Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskingsprosjekt ved IF

Dette er ein oversikt over forskingsprosjekt knytte til IF ved Universitetet i Bergen.

Main content

Dette er ikkje det same som forskargrupper, men ulike prosjekt kan vere knytte til forskjellige grupper, både her og ved andre institusjonar, lokalt og globalt, og dei kan vere både større og mindre i omfang og tal på involverte forskarar enn dei ordinære forskargruppene.

På høgre sida finst lenkjer vidare til dei forskingsprosjekta som for tida er assosierte med Institutt for framandspråk.