Hjem
Det humanistiske fakultet
prosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter

Her presenteres noen av forskningsprosjektene ved Det humanistiske fakultet, i første rekke større, pågående, prosjekter med ekstern finansiering.

I arkivet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Pågående forskningsprosjekter med ekstern finansiering, ledet av forskere ved Det humanistiske fakultet. 

Europeisk rammeprogram (Horizon 2020)

Det Europeiske forskningsrådet (ERC)

Det Europeiske Forskningsrådet (ERC) sitt hovudmål er å fremme høykvalitetsforskning i Europa gjennom å investere i de beste forskerne og de beste ideene. 

Prosjekter med støtte fra ERC:

Jill Walker Rettberg  |  Machine Vision  |  Consolidator Grant

 • Prosjektleder: Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg
 • Prosjekt: MACHINE VISION – Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media
 • Målet til prosjektet er å utvikle et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan hverdagslig bruk av maskinsyn påvirker oss som samfunn og enkeltmennesker. 
 • Finansiert av det europeiske forskningsrådet, ERC, i perioden 2018–2023
 • Se mer på prosjektsiden

ERC Consolidator Grant tildeles av det Europeiske forskningsrådet (ERC) til forskere med mer enn syv og opp til tolv års forskningsarbeid etter avlagt doktorgrad eller tilsvarende grad og som kan oppvise løfterike vitenskapelige resultater.

Scott Bremer  |  CALENDARS  |  Starting Grant

 • Prosjektleder: Forsker Scott Bremer
 • Prosjekt: CALENDARS – Co-production of seasonal representations for adaptive institutions
 • I prosjektet vil en forske på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet og hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.
 • Finansiert av det europeiske forskningsrådet, ERC, i perioden 2019–2024
 • Se mer på prosjektsiden

ERC Starting Grant tildeles av Det europeiske forskningsråd (ERC) til  unge forskere med mellom 2 og 7 års erfaring etter fullført PhD eller liknende grad og med en lovende akademisk karriere.

Vadim Kimmelman  |  NONMANUAL  |  Starting Grant

 • Prosjektleder: Professor Vadim Kimmelman
 • Prosjekt: Fundamentals of formal properties of nonmanuals: A quantitative approach
 • I prosjektet skal han studere ansiktsuttrykk, kroppsspråk og hodebevegelser i fem ulike tegnspråk, med bruk av ny teknologi. 
 • Finansiert av det europeiske forskningsrådet, ERC, i perioden 2023–2027
 • Se prosjektomtale

ERC Starting Grant tildeles av Det europeiske forskningsråd (ERC) til  unge forskere med mellom 2 og 7 års erfaring etter fullført PhD eller liknende grad og med en lovende akademisk karriere.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Prosjekter med støtte fra MSCA:

Arnald Puy Maeso  |  SIZE  |  Global fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor Arnald Puy Maeso
 • Prosjekt: SIZE – The role of size in the sustainability of irrigation systems
 • Prosjektet tar sikte på å vurdere risikoen og fordelene ved å fremme "store" og "små" vanningsanlegg gjennom dynamiske modeller og usikkerhets-/sensitivitetsanalyse.
 • Faglig mentor: Professor ved Senter for vitenskapsteori, Andrea Saltelli
 • Finansiert i perioden 2019–2022
 • Se mer på prosjektsiden

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Laura Cayrol-Bernardo  |  VETULAE  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i middelalderstudier, Laura Cayrol-Bernardo
 • Prosjekt: VETULAE – 'Vetulae'. Depicting women's ageing bodies in 15th century Florence
 • Prosjektet har som mål å gi et helhetlig og komparativt blikk på ideer og materialiseringer om kvinners aldrende kropper i 1400-tallets Firenze, i skjæringspunktet mellom kunst, kunstteori og medisin.
 • Faglig mentor: Professor i italiensk litteratur Margareth Hagen
 • Finansiert i perioden 2021–2023

