Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fremragende ung forsker

Professor Jan Martin Nordbotten er fremhevet som en av de fremste unge forskerne vi har i Norge. En jury nedsatt av Morgenbladet fremhever blant annet Nordbotten sine formidlingsevner og hans ønsker om å gjøre matematikk relevant og synlig i offentligheten.

Main content

Ukeavisen Morgenbladet har denne høsten valgt å sette fokus på unge fremragende norske forskere. Juryen bestående av Petter Aaslestad (professor i litteraturvitenskap ved NTNU), Maria Dyrhol Sandvik (avtroppende leder i studentersamfunnet i Bergen) Øyvind Østerud (professor i statsvitenskap og tidligere preses i Det Norske Videnskaps­-Akademi) Cathrine Holst (samfunnsforsker og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift) Camilla Stoltenberg (professor og direktør ved Folkehelseinstituttet) Dag O. Hessen (professor i biologi UiO) og Marianne Harg (sivilingeniør og president i Tekna) har valgt ut ti forskere innenfor ulike fagfelt som de ønsker å fremheve som fremragende unge forskere under 40. En av disse er Jan Martin Nordbotten, professor her ved Matematisk institutt.

I juryens begrunnelse skrevet av Maria Dyrhol Sandvik legges det vekt på Nordbottens forskningsbidrag til CO2 lagring og geotermisk energi, i tillegg til hans formidlingsevner og «gatekredibilitet»

 

Et stort felt innenfor moderne matematikk handler om hvordan man kan utnytte datamaskiner til å løse ligningene som beskriver verden rundt oss. Dette muliggjør beretninger om alt fra miljøfenomener som vær, vind og hav, til menneskeskapte objekter som skyskrapere, fly og oljeplattformer. Nordbotten bruker denne innsikten til å forske på utfordringer som er felles for problemer relatert til lagring av CO2, geotermisk energiproduksjon og utvinning av petroleumsressurser. Her har han gitt fundamentale bidrag til metode, modellutvikling og forståelse av hvilke risikofaktorer som er viktige. Dette gir bedre grunnlag for å ta informerte politiske beslutninger om konkrete prosjekter.


Forskertalentet er en fargerik figur, med sitt krøllete hår og sosiale vesen. Han bor i sin egen seilbåt, og legger gjerne ut på lengre seilaser. Han er allerede en strålende formidler, og tydelig opptatt av å gjøre sitt fag relevant for offentligheten. Han har i den forbindelse figurert på forsiden av Natt&Dag, noe som gir den unge professoren mer gatekredibilitet enn de fleste av sine kolleger. Sitatene er hentet fra Morgenbladet

 

Avisen har også et lengre intervju med Nordbotten som fortiden har et års forskningsfri. I intervjuet som kan leses her, forteller Nordbotten om hvordan livet som forsker fortoner seg, hvorfor han har valgt å forske på CO2 lagring og hva matematikere kan bidra med samfunnsdebatten i spørsmålet rundt blant annet fornybar energi.

Selv om Nordbotten forsker på å finne løsninger på fremtidens problemer så er han veldig glad i å bruke «gamle» redskaper i jakten på resultater, nemlig kritt og tavle. I en videosnutt laget for UiB for en stund tilbake viser Nordbotten, som du kan se i videoen ovenfor, hvorfor kritt og tavle er viktige redskaper for en matematiker på jakt etter nye løsninger.

Matematisk institutt gratulerer Jan Martin Nordbotten med å bli kåret til en av Norges ti fremste unge forskere og vi er stolte over å ha en så annerkjent og dyktig matematiker som foreleser for studenter som ønsker å lære mer om hva matematikk kan brukes til i vårt samfunn.