Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Student: Øystein Ariansen Haaland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Samfunnet skriker etter folk med kunnskaper innen matematikk og statistikk. Oljeindustrien må rekruttere fra utlandet, skolene holder på å gå tomme for kompetente mattelærere, forsikringsselskapene trenger ansatte som forstår risiko, og forskningsmiljøene i hele landet mangler tallbehandlere.

Main content

Navn: Øystein Ariansen Haaland

Alder: 30 (født 1982)

Yrkestittel: Postdoktor

Arbeidsplass/arbeidsgiver: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Studieprogram/grad ved UiB: Master i statistikk

 

Hva gjør du?

Som postdoktor på IGS er min jobb å forske på tema som kan knyttes til folkehelse. Flere av de andre ansatte på instituttet har bistillinger hos Folkehelseinstituttet. Foreløpig har jeg jobbet mye med spørsmål knyttet til misdannelser hos barn. Er leppe- og ganespalter vanligere hos barn av foreldre over 40 år? Hvilke gener er assosiert med cerebral parese? Jeg har også en bistilling på Barneklinikken, der jeg blant annet jobber med effektene av amming på for tidlig fødte. Jobben krever at jeg er god i statistikk, behersker flere programmeringsspråk (R, STATA/SPSS, m.m.), og har en grunnleggende forståelse for genetikk og biologi. I tillegg til forskning, underviser jeg også studenter på Medisinsk-odontologisk fakultet i statistikk.

 

Hva er du mest fornøyd med i din nåværende jobb?

Jeg har en meget fleksibel arbeidsgiver. Da jeg nylig ble pappa, kunne jeg og min kone organisere dagene våre akkurat slik vi ønsket. Ingen kontortid. De fleste møter kunne avtales på mine premisser. Hvis jeg hadde behov for plutselig å ta fri en onsdag, og heller jobbe litt ekstra de neste søndagene, var det helt uproblematisk. Det samme gjelder nå, med henting og levering i barnehage. Ellers er arbeidsmiljøet bra, med fine lokaler og hyggelige kolleger. Lønnen er bra, særlig ettersom jeg har anledning til å jobbe 20% på en annen institusjon (Barneklinikken).

 

Hvilken relevans har det du har lært ved MI og Uib for deg i den jobben du nå gjør?

Både i min master og PhD jobbet jeg med genetiske data. Selv om mitt fokus da var på hvaler, og nå er på mennesker, er biologien veldig mye den samme. Ellers lærte jeg meg selvsagt både statistikk og programmering, som er kjempenyttig og relevant for jobben min. Som statistiker i et miljø med mange leger, er man ettertraktet.

 

Hvilke minner har du fra studietiden ved UiB og matematisk institutt?

Jeg har mange gode minner fra studietiden og tiden som stipendiat. Flere av mine beste venner møtte jeg gjennom studiene, og en del av oss spiser fortsatt lunsj i kantinen på Relafagbygget hver fredag. Ellers var jeg aktiv i studentorganisasjoner, og var blant annet med på å starte opp h-bar på Institutt for fysikk og teknologi. Studietiden var topp!

 

Vil du anbefale andre å studere matematikk ved MI/UiB? Hvorfor?

Ja! Samfunnet skriker etter folk med kunnskaper innen matematikk og statistikk. Oljeindustrien må rekruttere fra utlandet, skolene holder på å gå tomme for kompetente mattelærere, forsikringsselskapene trenger ansatte som forstår risiko, og forskningsmiljøene i hele landet mangler tallbehandlere. Spesifikt for biostatistikk og medisinsk statistikk, er Norge i ferd med å opprette enda flere registre og biobanker. Vi har allerede registre som Medisinsk fødselsregister, der alle personer født i Norge siden 1967 er registrert, Dødsårsakregistret, og mange fler. For å finne frem i disse enorme datasettene, må man ha god tallforståelse.

Ellers er Bergen en flott studentby, med mye liv og hvor det lett å finne aktiviteter man trives med. BSI tilbyr alt fra dansekurs til fjellturer, og verdens største artister er regelmessig på Koengen for å spille konsert. I tillegg har vi utesteder som Garage, der band som Nirvana, Coldplay og Muse spilte før de ble for store for så små lokaler, og dørhåndtakene er Spellemannspriser, donert fra diverse Bergensband.

Bergen er også liten nok til at studentmassen setter et tydelig preg på byen. Mange fastboende vil kanskje synes at dette er negativt, men for studentene er det et kjempepluss.