Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informatikk får pris for beste læringsmiljø

Universitetet i Bergen sin læringsmiljøpris blei i dag tildelt Institutt for Informatikk.

Main content

Prisen lyder på heile 50 000 kr og er ei påskjøning til eit miljø eller enkeltpersonar som lukkast i å legge forholda spesielt godt til rette for læring gjennom fagleg, pedagogisk og sosial innsats eller ved å tilrettelegge det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Prisen blei overrakt av rektor på utdanningskvalitetsseminaret

I grunngjevinga for prisen står det: Instituttet har fått prisen for å ha identifisert konkrete utfordringar i læringsmiljøet, og lagt opp ein plan for korleis dei kunne betre dette. Dei har sett inn faglege, menneskelege og økonomiske ressursar for å gje instituttet eit kraftig løft. Instituttet får ros for å ha støtta studentreiser til konferanser, arrangert felles julebord for tilsette og studentar, samt for å ha skapt ein lesesal som kan nyttast til sosiale formål.

På Høyden kan du lese meir om korleis Informatikk halverte  fråfallet av studentar og intervju med våre stolte prismottakarar.