planlegger nå en ny podcast om norsk lov.