Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvem er miljøkontakter?

Her finnes en oversikt over alle miljøkontakter ved UiB, og hvem som også er Miljøfyrtårnansvarlige.

Miljøkontakter/Miljøfyrtårnansvarlige

 

Gunhild Brubakken, Det juridiske fakultet

Arnhild Thorseth, Det humanistiske fakultet

Gjert Bakkevold, Det medisinsk fakultet

Trude Færevaag, Universitetsbiblioteket

Kristin Miskov Nodland, Universitetsmuséet

Ruth LarsenDet samfunnsvitenskapelige fakultet

Tove-Lise StørksenDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vala Johanna Hjorth-Jenssen, Det psykologiske fakultet

Bjarte Bjørkum, Fakultet for kunst, musikk og design

 

Miljøkontakter ved sentraladministrative enheter

 

Eva-Lena Nordmann, Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning

Huldeborg Helle, Økonomiavdelingen

Jostein Mork, IT-avdelingen

Steinar SundbergEiendomsavdelingen

Synnøve Palmstrøm, Forsknings- og innovasjonsavdeling

Rullerende, Kommunikasjonsavdelingen

Bodil Aga, Studieavdeling