Home

Faculty of Social Sciences

Main content

Det samfunnsvitenskaplige fakultet UiB

Samfunnsfag ved Universitetet i Bergen

Våre studenter, forelesere og forskere jobber med fag som griper rett inn i samfunnsdebatten. På våre syv institutt kan du lære om alt fra klimakrise til fattigdom, kunstig intelligens, medier og internasjonal politikk, for å nevne noe.

Gjennom å studere og forske på samfunnsfag produserer vi kunnskapen som former samfunnet.

Les mer om samfunnsfagene våre

Jubileumskonferanse
Sv- fakultetet 50 år jubileumskonferanse
Nov 18

SV-FAKULTETET 50 ÅR

Det samfunnsvitskaplege fakultet har vore premissleverandør for norsk forsking og utdanning i 50 år, og skal fortsette å vere det i framtida. Kva er dei viktigaste samfunnsutfordringane i dag, og korleis skal vi som forskingssamfunn gå fram for å løyse dei?

Holbergprisen
Holbergprisen faglig leder Bjørn Enge Bertelsen

Ny fagleg leiar av Holbergprisen

– Eg vil bidra til å gjere prisen meir relevant og kjend globalt, seier Bjørn Enge Bertelsen. Professoren i sosialantropologi tek no over den faglege leiinga av Holbergprisen.

Forsker Grand Prix
Forsker Grand Prix 2021 Agnete Hessevik og Thea Gregersen

Med klimaforskning i Forsker Grand Prix

Agnete Hessevik og Thea Gregersen er klare for å konkurrere med sin klimaforskning i Forsker Grand Prix. De to stipendiatene har bare fire minutter hver til å engasjere dommerpanelet og publikum i salen.

Kunstig intelligens
Bilde viser hvordan verktøyet NewsAngler henter inn og prosesserer informasjon til journalisten

Kunstig intelligens skal hjelpe journalister finne nye sider av en sak

Forskningsprosjektet NewsAngler skal bruke kunstig intelligens til å raskt analysere store mengder data for journalister, og finne nye sammenhenger. ...

Finn ditt samfunnsfag
Studere samfunnsfag ved UiB 40 muligheter

Samfunnsfagene på Universitetet i Bergen

Geografi, sammenliknende politikk, sosiologi, administrasjon og organisasjon, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, informasjon, kommunikasjon og medier. Samfunnsfagene undersøker hvordan samfunnet fungerer, og hvordan vi kan gjøre en forskjell.