Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Stipend

Stipend fra Fondet for Nasjonalgaven til Chr. Michelsen

Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål. Søknadsfristen er 15. mars.

Main content

Stipendene er på minst kr. 25.000,- og høyst kr. 100.000,- til unge fremragende norske forskere for å sette dem i stand til hjemme eller ute å ofre seg for bestemte arbeidsoppgaver.

Søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora mottas og prosjekter innen utviklingsstudier vil bli prioritert. Søknader vedrørende hovedfag eller masteroppgaver vil ikke komme i betraktning.

Stipendiatene skal helst ikke være under 20 år og ikke over 35 år. Stipend utdeles for et år ad gangen, men kan ytes samme stipendiat inntil fem år etter hverandre. Bidrag kan ytes i form av lån hvis de ytes til arbeid som kan ventes å gi mottakeren større økonomiske fordeler.

Søknader sendes til:

Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen"
Postboks 6033 Bedriftssenteret
5892 Bergen

Søknadsfristen er 15. mars.

Utdelingen finner sted 7. juni. Søknadene skrives på eget søknadsskjema som finnes på www.cmi.no