Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutter, sentre og enheter

Institutter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av syv institutter, som er grunnstammen for forsking og undervisning:

Senter for fremragende forskning

 Senter for forskningsdrevet innovasjon

Senter for fremragende utdanning

Andre viktige enheter