Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Masteroppgaver Fysikk og Teknisk Fysikk

Masteroppgaver i studieretningene Fysikk og Teknisk Fysikk

Her finner du eksempel på tema for masteroppgave for deg som skal begynne på Masterprogram i Fysikk ved UiB. Du kan også besøke nettsiden til hver av våre forskningsgrupper for å se tidligere og pågående prosjekter. Mange av våre tidligere prosjekter er fremdeles aktuelle forskningstemaer og kan ofte omformes til nye prosjekter.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i fysikk har to offisielle studieretninger, Master i Fysikk og Master i Teknisk Fysikk. I tillegg har vi har definert 9 ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen basert på din bakgrunn. Prosjekteksemplene under er listet opp etter disse forskningsområdene: 

Masterprogrammet består av to komponenter: én kursdel på totalt 60 studiepoeng og masteroppgaven på 60 studiepoeng. Den totale arbeidsmengden for masterprogrammet er 120 studiepoeng, tilsvarende to års studier. 

Jun/Des 	Lese om gruppene (start på denne siden) 	Sette seg inn i prosjektforslag (start på denne siden) Aug/Jan 	Finne veileder/gruppe (oppstartsmøte, direkte kontakt med veiledere) 	Finne og melde seg til emner (dialog med veiledere) innen uke 34/uke 3

Skisse over viktige milepæler det første året. Fra oppstart på program til oppstart på prosjekt.

Foto/ill.:
Marianne Daae

Hvordan finne et Masterprosjekt å jobbe med?

Bruk menyen under. Les nøye på prosjekteksempel, krav og tilhørende gruppeside. Da kan du gjøre deg opp en mening om hvilket forskningstema du ønsker å fordype deg i. Ta gjerne kontakt med de oppførte veilederne. Sjekk også på hvilke emner som listes opp - er dette emner du er direkte kvalifisert til, eller trenger du bestemte forkunnskaper for å gjennomføre emnene og prosjektet? 

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får gjennomføre masteroppgaven innen det forskningsfeltet de ønsker, men hver enkelt veileder har begrenset kapasitet. Alle studenter som blir tatt opp til masterprogrammet har krav på veileder og masteroppgave. I noen tilfeller vil flere studenter ønske samme oppgave - ved stor pågang til enkelte prosjekter vil studentene basert på resultater. Dette skjer kun sjelden, og vi jobber for å finne gode løsninger for alle våre studenter. 

I tillegg til foreslåtte masterprosjekter, er det også mulig å utarbeide et eget prosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (studie.fysikk@uib.no). 

Vi anbefaler også at du undersøker hvilke prosjekt som tidligere har vært gjennomført i de ulike forskningsgruppene. Dette finner du informasjon om under hver av overskriftene i tabellen nedenfor. 

Velge emner

Relevante emner for ditt masterprosjekt finner du under prosjekteksempler for hvert forskningsområde eller i samtale med veileder. Du kan også få hjelp fra studiekonsulent.

Emner undervist ved Institutt for Fysikk og Teknologi.

Emner undervist ved MN-fakultetet.

Alle nye studenter må, innen de første dagene etter oppstart og innen undervisningsstart (uke 34 på høsten/ uke 3 på våren), undersøke hvilke emner som passer i deres masterprogram. Eksterne studenter kan møte problemer med å legge til emner i studentweb. Gjelder dette deg, må du kontakte studieveileder (studie.fysikk@uib.no) for å åpne emnene i studentweb. 

NB! Å hjelpe masterstudenter inn på riktige emner er vår hovedprioritet i semesterstartsuken. Ved spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med administrativ eller faglig kontaktperson.

Under finner du prosjekteksempler, emner og kontaktpersoner/veiledere for hvert forskningsområde

Prosjekteksempel Akustikk

Akustikk

Akustikkgruppen tilbyr mastergradsprosjekter innen metoder og måleteknologi basert på ultralyd bølgeforplantning i gasser, væsker og faste stoff. Disse prosjektene er knyttet til våre forskningsaktiviteter og inneholder gjerne både teoretisk, numerisk og eksperimentelt arbeid. Utdanningen i akustikkgruppen har hovedfokus på grunnleggende fysikkforståelse. Forskningen er i hovedsak grunnforskningsrettet, men kan også knyttes til anvendelser av akustisk teknologi og blir da gjennomført i samarbeid med eksterne partnere.