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Tomas Glomb  |  ASCNET  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i religionshistorie, Tomas Glomb
 • Prosjektleder: ASCNET – Favorable Conditions of the Spread of the Cult of Asclepius across the Transportation Network of the Roman Mediterranean: A Quantitative Evaluation
 • Hovedforskningsspørsmålet i ASCNET-prosjektet er Hvordan den romerske hæren og smittsomme sykdommer som Antonin- eller Cyprian-pesten kunne ha bidratt til populariteten til Asclepius-kulten.
 • Faglig mentor: Professor i historie, Eivind Heldaas Seland
 • Finansiert i perioden 2021–2023  
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Francesca Mazzilli  |  RENE  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i arkeologi, Francesca Mazzilli
 • Prosjektleder: RENE – Regional Religious Networks in the Roman Empire
 • RENE undersøker utbredelsen av religiøse tradisjoner og arkitektonisk stil i landlige og urbane kultsteder i forhold til regional mobilitet av elite og samspill mellom landlige og urbane samfunn i Hauran og Lusitania, gjennom sosiale nettverksanalyser og romlig analyse.
 • Faglig mentor: Professor i historie, Eivind Heldaas Seland
 • Finansiert i perioden 2020–2022   
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Simon Meisch  |  CANALS |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor Simon Meisch
 • Prosjekt: CANALS – Changing Water Cultures
 • Klimaendringer legger betydelig press på EUs vanninfrastruktur. CANALS-prosjektet vil undersøke nye måter å mobilisere kunnskap om vanninfrastrukturer for å fremme adaptiv beslutningstaking.
 • Faglig mentor: Forsker ved Senter for vitenskapsteori, Scott Bremer
 • Finansiert i perioden 2021–2023
 • Les mer om prosjektet

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Avsluttede prosjekter 2020–d.d.

Álvaro Seiça  | ARTDEL  |  Global fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i digital kultur, Álvaro Seiça
 • Prosjekt: ARTDEL - The Art of Deleting: A Study of Erasure Poetry, Practices of Control, Surveillance, and Censorship
 • Álvaro Seiça er en Marie Skłodowska-Curie Fellow ved Universitetet i Bergen, University of California, Los Angeles og Universidade de Coimbra, hvor han undersøker den poesikken og politikken av sletting innen det EU-finansierte prosjektet ARTDEL: The Art of Deleting.
 • Faglig mentor: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg
 • Finansiert i perioden 2018–2021

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Sofie Laurine Albris  |  ARCNAMES  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i arkeologi, Sofie Laurine Albris
 • Prosjekt: ARCNAMES – Individuals, social identities and archetypes – the oldest Scandinavian personal names in an archaeological light 
 • Prosjektet vil sette gamle skandinaviske personnavn i et arkeologisk lys.
 • Faglig mentor: Professor i arkelologi, Randi Barndon
 • Finansiert i perioden 2019–2021
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Maud Ceuterick  |  AFFIRMATIVE  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor Maud Ceuterick
 • Prosjekt: AFFIRMATIVE – Affirmative Post-Cinema: Narrative and Aesthetic Responses to Gender and Power
 • Prosjektet skal se på hvordan post-filmatisk kunst motvirker og tar sikte på å endre gjeldende kjønnsnormer gjennom bekreftende fortellinger og estetikk.
 • Faglig mentor: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg
 • Finansiert i perioden 2018–2020

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Benjamin Martin  |  EPILOG  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i filosofi, Ben Martin
 • Prosjekt: EPILOG – The Unknown Science: Understanding the Epistemology of Logic through  
 • Prosjektet bringer sammen brede felt av Martins forskningskompetanse: løsninger på selv-referensielle paradokser og logisk epistemologi.
 • Faglig mentor: Førsteamanuensis i filosofi, Ole Hjortland
 • Finansiert i perioden 2017–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Claus Halberg  |  FEMSAG  |  Global fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i filosofi og kjønnsforskning, Claus Halberg
 • Prosjekt: FEMSAG – Feminist theory after sex and gender: The nature-nurture complex in contemporary feminism reconsidered in light of the Developmental Systems Theory approach to the philosophy of biology
 • Prosjektet vil sette veltablerte og stadig operative antakelser angående arv vs. miljø-komplekset i feministisk teori under lupen.
 • Faglig mentor: Professor i sosialantropologi og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Christine M. Jacobsen 
 • Finansiert i perioden 2017–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Jan Kozak  |  SYMBODIN  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i norrøn filolofi, Jan Kozac
 • Prosjekt: SYMBODIN – The Symbolism of the Body in Northern Europe. Cognitive Metaphors and Old Norse Myth from the Viking Age to Late Medieval Times 
 • Målet med forskningen er å undersøke den integrerende funksjonen til kroppslige metaforer i den gamle norrøne litteraturen og kulturen.
 • Faglig mentor: Førsteamanuensis i norrøn filolofi, Jens Eike Schnall
 • Finansiert i perioden 2018–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Norges forskningsråd (NFR)

