Home
Department of Comparative Politics

Main content

A-K

See publication details in CRISTIN

 

1. Arnesen, Sveinung.

Informasjon, motivasjon, prediksjon: Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet 2009. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(1) s. 99-121

2. Brautigam, Deborah.

AID 'WITH CHINESE CHARACTERISTICS': CHINESE FOREIGN AID AND DEVELOPMENT FINANCE MEET THE OECD-DAC AID REGIME. Journal of International Development 2011 ;Volum 23.(5) s. 752-764

3. Burnell, Peter; Randall, Vicky; Rakner, Lise.

Politics in the Developing World. Oxford University Press 2011 (ISBN 978-0-19-957083-6) 537 s.

4. Båtstrand, Sondre Lidholm.

Om parlamentarisk kjønnsfordeling i Europa. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2011 ;Volum 27.(1) s. 60-80

5. Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin.

Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin 2011 ;Volum 22.(3) s. 14-18

6. Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag.

Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. : Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011 (ISBN 978-82-7763-366-4) 100 s.

7. Engene, Jan Oskar.

Terrortallenes tvetydige tale. Samtiden 2011 (4) s. 60-71

8. Erlingsson, Gissur Ó; Linde, Jonas.

Det svenska korruptionsproblemet. Ekonomisk Debatt 2011 ;Volum 39.(8) s. 5-18

9. Erlingsson, Gissur Ó; Linde, Jonas.

Korruption i Sverige. I: Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling. Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet. Örebro: Örebro universitet 2011 ISBN 978-91-7668-781-9. s. 137-152

10. Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N..

Ikke til verden av politisk hvite storker. Lov og rett 2011 ;Volum 50.(7) s. 432-442

11. Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N..

When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011 ;Volum 34. s. 3-22

12. Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein; Romören, Tor Inge.

Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-39084-3) 366 s.

13. Hedetoft, Ulf; Sicakkan, Hakan G..

On the birth and profile of the Nordic journal of migration research :. Nordic Journal of Migration Research 2011 ;Volum 1.(1) s. 1-3

14. Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin.

Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 205-224

15. Kuhnle, Stein.

"Beyond poor solutions". Global Social Policy 2011 ;Volum 11.(2-3) s. 222-224

16. Kuhnle, Stein.

International Modeling in the Making of the Nordic Social Security Systems. I: Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Edward Elgar Publishing 2011 ISBN 978-1-84844-569-7. s. 65-81

17. Kuhnle, Stein.

Kan Norden vise vei? Kina ved et velferdspolitisk veiskille. Velferd 2011 ;Volum 100.(4) s. 30-31

18. Kuhnle, Stein.

The Scandinavian Path to Welfare. I: Resisting Punitiveness: Welfare, Human Rights and Democracy. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-67892-6. s. 73-85

19. Kuhnle, Stein.

"Towards a Nordic-East Asian welfare dialogue?". Journal of Asian Public Policy 2011 ;Volum 4.(3) s. 254-262

20. Kuhnle, Stein.

"Velferdsstatens ukritiske import av begreper". Velferd 2011 (8) s. 32-33

21. Kuhnle, Stein.

"21 dager med Dagbladet". Bergens Tidende 2011 s. -

22. Kuhnle, Stein; Ervik, Rune.

Velferdsstatens politiske grunnlag. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39084-3. s. 40-66

23. Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna.

Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39084-3. s. 15-39

24. Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.

Norge i møte med Europa. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39084-3. s. 271-307

25. Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.

Velferd kan dempe uro. Bergens Tidende 2011 s. 30-30

26. Kutay, Acar; Arribas, Alberto.

The Role of SMOs/NGOs in the Articulation of the European Public Sphere. Eurosphere Working Papers 2011 (WP5.3) s. -

L-Å

Se publikasjonsdetaljer i CRISTIN

 

27. Linde, Jonas; Ekman, Joakim.

Patterns of Stability and Performance in Post-Communist Hybrid Regimes. I: 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany. Berliner Wissenschafts-Verlag 2011 ISBN 978-3-8305-1975-1. s. 97-118

28. Lindén, Tord Skogedal; Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein.

Barnetrygd og fattigdom. Bergens Tidende 2011

29. Midtbø, Tor.

Explaining Media Attention for Norwegian MPs:A New Modelling Approach. Scandinavian Political Studies 2011 ;Volum 34.(3) s. 226-249

30. Muriaas, Ragnhild Louise.

Afrikanske utfordringer - En innføring i afrikansk politikk. Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-802-6) 136 s.

31. Muriaas, Ragnhild Louise.

The ANC and power concentration in South Africa: does local democracy allow for power-sharing?. Democratization 2011 ;Volum 18.(5) s. 1067-1086

32. Muriaas, Ragnhild Louise.

Tilfellet Malawi. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2011 ;Volum 18.(1) s. 56-57

33. Muriaas, Ragnhild Louise.

Traditional Institutions and Decentralisation: A Typology of Co-Existence in Sub-Saharan Africa. Forum for Development Studies 2011 ;Volum 38.(1) s. 87-107

34. Pamir, Mete.

Remapping Ottoman Modernity: Civilizational Theory and State Formation. : University of Bergen 2011

35. Rakner, Lise.

Institutionalizing the pro-democracy movements: the case of Zambia's Movement for Multiparty Democracy. Democratization 2011 ;Volum 18.(5) s. 1106-1124

36. Rakner, Lise; Burnell, Peter.

Governance and Aid Conditionality in a Globalizing World. I: Politics in the Developing World. Oxford University Press 2011 ISBN 978-0-19-957083-6. s. 277-296

37. Rakner, Lise; Svåsand, Lars G.

In search of the impact of international support for political parties in new democracies: Malawi and Zambia compared. I: Promoting Party Politics in Emerging Democracies. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-59423-3. s. 186-210

38. Rakner, Lise; Vicky, Randall.

Institutional Perspectives. I: Politics in the Developing World. Oxford University Press 2011 ISBN 978-0-19-957083-6. s. 53-70

39. Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.

Sosial kapital blant norske samer. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 101-128

40. Sicakkan, Hakan G..

The Rights of Refugees. I: Handbook of Human Rights. Routledge 2011 ISBN 041548023X. s. -

41. Sicakkan, Hakan G..

Trans-Europeanizing Spaces in the European Public Sphere. Eurosphere Working Papers 2011 (WP6.4)

42. Sicakkan, Hakan G.; Zografova, Yolanda.

Citizens Impact on the Articulation of a European Public Sphere: Explaining Citizens’ Attitudes to European Integration. Eurosphere Working Papers 2011 (WP4.1) s. -

43. Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob.

Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 225-243

44. Svåsand, Lars G.

Democratization in Malawi: Moving Forward, Stuck in Transition or Backsliding?. Forum for Development Studies 2011 ;Volum 38.(1) s. 1-24

45. Svåsand, Lars G.

Financing Elections in Malawi: Between National Processes and the International Community. Representation: Journal of Representative Democracy 2011 ;Volum 47.(4) s. 417-434

46. Østensen, Åse Gilje.

In from the cold? Self-legitimating the market for private security. Global Change, Peace & Security 2011 ;Volum 23.(3) Suppl. October s. 369-385

47. Østensen, Åse Gilje.

UN Use of Private Military and Security Companies. Practices and Policies. Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2011 (ISBN 9789292221812) 82 s.