Home
Department of Comparative Politics
Karriere

Journalist og rådgiver

Natalie Andersen fullførte sin sampol-master i 2023. Med en målrettet masteroppgave har hun blitt attraktiv på arbeidsmarkedet og er på vei inn i en ny jobb som rådgiver hos Barentssekretariatet.

Main content

På masteren har man stor frihet til å velge hva man vil skrive om. Jeg tror derfor det er lurt å benytte muligheten til å tenke over hvilken kompetanse det er behov for i samfunnet fremover og spisse oppgaven etter det.

Hvor jobber du og hva er stillingstittelen din?

Jeg jobber som journalist i Adresseavisen.

Hvordan endte du opp i denne jobben?

Etter sommervikariatet fikk jeg muligheten til å fortsette. Det var heller ikke tilfeldig at jeg ønsket å jobbe i Adressa. I masteroppgaven undersøkte jeg blant annet medias fremstilling av vindkraftutbyggingen på Storheia i Trøndelag, bedre kjent som Fosen-saken. Adresseavisen var en av dem som omtalte saken mest, og jeg ønsket å lære av journalistene som dekker saken.

Du starter snart i en ny jobb i Barentssekretariatet. Hva blir din rolle der?

Jeg begynner i stillingen som rådgiver og vil ha ansvar for urfolksområdet. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet saksbehandling og organisering av arrangementer. Jeg må også være oppdatert på politiske tendenser i regionen og bidra til styrking av det internasjonale samarbeidet mellom urfolk, på tvers av grensene. Jeg tror absolutt at temaet for masteroppgaven min, var viktig for at jeg fikk jobben.

På hvilken måte har du, og kommer du til å dra nytte av utdannelsen din ved Sampol i jobbsammenheng?

Finnmark er blant de mest spennende politiske områdene i Norge. Den siste tiden har det vært stor debatt om elektrifiseringen av Melkøya. Flere spørsmål om miljøhensyn versus næringsutvikling har vært sentrale konfliktlinjer i regionen. Delt landegrense med Russland i øst gir også grunnlag for flere viktige utenrikspolitiske spørsmål. Analyse- og metodekunnskapene fra masterstudiet, vil være verdifulle for å få innsikt i de mange viktige spørsmålene som preger nordområdene. Emnet «Artic Politics» gav meg også kunnskap om utfordringene urfolk står overfor i dag.

Opplever du at utdannelsen din har gitt deg kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

At studiet er så bredt har både fordeler og ulemper. Gjennom sampol-studiet får man en breddekunnskap. Men ettersom det er flere med tilsvarende kompetanse som søker på de samme stillingene, blir det ekstra vanskelig å skille seg ut på markedet. På masteren har man stor frihet til å velge hva man vil skrive om. Jeg tror derfor det er lurt å benytte muligheten til å tenke over hvilken kompetanse det er behov for i samfunnet fremover og spisse oppgaven etter det.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Jeg har fått mye «gratis» påfyll ved å engasjere meg i frivillige organisasjoner og anbefaler det same videre. Samtidig som jeg skrev masteroppgaven var jeg praktikant i Raftostiftelsen, der jeg lærte masse om bærekraft ved å undervise om klimarettferdighet og menneskerettigheter. Videre fikk jeg muligheten til å delta på kurset «Human Rights in Business- Human Rights Due Diligence», som har gitt meg viktig kunnskap om åpenhetsloven og ansvarlig næringsliv - noe som vil være viktig i tiden fremover!

Hvordan opplevde du tiden din som Sampol-student?

Selv om jeg tok bachelorgraden ved et annet universitet, er jeg glad for at jeg endte opp som sampoler i Bergen. Det faglige miljøet på masterstudiet er sterkt og terskelen for å stille professorene spørsmål er lav. Det tror jeg skaper et godt læringsmiljø. I tillegg finner du Bergens beste kaffe på Blom, som er et steinkast unna lesesalene på Sofie Lindstrøms hus.