Home
Department of Comparative Politics

Main content

Se publikasjonsdetaljer i BORA.

 

Augustson, Lise: The effect of Economic Growth on Poverty Reduction: A Critical Assessment of Cross-Country Empirical Research.

 

Bentzen, Jorunn Jordheim: Valg av amerikanske visepresidenter 1940-2008.

 

Fjeldsgaard, Kristin: Demokratiseringsproblem i Russland.

 

Flaaten, Gerhard: Lehman Brothers. A Casualty of Constructive Ambiguity?


Franca, Daniela Castanho: Regional Integration in the Southern Cone: Mercosur’s Institutional Challenges.

 

Gjerde, Steinar: Partifunksjoner i nye og gamle demokratier.

 

Guåker, Elisabeth: A study of the Nigerian truth commision and why it failed.

 

Henriksen, Henrik Cornelius: The Three Mahapacs: A game theoretical analysis of power changes and democracy-building in Israel.

 

Hirth, Martin: Siblings or distant relatives? A comparison of populist radical right parties in Europe.

 

Holthe, Ingrid Cecilie: Tracking Trust. Investigating if and how social capital influences economic development in Latin-America.

 

Huuse, Tommy: China in Africa. - China’s Foreign policy in the African State.

 

Kjellevold, Silje: Immigrasjon og integrasjon I Europa.

 

Kristiansen, Annsofie: Effektiv fiskeriforvaltning? En regime-og spillteoretisk analyse av forvaltningen av nordøstarktisk torsk i Barentshavet.

 

Lillebø, Tore Tolleshaug: Hvorfor har Kina så langt unngått et sammenbrudd på linje med det I Øst-Europa?

 

Lindland, Martin: The ’deafness’ of political elites and the widening of democracy. Explaining recent party system change in Bolivia.

 

López, Paulina: Olje for utvikling: En analyse av norsk petroleumsbistand.

 

Mandal, Christer: The challenge from within: A multilevel analysis of ethnic separatist demands, 1990-2003.

 

Nes, Marte: Ordninga med nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad?

 

Olufsen, Øyvind Opdal: Hvem ”vant”? En studie av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepartis løftegjennomføring i regjeringen Stoltenberg II.

 

Schmidt, Halvor: Afrikansk samarbeid i regionale mellomstatlege institusjonar.

 

Sunnhordvik, Niklas: Den bolivianske pluri-nasjonalstaten: urfolksrettar, politisk ansvar og legal pluralisme I Bolivia.

 

Sæterøy, Torill: Implementation of Uganda’s National Policy for Internally Displaced Persons – Caught between National and International Influences.

 

Totland, Ole Jacob: Hardstyret held fram. Ein etterøknad i strukturelle vilkår for framvoksteren av nye slag autoritære regime i Sentral-Asia etter uppløysingi av Sovjetsamveldet.

 

Undertun, Bjarte: For ein neve dollar: Effekten av korrupsjon på respekten for menneske sin fysiske integritet.


Ødegaard, Thomas: Med evne og vilje til å være upartisk? En analyse av den internasjonale straffedomsstolens legitimitet ved behandlingen av anmodningene om etterforskning i Uganda og Sudan.