Norges forskningsråd fordeler årlig ti milliarder til forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Prosjekter med støtte fra NFR:

Christopher Henshilwood  |  SapienCE  |  Senter for fremragende forskning (SFF)

 • Prosjektleder: Professor i arkeologi, Christopher Henshilwood
 • Prosjekt: SAPIENCE – Centre for Early Sapiens Behaviour
 • Internasjonale forskere fra en rekke fagfelt forsker på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
 • Finansiert av Forskningsrådet (SFF) i perioden 2017–2027
 • Se mer på prosjektsiden

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

Kyrre Kverndokk  |  GARDENING  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Kyrre Kverndokk
 • Prosjekt: Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020
 • Prosjektet har som målsetting å undersøke historiske prosesser der naturen er blitt erobret, kontrollert og gjort til en ressurs, med fokus på Skandinavia fra midten av 1700-tallet og frem til i dag.
 • Finansiert av Forskningsrådet i perioden 2021–2025
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Michael Baumgartner  |  Coincidence Analysis  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i filosofi, Michael Baumgartner
 • Prosjekt: Advancing Causal Modeling with Coincidence Analysis
 • Coincidence Analysis (CNA) opplever for tiden en økende spredning både innen folkehelse og samfunnsvitenskapene. Men utviklingen av CNA er ikke ferdig. Dette prosjektet vil ta opp fire gjenværende svakheter og begrensninger ved metoden.
 • Finansiert av Forskningsrådet i perioden 2021–2025
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Anne Bang  |  Mprint@EAST_AFRICA  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i historie, Anne Katrine Bang
 • Prosjekt: Mprint@EAST_AFRICA. Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020
 • Prosjektet skal utforske en sentral hypotese: Reformer i islamsk teksttradisjon og rituell praksis i løpet av det 19. og 20. århundre fant sted innenfor eksisterende autoritetsstrukturer og førte til en rekke tilpasninger snarere enn brudd fra tradisjonen.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Velferd, kultur og samfunn) i perioden 2021–2025
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Ann-Kristin H. Gujord  |  ALAN  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis  i norsk som andrespråk, Ann-Kristin H. Gujord
 • Prosjekt: Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN)
 • Det overordnede formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om andrespråksutvikling blant flyktninger og immigranter med lav utdanning fra hjemlandet.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Utdanning og kompetanse) i perioden 2021–2025
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Tone Hellesund  | QUEERDOM |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Tone Hellesund
 • Prosjekt: Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842–1972.
 • Prosjektet skal undersøke hvordan skeive kvinner og menn levde og organiserte hverdagen sin og privatlivet sitt i det moderne Norge. Disse 'skeive hjemmene' vil bli undersøkt i lys av tid, rom, klasse og kjønn.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Velferd, kultur og samfunn) i perioden 2021–2025
 • Les mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Kjetil Rommetveit  |  Co-Pol  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i vitenskapsteori, Kjetil Rommetveit
 • Prosjekt: Covid-19: Digital Politics and the Role of Expertise (Co-Pol)
 • Prosjektet skal studere utviklingstrekk knyttet til epidemier og digitalisering og hvordan disse fører til økt kompleksitet og nye vekselvirkninger mellom teknologi, ekspertise og politiske forhold i samfunnet.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Demokrati, styring og fornyelse) i perioden 2021–2024
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Bjørn Ola Tafjord  |  GOVMAT  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i religionsvitenskap Bjørn Ola Tafjord
 • Prosjekt: The Governmateriality of Indigenous Religions (GOVMAT)
 • Prosjektet undersøker framstillingar av indigenitetar og religionar i ulike samanhengar og deira politiske roller i dag. Korleis og kvifor blir dei skipa, og korleis verkar dei i omgivnadane sine?
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIHUMSAM) i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Kjersti Fløttum  |  CLIMLIFE  |  KLIMAFORSK

 • Prosjektleder: Professor i fransk språk, Kjersti Fløttum
 • Prosjekt: Living with climate change: motivation and action for lifestyle change
 • Prosjektet skal undersøke hvordan folk forholder seg til de politiske og eksistensielle utfordringene ved klimaendringene gjennom sine normale, daglige livsvalg.
 • Finansiert av Forskningsrådet (KLIMAFORSK) i perioden 2020–2023
 • Se mer på prosjektsiden

Stort program for klima (KLIMAFORSK) finansierer forskning som ved omstilling av samfunnet møter klimaendringene. Forskningen skal gi grunnleggende kunnskap om naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaets påvirkning på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Mimi Lam  |  MENSA  |  MARINFORSK

 • Prosjektleder: forsker Mimi Lam
 • Prosjekt: MENSA – Etisk forvaltning av norsk seascape virksomhet  
 • Prosjektets overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.
 • Faglig mentor:
 • Finansiert i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

MARINFORSK finansierer forskning på havmiljøet og skal øke kunnskapen om økosystemene i hav- og kystområdene og hvordan menneskelig aktivitet påvirker havmiljøet. Forskningen skal styrke grunnlaget for bærekraftig forvaltning og verdiskaping basert på marine ressurser og andre økosystemtjenester. 

