Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nysgjerrig, engasjert, spørrende – nye forskerlinjestudenter i odontologi

«Det har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg sikkert» sa Pippi, og det er nettopp det de to nye forskerlinjestudentene i odontologi gjør når de nå kaster seg ut i ukjent farvann i sitt forsknings år.

Main content

Leder for forskerlinjen i odontologi førsteamanuensis Marit Øilo er glad for å ha fått på plass to nye forskerlinjestudenter i odontologi.  24 år gamle Magnus Bratteberg kommer fra Nesodden utenfor Oslo. Bratteberg trodde først det var sivilingeniør han skulle bli, men fant ut at tannlegeyrket var mer spennende.  Bratteberg valgte «Odontologi fordi jeg synes det er et spennende og varierende fagfelt der du kan jobbe med forskjellige typer mennesker. Selve yrket er også veldig fleksibelt ettersom du kan legge opp din egen arbeidstid slik du ønsker. Jobbmuligheter etter endt studie er også gode».  Håkon Gulliksen er 21 år og kommer fra Stord. Gulliksen ble interessert i odontologi på videregående.  

Tannskader

Bratteberg er med i ett prosjekt om tannskader, og får veiledning av professor Asgeir Bårdsen.  Prosjektet har fokus på å finne og undersøke informasjon relatert til tannskader (TDI – Traumatic Dental Injuries) blant 16-åringer i Hordaland. Undersøkelsen skal gjøres ved å sende ut spørreskjema.

Tannregulering

Gulliksen er med i ett prosjekt innenfor tannregulering (kjeveortopedi), og har professor Nils Roar Gjerdet og førsteamanuensis Marit Midtbø som veiledere. Gulliksen forteller « at han i prosjektet sitt skal undersøkje kva og kor mykje av nokre organiske og uorganiske substansar som vert frisette frå material som vert nytta i tannregulering (kjeveortopedisk behandling). Då størsteparten av pasientane som får tannregulering er barn, er det særs viktig å kartlegga eventuelle bioaktive stoff som dei kan verte eksponerte for.»

Et positivt tilbud

De nye forskerlinjestudentene i odontologi er begge enige i at forskerlinjen er et positivt tilbud til studentene, og særlig til studenter som er nysgjerrige og interessert i å utvikle forsking innenfor fagfeltet.

Vil du vite mer om forskerlinjen kan du lese mer på forskerlinjens egne nettsider her

I På høyden er det også nylig publisert en sak om forskerlinjen som du finner her