Prosjekteksempel

 • Fiskeriakustikk: Metodikk og teknologi knyttet til bestandsestimering og artsbestemmelse med ekkolodd.
 • Ultralyd fiskal strømningsmåling (salgsmåling olje og naturgass)
 • Ultralyd karakterisering av gasser, væsker og faste stoff
 • Diffraksjonseffekter i "guided ultrasonic waves" (GUW, Lamb-type bølger)
 • "Structural health monitoring" (SHM) og "non-destructive evaluation" (NDE) ved bruk av GUW.
 • Piezoelektriske ultralyd-transdusere (sendere og mottakere)
 • Ikkelineær lydforplantning i gasser og væsker.

Veiledere / Kontaktpersoner

Audun Oppedal Pedersen

Obligatoriske emner i mastergraden

PHYS272

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS273PHYS373PHYS374 

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende, PHYS271 eller tilsvarende

Anbefalt bakgrunn

PHYS116MAT160PHYS205

Aktuelle studieretninger

Master i Fysikk

Prosjekteksempel Eksperimentell Kjernefysikk

Eksperimentell Kjernefysikk

I kjernefysikken er vi interessert i å studere atomkjernen, dens egenskaper og den sterke kjernekraften som holder kjernen sammen. Projektene kan inkludere arbeid med maskinvaren og utlesningselektronikken eller fysikk- og data-analyse. Som en del av gruppen ved UiB får du sjansen å jobbe med grunnforskning som bidrar til en bedre forståelse av den sterke vekselvirkningens grunnprinsipper og materien som den beskriver. 

Prosjekteksempel

 • Data analysis –data from the ALICE experiment
  •  J/psi production in pp and Pb-Pb collisions at the LHC
  • Jets in pp and Pb-Pb collisions at the LHC
  • Ultraperipheral collisions
 • Detector development
  • Characterization of wafer-size pixel sensors for the ALICE ITS3 detector
  • Development of the thermal neutron imager
   Beam tests of FoCal prototypes at CERN SPS
  • Characterization of the pixel layers for the ALICE Focal detector FoCal
 • *Medical physics
  • Assembly and commissioning of the pCT detector at the proton therapy facility at HUS

Veiledere / Kontaktpersoner

Joachim Nystrand, Dieter Röhrich, Alexander Bylinkin, Max Rauch, Ingrid Mckibben Lofnes

Obligatoriske emner i mastergraden

Ingen

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS232, PHYS203, PHYS205, PHYS206, PHYS391 (vår: PHYS241, PHYS291)

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Anbefalt bakgrunn

PHYS118, PHYS119, PHYS201, PHYS204, PHYS231

Aktuelle studieretninger

Master i Fysikk

Prosjekteksempel Eksperimentell Partikkelfysikk

Eksperimentell Partikkelfysikk

I partikkelfysikk-gruppen ved Institutt for Fysikk og Teknologi er forskningen først og fremst knyttet til ATLAS-eksperimentet ved CERN. Her deltar vi både i datainnsamling, fysikkanalyse av data, og i instrumentering knyttet til oppgraderingen av ATLAS. Studenter med interesse for fundamental partikkelfysikken vil få grundig innføring i dette gjennom fysikkanalyse av ATLAS-data. En betydelig del av disse analysene benytter Kunstig Intelligens (KI)-algoritmer. Vi har også forpliktelser til testing og leveranse av detektorkomponenter for oppgraderingen av ATLAS, og her finnes det oppgaver for studenter med interesse for instrumentering og/eller elektronikk. Opphold ved CERN kan være aktuelt, og det vil være naturlig å vurdere kurset PHYS298 som avslutning av Bachelorstudiet eller i begynnelsen av MSc-studiet.

Prosjekteksempel

 • Detektorfysikk:
  • Karakterisering av silisium pikselmoduler
  • Studier av pikselsensorer i teststråle ved CERN
  • Simuleringsstudier av silisum sensor-respons
 • Data-analyse:
  • Søk etter produksjon av mørk materie i ATLAS
  • Studier av Higgsbosonet 

Veiledere / Kontaktpersoner

Bjarne Stugu, Anna Lipniacka, Bertrand Martin dit Latour, Simen Hellesund

Obligatoriske emner i mastergraden

Ingen

Anbefalte emner i mastergraden

Alle prosjekter: PHYS232PHYS241
Detektorfysikk: PHYS231HTEK201ELE141/ELE142 ved HVL
Data-analyse: PHYS201,PHYS203,PHYS204,PHYS342.

