Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt prosjekt

Velferdens moralske bærekraft

Stein Kuhnle og Cornelius Cappelen får VAM-midler til et stort samarbeidsprosjekt om arbeidsinnvandring og velferdsstatens moralske bærekraft.

Main content

Prosjektet «Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state» har fått en bevilgning fra Forskningsrådets forskningsprogram Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Prosjektet er et samarbeid mellom blant andre Institutt for sammenliknende politikk (ISP), Norges Handelshøyskole, Rokkansenteret og Høgskolen i Buskerud. Hovedmålet er å undersøke hvordan arbeidsmigrasjon påvirker forskjellige aspekter ved velferdsstaten og organiseringen av arbeidslivet.

Fra ISP deltar Michaël Tatham, Ragnhild Muriaas, Tor Midtbø, Cornelius Cappelen og Stein Kuhnle (prosjektleder). En postdok-stilling vil også være knyttet til dette prosjektet, som etter planen har oppstart neste semester.