Home
Department of Comparative Politics

Rådgiver på Stavangerregionens Europakontor i Brussel

Som spesielt interessert i europeisk politikk og EU spørsmål, var en bachelorgrad i europastudier og en mastergrad i sammenliknende politikk, den perfekte kombinasjonen for Terje.

Ikke vær redd for å dra ut på utveksling eller feltarbeid! Utenom det faktum at det er gøy. så er det verdifull kompetanse som teller positivt, særlig om man søker stillinger med en internasjonal dimensjon.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg arbeider som Europarådgiver på Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Kontoret skal betjene interessene til 26 medlemmer fra offentlig sektor, FoU-institusjoner og næringslivet. Vi arbeider mye med informasjonsformidling, særlig om prosjektutlysninger og arrangementer som er relevante for våre medlemmer, og vi skriver artikler som vi legger ut på kontorets hjemmeside og i vårt månedlige nyhetsbrev. Vi arrangerer også besøk for våre medlemmer i Brussel, og holder innlegg for besøkende delegasjoner. Kontoret samarbeider også mye med andre regionskontor i Brussel, både norske og europeiske. 

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Jeg har alltid vært interessert i politikk, særlig europeisk, noe som også var hovedmotivasjonen for å begynne å studere Europastudier, som er integrert i Sampolprogrammet. Etter fullført bachelorgrad var mastergrad i Sampol en naturlig forlengelse av denne. Jeg hadde også hørt mye positivt om masterprogrammet fra eldre medstudenter. 

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?

Utdannelsen er i høyeste grad relevant for arbeidet i Brussel. Jeg har som nevnt fordypet meg innenfor europeisk politikk gjennom sampolgraden, og skrev masteroppgave om fornybar energi i Norge og Baltikum, med fokus på EUs fornybardirektiv. Ettersom kontoret arbeider mye med energirelaterte problemstillinger er dette selvsagt et nyttig bakteppe. Flere nordmenn som arbeider i Brussel har også bakgrunn fra sammenliknende politikk og statsvitenskap, og jeg sitter med et inntrykk av at arbeidsgivere i Brussel anser denne utdanningen som relevant for det daglige arbeidet her.  

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Samtidig som jeg synes det var litt trist å dra fra Bergen og alle medstudentene der, så var jeg også veldig spent på å dra til Brussel. Som den EU-nerden jeg er setter jeg virkelig pris på å få representere en norsk region i Brussel og arbeide med EU-relaterte spørsmål til daglig. Jeg har også blitt svært godt tatt i mot ved kontoret, har varierte arbeidsoppgaver, og det blir dessuten tid til mye reising, både gjennom jobben og på fritiden. 

Jeg satte også pris på en mer strukturert hverdag. Jeg følte at jeg kom inn i arbeidsrutinene ganske raskt, og det er en god følelse  at man faktisk er ferdig med arbeidet når man går hjem for dagen og ikke behøver å gå til en deltidsjobb eller fortsette studiene hjemme i leiligheten. Fast inntekt og muligheten til å spare mer penger opplevde jeg også som veldig positivt.  

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

For egen del er det først og fremst EU-kunnskapene jeg har tilegnet meg gjennom studiene som jeg anvender i mitt daglige arbeid. Teknikken med å bearbeide mye informasjon på kort tid og dra ut de viktigste elementene, som jeg føler jeg tilegnet meg særlig gjennom første semester på sampol-master, har også kommet godt med. Det har foreløpig vært lite regresjonsanalyse, men det er alltid nyttig med kjennskap til statistikk dersom man skal videreformidle statistisk informasjon hjemover. 

Har du noen tips å komme med til slutt?

Ikke vær redd for å dra ut på utveksling eller feltarbeid! Utenom det faktum at det er gøy. så er det verdifull kompetanse som teller positivt, særlig om man søker stillinger med en internasjonal dimensjon. Dersom du får anledning til å engasjere deg på siden av utdanningen gjennom en relevant deltidsjobb eller frivillig arbeid, så vil jeg absolutt anbefale at du griper sjansen.