Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutter, sentre og enheter

Realfagbygget

REALFAGBYGGET. Her holder mye av virksomheten vår til.
Produsent:
Lars Olaf Haaheim, Foto: Thomas Vindal Christensen

Hovedinnhold

Institutter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av syv institutter:

Geofysisk institutt

 • Forsker på vær, hav, klima, fornybar energi. Strategiske tema: Ressursbruk og tilgang til ressurser.
 • 148 ansatte
 • 48 PhD
 • 225 studenter

Institutt for biovitenskap

 • Forsker på økologi og evolusjon, mikrobiologi, fiskehelse, fiskeri- og marinbiologi, molekylærbiologi, miljø- og havbruksbiologi.
 • 300 ansatte
 • 140 PhD/postdoc/forskere
 • 800 studenter

Institutt for fysikk og teknologi

 • Forsker på romfysikk, subatomær fysikkk, akustikk, optikk, målevitenskap og elektronikk, energi- og prosessteknologi, nanofysikk, teoretisk fysikk.
 • 93 ansatte
 • 70 PhD-kandidater
 • 350 studenter

Institutt for geovitenskap

 • Forsker på jordens oppbygging, utvikling og dynamikk. Strategiske tema: Energi, ressurser, klima, miljø og geofarer.
 • 170 ansatte
 • 60 PhD-kandidater
 • 275 studenter

Institutt for informatikk

 • Forsker på optimering, sikker kommunikasjon, programvareutvikling, didaktikk, maskinlæring, algoritmer, visualisering, bioinformatikk.
 • 148 ansatte
 • 60 PhD-kandidater
 • 800 studenter og 220 innen etter- og videreutdanning

Kjemisk institutt

 • Forsker på fornybar energi, molekyl for terapi og diagnostikk, marine resurser, bærekraftig produksjon.
 • 50 ansatte
 • 42 PhD/postdoc
 • 410 studenter

Matematisk institutt

 • Forsker på energi, hav, klima, liv og helse, utdanning og samfunn - samt matematisk grunnforskning.
 • 5 ansatte i administrasjonen
 • 34 fast vitenskapelig ansatte
 • 3 faste forskere
 • 25 årsverk innen rekrutteringsstillinger (ph.d. og postdoc) 
 • 160 studenter. 120 innen etter- og videreutdanning 

SFF - senter for fremragende forskning

SFI - senter for forskningsdrevet innovasjon

SFU - senter for fremragende utdanning

Viktige enheter