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Aktuelle studieretninger

Master i Fysikk

Tidligere oppgaver

Liste over master og doktorgradsavhandlinger fra gruppen her

Prosjekteksempel Medisinsk Fysikk og Teknologi

Medisinsk Fysikk og Teknologi

Tett tverrfaglig samarbeid innen forskning og utvikling i fysikk og medisin har en lang tradisjon både lokalt og internasjonalt. Det er en stor bredde i faglige problemstillinger; fra utvikling av instrumentering og nye målemetoder, til kompleks simulering og fysisk modellering av ulike biofysiske problemstillinger, og til avansert dataanalyser med og uten kunstig intelligens. Anvendelsene strekker seg fra klinikknære problemstillinger hos ulike pasientgrupper til grunnforskning innen metodeutvikling og anvendelse. De fleste masterprosjekt gjennomføres i tett samarbeid med klinikere eller fysikere fra Haukeland Universitetssykehus.

Prosjekteksempel

 • Utvikling av nye metoder for forbedring av bildediagnostikk
 • Utvkling av nye behandlingsteknikker i stråleterapi og protonterapi
 • Design, utvikling og testing av nye detektorer innen medisinske anvendelser, eksempelvis innen protonterapi eller bildediagnostikk
 • Datainnsamling med nye metoder eller ny teknologi, teknisk evaluering
 • Fysisk/ statistisk/ matematisk modellering av data fra helseforskning
 • Utvikling og anvendelse av kunstig intelligens i medisinske anvendelser

Veiledere / Kontaktpersoner

Kristian Smeland Ytre-Hauge, Eli Renate GrünerDieter Röhrich, Camilla Hanquist StokkevågLiv Bolstad HysingSara Margareta Cecilia Pilskog

Obligatoriske emner i mastergraden

ingen

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS212, PHYS213, PHYS231

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Aktuelle studieretninger

Master i Fysikk

Tidligere oppgaver

Prosjekteksempel Mikroelektronikk

Mikroelektronikk

Mikroelektronikk gir mulighet til et masterprosjekt innen instrumentbygging relatert til romfysikk, medisinsk fysikk, ALICE eksperimentet ved CERN, eller eksperimenter tilknyttet SFI SmartOcean. Temaene for masterprosjektet er for eksempel analog krets design, digital design og softwareutvikling. Mikroelektronikk er også veldig relevant for industrien, så som uteksaminert masterkandidat er jobbmulighetene mange og gode.

Prosjekteksempel

 • Design og testing av strålingstolerant FPGA-design for ALICE inner tracking system (CERN)
 • Design av FPGA-basert test system for den ALICE Inner Tracking System 3 (CERN)
 • Design av FPGA-basert test system for THESEUS space mission (romfysikk)
 • Karakterisering av silisium fotomultiplikatorer for ALOFT prosjektet (romfysikk)
 • Design og integrasjon av power systemet til proton CT detektoren (medisinsk fysikk)
 • Design av FPGA-basert høyhastighets utlesningssystem for protonCT (medisinsk fysikk)
 • Marin thrusterstyring. Kretskortdesign, prototyping og sertifisering (privat næringsliv)

Veiledere / Kontaktpersoner

Johan Alme, Kjetil Ullaland

Obligatoriske emner i mastergraden

Anbefalte emner i mastergraden

Krav til bakgrunn

 • Bachelorgrad i Fysikk som inneholder minst et emne i grunnleggende elektronikk (f.eks: ELE141/ELE142 ved HVL), eller
 • Bachelorgrad elektronikkingeniør, inkludert fordypingsemne i fysikk/matematikk 3 

Aktuelle studieretninger

 • Master i Fysikk
 • Master i Teknisk Fysikk

Prosjekteksempel Nanofysikk

Nanofysikk

Måleteknologi og nanofysikk tilbyr masteroppgaver innen en rekke temaer som energi, materialvitenskap, fotonikk og plasmonikk, sensorikk og kvantesensorer med mer. Masteroppgavene er forskningsbaserte og kan være enten eksperimentelle eller teoretiske.

Prosjekteksempel

 • Regnceller – høste energi fra regn i regnbyen Bergen
 • Nanomaterialer for anti-groe belegg for undervannsinstallasjoner
 • Reduksjon av kontaktmotstand for nye elektroder i aluminiumproduksjon ved Hydro smelteverker.
 • Diamantbelegg for medisinske implantater
 • Kvante-biosensorer for kreftdeteksjon
 • Nye metoder for diamantsyntese
 • Solceller – øke effektiviteten og nye prinsipper 

Veiledere / Kontaktpersoner

Martin Greve, Lars Egil Helseth, Justas Zalieckas

Obligatoriske emner i mastergraden

PHYS205, PHYS208

Anbefalte valgemner i mastergraden

NANO161, HTEK201, HTEK202, PHYS263, PHYS264, PHYS271, PHYS206 og HTEK301

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Aktuelle studieretninger

 • Master i Fysikk
 • Master i Teknisk Fysikk (hvis bakgrunn er relevant for prosjektene)

Prosjekteksempel Optikk

Optikk

I optikk studerer vi hvordan lyset vekselvirker med atomer, molekyler og andre partikler i atmosfæren og havet.

