Home
Department of Comparative Politics

Main content

See publication details in BORA.

Byberg, Linn Benedicte: Explaining the Cooperative Nature of Norwegian-Russian Petroleum Relations in the High North: A Game Theoretical Analysis

Hammerstad, Kim Arne: Kjønnseffekter i norske politiske skandaler

Hogstad, Malin Elisabeth Tvedt: Den koreanske chaebolen: En kvalitativ studie som undersøker økonomiske konglomeraters påvirkning på korrupsjon

Jakobsen, Marius: Unions' Effect on In-Work Poverty Amongst Labour Market Outsiders

Kvam, Ina Holst-Pedersen: "Strategic Deterrence" in the North. Implications of Russian Maritime Defence Planning and Seapower to Norwegian Maritime Strategy​​​​​​​

Larsen, Thea: Power and Arms: The Diffusion of Military Innovations and Technology A Comparative Historical Analysis of the Spread of Military Power After the Cold War and Consequences for the Norwegian Navy in the NATO Alliance​​​​​​​

Mathisen, Ruben Berge: A Postmaterialist Explanation for Homophobia in Africa: Multilevel Analysis of Attitudes Towards Homosexuals in 33 African Countries​​​​​​​

Myksvoll, Thomas Margel: Regionale endringer - nøkternhet, pragmatisme og status quo: En kvantitativ studie av holdninger til regionreformen blant fylkesadministrasjonenes ansatte​​​​​​​

Otterlei, Sigrid: Adapting to closing space: Human rights NGOs' strategies in Putin's Russia​​​​​​​

Rabben, Åsgeir Kjetland: The Empire Strikes Back: Historical Legacies and Democratic Political Culture in Ukraine​​​​​​​

Sydnes, Ulrik Tallhaug: Gerrymandering v. The Constitution: The case of Gill v. Whitford​​​​​​​

Thorsen, Mathilde: Water & Power​​​​​​​

Valestrand, Kasper: Hva lå bak Arbeiderpartiets nyorientering på 1980-tallet?​​​​​​​

Vindenes, Aina: Nødhjelp i konfliktsoner - et casestudium av Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​