Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAMPOL290: Praksisbedrift

Skatt Vest

Skatt Vest har tilbudt praksisplass siden våren 2011. Hos Skatt Vest vil du bli en del av etatens faglig sterke analyseteam og bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Main content

Gjennom praksisoppholdet i Skatt vest får du innsikt i hvordan Skatteetaten løser sitt viktige samfunnsoppdrag: å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi legger vekt på å gi studentene faglig relevante oppgaver. Du blir en del av Stab styring og utvikling som er en felles stab for hele Skatt vest og blant annet bidrar med statistikk og analyser som grunnlag for planlegging og utvikling av Skatteetatens oppgaver.

Skatteetaten har et faglig sterkt analyseteam bestående av personer med bakgrunn fra samfunnsvitenskap, økonomi, statistikk og annet. Teamet arbeider med analyseprosjekter som har fokus på skattyternes etterlevelse av regelverk og virkemidlene vi benytter. Studentene blir en del av dette analysemiljøet.

Tidligere praksisstudenter har blant annet arbeidet med spørreundersøkelser, trendrapporter og å gjøre skatteforskning tilgjengelig. Samtidig ønsker vi at studentene skal få innsikt i bredden av det vi holder på med gjennom å delta på faste morgenmøter, avdelingsmøter, fagdager og annet.

Les om praksisstudent Idunn Nørbechs erfaringer i Skatt vest høsten 2016 her.

Lenker

Les mer om Skatteetaten

Les mer om analyseteamets arbeid i Skatteetatens Analysenytt