Kari Kinn |  Norwegian across the Americas | FRIPRO, unge forskertalenter

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i norsk språk, Kari Kinn
 • Prosjekt: Norwegian across the Americas
 • Prosjektet undersøker norsk språk over hele det amerikanske kontinentet – og hvordan det har utviklet seg over flere generasjoner.
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, Unge forskertalenter) i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere.

Laura Saetveit Miles  |  Sancta Birgitta av Sverige  |  FRIPRO, unge forskertalenter

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Laura Saetveit Miles 
 • Prosjekt: Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380–1530 
 • Et forskningsprosjekt på Sancta Birgitta av Sverige og hennes åpenbaringer i middelalderens England, revurderinger av deres sirkulasjon og innflytelse mellom 1380-1530
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, Unge forskertalenter) i perioden 2019–2023
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere.

Sorin Bangu  |  Mathematics with a Human Face  |  FRIPRO, forskningsprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i filosofi, Sorin Bangu
 • Prosjekt: Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework
 • Prosjektet skal undersøke hvorfor begreper som "sett" og "tall" fortsatt er filosofisk obskure – ingen vet egentlig hva disse er – til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. 
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, forskningsprosjekt) i perioden 2019–2023 
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse.

Synnøve Myking  |  FLANDRIA  |  Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 • Prosjektleder: Postdoktor, Synnøve Myking
 • Prosjekt: Flandern, Noreg og Danmark: relasjonar og intertekstuell utveksling i høgmellomalderen (ca. 1080-1383)
 • Prosjektet ser på kontakten mellom Flandern, Noreg og Danmark i høgmellomalderen, og korleis denne kontakten påverka skandinavisk handskriftskultur. Prosjektet undersøkjer norsk og dansk handskriftsmateriale, med vekt på fragment. 
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIHUMSAM) i perioden 2020–2023 

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Forskere på postdoktornivå skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

David G. C. Vogt  |  SOCRIM  |  Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 • Prosjektleder: Postdoktor i filosofi, David G. C. Vogt
 • Prosjekt: Social Injustice and Criminal Justice
 • SOCRIM er et filosofisk forskningsprosjekt som studerer den normative relevansen av sosial urettferdighet for strafferettslige forhold.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Banebrytende forskning) i perioden 2021–2024

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Forskere på postdoktornivå skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Koenraad De Smedt  |  CLARINO  |  INFRASTRUKTUR

 • Prosjektleder: Professor i datalingvistikk, Koenraad De Smedt
 • Prosjekt: Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway
 • Prosjektet skal bygge opp en felles, nasjonal infrastruktur for språkressurser til nytte for forskning innenfor en rekke fagområder. 
 • Finansiert av Forskningsrådet (INFRASTRUKTUR) i perioden 2012–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet.

Hans Jakob Ågotnes  |  SAMLA  |  INFRASTRUKTUR

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Hans Jakob Ågotnes
 • Prosjekt: SAMLA: Nasjonal infrastruktur for kulturhistoriske arkiver og tradisjonsarkiver
 • Prosjektet skal digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmaterialet i tre sentrale norske tradisjonsarkiv: Norsk Folkminnesamling ved UiO, Norsk etnologisk gransking ved stiftelsen Norsk Folkemuseum, og Etnofolkloristisk arkiv ved UiB.
 • Finansiert av Forskningsrådet (INFRASTRUKTUR) i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet.

Avsluttede prosjekter 2020–d.d.

