Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ingrid Cecilia Holthe, graduate i Statoil

«Jeg opplever å bruke empirisk kunnskap om ulike deler av verden og dra nytte av forståelse for politiske prosesser. Da koser jeg meg».

- Hvor jobber du nå?

Jeg jobber nå som graduate i Statoil og trives utrolig godt. Aldri i løpet av studietiden hadde jeg sett for meg å jobbe i et olje- og energiselskap! Litt på grunn av uendelige diskusjoner om miljøpolitikk på lesesalen, men mest fordi jeg ikke hadde tenkt på at de faktisk har bruk for statsvitere i Statoil.

 

- På hvilken måte føler du at du får bruk for utdannelsen din i jobben din?

Masteroppgaven min handlet om hvordan sosial kapital kan føre til økonomisk utvikling, med Uruguay som case. Selv om jeg noen ganger var usikker på om jeg skulle komme levende fra masterperioden, lærte jeg veldig mye - både av den akademiske prosessen og av å opponere på og få tilbakemelding fra studievenner.

 

Det er mest av alt disse verktøyene jeg har igjen for i arbeidslivet: Hvordan ta tak i et stort prosjekt, hvordan sile informasjon, hvordan bygge opp et argument, hvordan angripe en problemstilling, hvordan gi tilbakemelding. Med andre (upopulære?) ord: Metode. I tillegg til metodiske ferdigheter som brukes i daglig arbeid, er det nyttig å ha geopolitisk forståelse i Statoil. Jeg opplever å bruke empirisk kunnskap om ulike deler av verden og dra nytte av forståelse for politiske prosesser. Da koser jeg meg.

 

- Føler du at utdannelsen din blir verdsatt i arbeidslivet og at din kompetanse er etterspurt?

Jeg opplevde det til tider som frustrerende å ha en «generell» utdannelse med «vage» kvalifikasjoner. Imidlertid tror jeg heller det er et privilegium: Vi er kvalifisert for veldig mange jobber, vi må bare selv forklare hvorfor våre verktøy og vår kunnskap er relevant for akkurat den jobben vi har lyst på. Smør på og selg deg selv! Sampolere er attraktive, men det er vi som må fortelle arbeidsgiveren hvorfor vi kan gjøre jobben best. Kanskje må vi forklare hva sampol er, og hva vi faktisk lærer. Se etter hvilke kvalifikasjoner de etterspør, og argumenter for hvorfor du innehar (og hvordan du har fått) nettopp disse. Og ikke minst, gå flere runder. Jeg fikk avslag på mange søknader før jeg plutselig fikk napp.

 

Aktiviteter ved siden av studiene har også vært verdifulle for å komme ut i jobb: Jobbe på Kvarteret, sitte i styret i Studentersamfunnet, jobbe som seminarleder, dra til utlandet etc.  Alt dette gjorde jeg fordi jeg synes det var gøy og spennende. Er man lei av Bergen og samfunnsvitenskapelig fakultet smaker Buenos Aires bra. Men med en generell utdannelse blir slike ting viktige. Mastergraden er en plattform (som man har felles med mange andre), det du gjør ved siden av studiene skaper din profil.