Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Permisjon

Permisjon fra studiene

I løpet av studiene får en del studenter behov for permisjon av ulike grunner.

Main content

Du kan søke om begrunnet permisjon fra studiene dine, eller ta en pause fra studiene. Tidligere ble pause fra studiene omtalt som ubegrunnet permisjon, men ordningen har endret navn i tråd med den nye studieforskriften som gjelder fra 1. januar 2024. Selv om ordningen har skiftet navn, skal du fortsatt bruke samme søknadsskjema.     

Begrunnet permisjon 

Studenter på årstudium, bachelor- og masterprogram kan søke om permisjon fra et studieprogram på bakgrunn av viktige velferdsgrunner. Denne listen er kun ment som eksempler, og er ikke uttømmende:  

 • Omsorg for egne barn i anledning fødsel eller adopsjon.
 • Egen sykdom, samboers og/eller egne barns sykdom i tillegg til foreldres sykdom.
 • Sentrale verv i studentpolitiske organ og lignende.
 • Permisjon kan også gis til masterstudenter når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved: engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt, utenlandsopphold eller faglig relevante studier utenom programmet.

Dersom du på grunn av sykdom eller lignende ikke kan ta eksamen, må du huske å trekke deg fra eksamen innen trekkfristen.  

Hvem kan ikke søke om begrunnet permisjon?

Det vil ikke bli innvilget permisjon for

 • hospitanter, det vil si at du er aktiv student ved en annet lærested i Norge, og kun tar emner ved UiB
 • utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet 
 • kandidater til særskilt eksamen som privatister
 • nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet jobb ved oppstarten av studiet
 • enkeltemnestudenter

Hvor lenge kan jeg ha begrunnet permisjon?

Du kan søke permisjon for minimum 1 semester, maksimum 2 semestre om gangen.  

Du beholder studieplassen din mens du er i permisjon. Du kan normalt søke om ett års permisjon fra studiet om gangen. Hvis du har behov for lenger permisjon, kan du sende en ny søknad om forlenget permisjon eller om ny permisjonsperiode til fakultetet du tilhører.

Dokumentasjon 

For å få innvilget begrunnet permisjon må du legge ved nødvendig dokumentasjon i søknaden. Nødvendig dokumentasjon kan være:

 • legeerklæring 
 • terminbekreftelse/ fødselsattest/ dokumentasjon på adopsjon 
 • innkalling til førstegangstjeneste 
 • dokumentasjon på verv 
 • dokumentasjon på de faglige hensynene som er oppgitt som grunn 
 • dokumentasjon på forholdene som er oppgitt som grunn 

Pause fra studiene  

Du kan ta pause fra studiene hvis du er

 • bachelorstudent
 • student på de tre første årene i et profesjonsstudium.
 • student på profesjonsstudiet i psykologi. Da kan du få innvilget inntil ett års pause fra studiene etter at du har gjennomført første studieår, og før oppstart av intern klinisk praksis.

Det er også mulig å søke om pause fra studiene for ett eller to semester i samme søknad. Vær oppmerksom på at ved følgende fakultet kan du kun søke én gang:  

 • Det juridiske fakultet 
 • Det medisinske fakultet
 • Fakultet for kunst, musikk og design 

Når får du ikke innvilget pause fra studiene?

Du kan ikke ta pause fra studiene hvis du

 • går på et årsstudium, PPU eller et masterprogram. Se unntak fra medisinsk fakultet under.
 • er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen
 • er bachelor - eller profesjonsstudent og allerede har hatt ett års pause fra studiet 

Særlige forhold ved fakultetene 

Det medisinske fakultet

Studenter på følgende studieprogram har rett til pause fra studiene i inntil to semester uten begrunnelse:

 • Bachelorprogram i ernæring 
 • Bachelorprogram i tannpleie
 • Medisinstudiet
 • Integrert masterprogram i farmasi
 • Integrert masterprogram i odontologi

Slik pause blir først godkjent etter fullført og bestått første studieår for disse studieprogrammene. 

På integrert masterprogram i odontologi vil det ikkje bli gitt tillatelse til pause fra studiet fra det tidspunktet studenten har begynt på fjerde studieår. 

Etter regelen er det ikke mulig å ha undervisning eller avlegge eksamen ved Det medisinske fakultet i permisjonstiden. 

Fakultetet gjør oppmerksom på at dersom det blir innvilget pause fra studiene fra et studium med kullstruktur, her medisin, farmasi, ernæring, odontologi og tannpleie, kan vi ikke garantere plass på det aktuelle kullet når permisjonen er over. Ved permisjon er en garantert plass på neste kull. 

  Mulige konsekvenser for utdanningsplanen din

  Emner og emnebeskrivelser kan bli endret i løpet av tiden du er i permisjon, for eksempel antall studiepoeng et emne gir. Dermed er det i noen tilfeller en viss mulighet for at du kan mangle studiepoeng og ikke får godkjent bachelor - eller mastergraden din. 
   
  Ta kontakt med studiekonsulent for programmet ditt hvis du har spørsmål om studieprogresjon eller har andre ønsker/behov som er knyttet til utdanningsplanen din.

  Lånekassen

  Du må selv varsle Lånekassen om at du tar permisjon dersom du får lån og/eller stipend. Du varsler på «Dine Sider» på lanekassen.no.

  Hvis du har begrunnet permisjon og blir forsinket på grunn av sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, blir du ikke regnet som faglig forsinket av lånekassen. Hvis du har blitt forsinket på grunn av koronapandemien, kan dette også bli regnet som et unntak fra hovedregelen.

  Regelverk

  UiBs lokale regler om permisjon finnes i Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen. Fakultetene kan i tillegg utarbeide egne regler. 

  Se også Lov om universiteter og høyskoler.

  Ofte stilte spørsmål  

  Kan jeg studere andre steder mens jeg har begrunnet eller har pause fra studiene?

  • Ja, men vær oppmerksom på at du må ha en aktiv studierett for å ta eksamen. Sørg derfor for at du har fått opptak til det fakultetet eller lærestedet du ønsker å studere ved, eller registrer deg på åpne emner før permisjonsperioden. 

  Må jeg betale semesteravgift når jeg har begrunnet permisjon? 

  • Hvis du har permisjon fra studiene kan du velge selv om du vil betale semesteravgift og registrere deg eller ikke.
   Vær oppmerksom på at hvis du melder deg til eksamener må du betale semesteravgiften selv om du har permisjon.

  Kan jeg betale semesteravgift når jeg har pause fra studiene, slik at jeg kan benytte meg av studentrabatter og lignende? 

  • Nei, hvis du har pause fra studiene kan du ikke betale semesteravgift, med mindre du er tatt opp som student ved et annet fakultet eller lærested.

  Har du spørsmål?

  Hvis du har flere spørsmål om permisjon eller pause fra studiene, kan du kontakte informasjonssenteret ved fakultetet ditt.