Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nettside på UiB

Nytt nettsted?

Trenger du å opprette et nytt nettsted? UiB har retningslinjer og tilbud som kan hjelpe deg i gang.

Main content

www.uib.no

Alt innhold som har UiB som eneste og offisielle avsender, skal følge UiBs grafiske profil og publiseres på www.uib.no. Innholdet skal være offisiell informasjon fra UiB og ikke av privat karakter.
 
Områder som eksempelvis faller innenfor UiB:

  • Alle sider med informasjon om organisatoriske enheter og enhetenes aktiviteter på alle nivå.
  • All informasjon om undervisning, studier, forskning, kurs og konferanser der UiB i overveiende grad har det faglige eller administrative ansvaret.
  • Nettsider der UiB presenterer sine ansatte enkeltvis, med overveiende vekt på vedkommendes virke som UiB-ansatt. UiB-linjeleder har redaktøransvaret.

Alle som har redigeringstilgang på www.uib.no skal ha gjort seg kjent med reglene for publisering på uib.no, og ha gjennomført kurs i publiseringssystemet.

WordPress

IT-avdelingens Wordpress-tilbud egner seg dersom en person eller enhet ønsker å opprette en blogg el.l. i tillegg til offisielle sider på www.uib.no.
      
IT-avdelingen drifter tjenesten og eventuelle tekniske feil må meldes i hjelp.uib.no

Løsninger på plattformen vil få URL av typen navn.w.uib.no Eventuelle domenenavn må kjøpes av enheten selv og kan settes opp til å lede til denne adressen.

Vær oppmerksom på at universell utforming, GDPR etc. skal ivaretas uansett hvilken plattform man publiserer på.

Kommunikasjonsavdelingen tilbyr ikke brukerstøtte i Wordpress.

Veiledning fra Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen gir veiledning for hvilken løsning som vil være riktig og funksjonell i det enkelte tilfelle. Bruk hjelp.uib.no til å melde inn din sak.