Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

- Sampolpraksis gjer oss medvitne om kva vi kan

Sampolstudent Ingrid Eidsheim Daae meiner praksisfaget til sampol gjer at ho får brukt mykje av det ho kan.

Main content

Praksisfaget til institutt for sammenliknande politikk er med å gjera studentane meir medvitne på kva dei kan. Samtidig er det også med å hjelpa næringslivet til å få augene opp for kva studentane kan, meiner Ingrid Eidsheim Daae.

 

Ho har praksis hos FN-sambandet, og er intervjua av NRK Hordaland om sine erfaringar med dette.

Les heile intervjuet hos Nrk Hordaland

Sjå nettsidene til praksisfaget