Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Delegasjon fra sammenliknende politikk i Kina

En delegasjon fra instituttet var i april Shanghai for å styrke samarbeidet med Fudan University og signere ny samarbeidsavtale med East China Normal University.

Group picture
Group picture
Photo:
ECNU

Main content

Som del av det felles semesterprogrammet “Chinese Politics in a Globalized World” deltok delegasjonen på en todagers workshop i samarbeid med School of International Relations and Public Affairs (SIRPA) og Nordic Centre ved Fudan University. Begivenheten samlet ledende forskere fra Fudan University, Universitetet i Bergen, Johns Hopkins University (SAIS) og andre institutt. En slik workshop gir en unik sjanse til å utforske muligheter for forskningssamarbeid og for å diskutere problemstillinger innenfor komparativ politikk i en kinesisk kontekst. Sesjonene dekket tema innen forskning på velferdsstaten, partipolitikk, sivilsamfunnet, politisk økonomi og metodiske spørsmål. Den gjestmilde atmosfæren på Nordic Center ga et godt utgangspunkt for diskusjon og la grunnlaget for etablering av nye kontakter og videre forskningssamarbeid.

Den 10. april besøkte delegasjonen Department of Politics ved East China Normal University (ECNU) hvor en ny samarbeidsavtale ble signert. Avtalen åpner for spennende muligheter gjennom lærer og studentutveksling, samt forskningssamarbeid og akademiske aktiviteter på tvers av landegrensene. Å knytte nærere band til kinesiske institusjoner er et uttalt mål i både UiB og instituttets internasjonaliseringsstrategi. Den nye avtalen tilbyr derfor interessante og viktige muligheter for nærmere samarbeid med et av de meste prestisjetunge forskningsuniversitetene i Kina. Med sine to store, grønne, frodige og fargerike campus områder har ECNU lenge blitt kalt for “Garden University”.

Les mer om ny avtale på ECNU sine nettsider.