Home
Research Group for European Law

News archive for Research Group for European Law

Ny artikkel av professor Halvard Haukeland Fredriksen i siste nummer av Lov og rett.
Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.