Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Permisjon

Se under ditt fakultet for beskrivelse av prosedyrer om du ønsker å søke om permisjon fra studiene.

I løpet av studiene får en del studenter behov for permisjon. Permisjon er et tidsbegrenset opphold i en students studieprogresjon.

UiBs lokale regler om permisjon finnes i Grads- og studiereglementet §10. Fakultetene kan i tillegg utarbeide egne regler.  Se også lov om universiteter og høyskoler § 4-5.