Home
Research group for Family and Children Law, Succession Law and Law of Persons
Previous projects

Previous projects

On this page you will find information about previous projects that the members of the research group has participated in.

Bilde av deltakerne på møtet
Bilde fra ekspertseminaret "Sakkyndige i barnefordelingssaker" 8-9. februar 2011
Photo:
Fra venstre på bilde: Øyvind Smukkestad, Trunde Haugli, Anneken Sperr, Inge L. Backer, Camilla Bernt, Knut Rønbeck, Nils Terje Dalseide, Torstein Frantzen, Gudrun Holgersen, Thomas Eeg, Grethe Nordhelle og Asbjørn Strandbakken

Main content

Sakkyndige i barnefordelingssaker

Det ble arrangert ekspertseminar i Bergen 8.-9. februar 2011 med deltakere fra det rettsvitenskapelige fagmiljø, det psykologiske fagmiljø og domstolene. Tema var "Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper". De prosessrettslige rammene for barnefordelingssaker og praktiske erfaringer med bruk av sakkyndige i denne typen saker ble drøftet. Grethe Nordhelle, Inge L. Backer og Nils Terje Dalseide hadde forberedt innlegg til Camilla Bernts artikkelutkast og det var plenumsdiskusjon.

Succession Law

Thomas Eeg var prosjektleder for forskningsprosjektet «Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society”, delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Helsetenester i barneverninstitusjonar

Stipendiat Lill Haukanes Best og professor Karl Harald Søvig leverte rapporten «Helsetenester i barneverninstitusjonar» for Bufdir i 2016. Se fulltekst her

Fremtidsfullmakter

Førsteamanuensis Maria Vea Lund og (tidligere) professor Torunn Kvisberg ved Høgskolen i Innlandet leverte i august 2019 rapporten «Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter» til Statens Sivilrettsforvaltning. Se fulltekst her.