Prosjekteksempel

 • Satellittfjernmåling av atmosfæren og havet
 • Feltarbeid og karakterisering av optiske egenskapar i havet
 • Lys og varme i Arktis
 • Programmering og utvikling av modellar for strålingstransport i atmosfæren og havet
 • Utvikling av nevrale nettverk for bruk i tidskritiske modellar

Veiledere / Kontaktpersoner

Børge Hamre, Arne Kristoffersen

Obligatoriske emner i mastergraden

PHYS263, PHYS264

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS205, MAT265, STAT200

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Aktuelle studieretninger

 • Master i Fysikk
 • Master i Teknisk Fysikk

Tidligere oppgaver

Prosjekteksempel Romfysikk

Romfysikk

Romfysikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi driver med grunnforskning på samspillet mellom jorden og det nære verdensrommet. Vi har også aktivitet mot atmosfære og klimavitenskap, høgenergi-astrofysikk og geomagnetisme. Vi har aktive prosjekter innen romvær og beregningsvitenskap. Forskingsaktiviteten vår fokuserer på fire hovedtemaer:

 • Dynamikken i det asymmetriske nære verdensrommet
 • Energetisk partikkelnedbør
 • Hard stråling fra tordenvær
 • Romplasmafysikk og romvær

Prosjektoppgaver (Høst 2024)

 • Particle precipitation and climate
 • Recent and innovative observations of high-energy radiation from thunderstorms and lightning detected by spacecraft and aircraft
 • Analysis of three-dimensional plasma parameters in the polar ionosphere with the EISCAT 3D Next Generation Radar
 • Reconstruct ionosphere-thermosphere electrodynamics at low-latitudes with novel incoherent scatter 3D radar measurements
 • Analysis of solar wind charge exchange and heavy ions at the Earth’s magnetopause in preparation for the SMILE mission
 • Analysis of magnetic field disturbances in the auroral zone using data from the new EZIE satellite
 • Develop an empirical substorm-parameterized convection model from Swarm satellite measurements

Veiledere / Kontaktpersoner

Kjellmar Oksavik, Hilde Nesse, Martino Marisaldi, Karl Magnus Laundal, Spencer Mark Hatch

Komplett kontaktliste for gruppen finnes her: Vitenskapelig ansatte og Forskere

Obligatoriske emner i mastergraden

PHYS251PHYS252

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS205, AGF-354 (UNIS), Se her for full liste over emnene til gruppen: https://www.uib.no/en/node/169661/

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Aktuelle studieretninger

 • Master i Fysikk
 • Master i Teknisk Fysikk - Vi er åpne for kandidater med sterke ferdigheter innen programmering og matematikk. Vi kan finne masterprosjekter innen analyse, koding, datamining, etc

Tidligere oppgaver

Liste over alle tidligere oppgaver

Prosjekteksempel Teoretisk Fysikk

Teoretisk Fysikk

I gruppen for teoretisk fysikk jobber vi med å beskrive og modellere naturens små og store prosesser.

Prosjekteksempel

 • Atom-laser vekselvirkning og kvantesystemer
 • Kvark-gluon plasma på LHC akseleratoren ved CERN og i neutronstjerner
 • Gravitasjonsbølger fra det tidlige Universet
 • Komplekse systemer: dynamikk og optimalisering
 • Ressursteori og energiforsyning

Veiledere / Kontaktpersoner

Morten Førre, Jan Petter Hansen, Jörn Kersten, Tatyana Kuznetsova, Dorte Nørgaard MadsenKonrad Tywoniuk, Johannes Fiedler, Joakim Nystrand

Obligatoriske emner i mastergraden

Ingen

Anbefalte emner i mastergraden

PHYS203PHYS206PHYS261PHYS205

Krav til bakgrunn

Bachelor i Fysikk eller tilsvarende

Anbefalt bakgrunn

PHYS118PHYS119PHYS112PHYS241PHYS204

Aktuelle studieretninger

Master i Fysikk

Tidligere oppgaver