  Margery Vibe Skagen  |  Aldring i kulturhistorisk perspektiv  |  SAMKUL

  • Prosjektleder: Førsteamanuensis i fransk litteratur, Margery Vibe Skagen
  • Prosjekt: Historicizing the ageing self: Literature, medicine, psychology, law 
  • Endringer i kulturelle og vitenskapelige syn på alderdommen skal studeres i litterære, medisinske og juridiske tekster.
  • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

  Marie von der Lippe   |   Skolen som mulighetsarena   |   SAMKUL

  • Prosjektleder: Marie von der Lippe
  • Prosjekt: Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer
  • Prosjektet har et særlig fokus på lærerstudenters og læreres bevissthet om egne holdninger, samt deres kompetanse til å håndtere kontroversielle temaer i undervisningen knyttet til gruppebaserte fordommer.
  • Finansiert av NFR gjennom SAMKUL-programmet (2018–2021)
  • Se mer på prosjektsiden

  Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

  Kyrre Kverndokk  |  The future is now  | KLIMAFORSK

  • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Kyrre Kverndokk
  • Prosjekt: The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses 
  • Prosjektet skal undersøke samspillet mellom fortid, nåtid og fremtid i tre ulike typer klimadiskurser.
  • Finansiert av Forskningsrådet (KLIMAFORSK) i perioden 2017–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  Stort program for klima (KLIMAFORSK) finansierer forskning som ved omstilling av samfunnet møter klimaendringene. Forskningen skal gi grunnleggende kunnskap om naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaets påvirkning på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp.

  Ole Hjortland  |  Anti-eksepsjonalisme om logikk  | FRIPRO, unge forskertalenter

  • Prosjektleder: Førsteamanuensis i filosofi, Ole Hjortland
  • Prosjekt: Anti-eksepsjonalisme om logikk
  • Prosjektet skal utarbeide en ny metode for hvordan argumentative standarder identifiseres. Denne metoden kalles for Anti-Exceptionalism.
  • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, Unge forskertalenter) i perioden 2016–2020
  • Se mer på prosjektsiden

  Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere.

  Frode Helmich Pedersen  |  Strafferettens fortellinger  |  SAMKUL

  • Prosjektleder: Førsteamanuensis, nordisk litteraturvitenskap, Frode Helmich Pedersen
  • Prosjekt: A Narratology of Criminal Cases
  • Det tverrfaglige prosjektet har som mål å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse.
  • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

  Christine M. Jacobsen  |  WAIT  |  SAMKUL

  • Prosjektleder: Professor i sosialantropologi, Christine M. Jacobsen
  • Prosjekt: WAIT – Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration 
  • Prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid.
  • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2020
  • Se mer på prosjektsiden

  Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

  Trond Mohn Stiftelse (TMS)

  Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.

  Prosjekter med støtte fra TMS:

  Michael Baumgartner  |  Coincidence Analysis  |  Toppforskprogrammet

  • Professor i filosofi, Michael Baumgartner
  • Michael Baumgartner har utviklet en metode som finner svar på komplekse spørsmål på alle felt, kalt "Coincidence Analysis" (CA) eller Tilfeldighetsanalyse. Det er en metode som måler samspillet mellom forskjellige årsaker og som identifiserer rollen de spiller i komplekse kausale strukturer.
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (TOPPFORSK) i perioden 2017–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  Med støtte fra Trond Mohn stiftelse (tidligere BFS) har Universitetet i Bergen rekruttert fem internasjonale toppforskere for å styrke ledende forskningsmiljøer. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, har samarbeidet styrket UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere. Det inngås en startavtale over fem år med hver av forskerne, slik at disse blir i stand til å etablere et toppforskerteam ved UiB.

  Helen F. Leslie-Jacobsen  |  Transformations of Medieval Law  |  Starting Grant

  • Prosjektleder: Forsker i norrøn filologi, Helen F. Leslie-Jacobsen
  • Prosjekt: Transformations of Medieval Law: Innovation and Application in Early Modern Norwegian Law Books 
  • Prosjektet utforsker hvordan middelalderske og tidlige moderne lovbøker i Norge og Island gjenspeiler de juridiske og kulturelle sammenhengene de ble skrevet og samlet i. 
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (Starting Grant) i perioden 2018–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  TMS Starting Grant er stiftelsens «flaggskip», et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekrutterefremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

  Eirik Hovden  |  Hvordan endrer islamsk lov seg?  |  Starting Grant

  • Prosjektleder: Postdoktor Eirik Hovden
  • Prosjekt: Hvordan endrer islamsk lov seg? Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster (CanCode)
  • Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring innenfor islamske lovtekster.
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (Starting Grant) i perioden 2020–2024
  • Se mer på prosjektsiden

  TMS Starting Grant er stiftelsens «flaggskip», et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekrutterefremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

   omtaler av prosjekter (alle typer)