Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Institutter, sentre og enheter

Realfagbygget

REALFAGBYGGET. Her holder mye av virksomheten vår til.
Producer:
Lars Olaf Haaheim, Foto: Thomas Vindal Christensen

Main content

Institutter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av syv institutter:

Geofysisk institutt

 • Forsker på vær, hav, klima, fornybar energi. Strategiske tema: Ressursbruk og tilgang til ressurser.
 • 148 ansatte
 • 48 PhD
 • 225 studenter

Institutt for biovitenskap

 • Forsker på økologi og evolusjon, mikrobiologi, fiskehelse, fiskeri- og marinbiologi, molekylærbiologi, miljø- og havbruksbiologi.
 • 300 ansatte
 • 140 PhD/postdoc/forskere
 • 800 studenter

Institutt for fysikk og teknologi

 • Forsker på romfysikk, subatomær fysikkk, akustikk, optikk, målevitenskap og elektronikk, energi- og prosessteknologi, nanofysikk, teoretisk fysikk.
 • 93 ansatte
 • 70 PhD-kandidater
 • 350 studenter

Institutt for geovitenskap

 • Forsker på jordens oppbygging, utvikling og dynamikk. Strategiske tema: Energi, ressurser, klima, miljø og geofarer.
 • 170 ansatte
 • 60 PhD-kandidater
 • 275 studenter

Institutt for informatikk

 • Forsker på optimering, sikker kommunikasjon, programvareutvikling, didaktikk, maskinlæring, algoritmer, visualisering, bioinformatikk.
 • 148 ansatte
 • 60 PhD-kandidater
 • 800 studenter og 220 innen etter- og videreutdanning

Kjemisk institutt

 • Forsker på fornybar energi, molekyl for terapi og diagnostikk, marine resurser, bærekraftig produksjon.
 • 50 ansatte
 • 42 PhD/postdoc
 • 410 studenter

Matematisk institutt

 • Forsker på energi, hav, klima, liv og helse, utdanning og samfunn - samt matematisk grunnforskning.
 • 5 ansatte i administrasjonen
 • 34 fast vitenskapelig ansatte
 • 3 faste forskere
 • 25 årsverk innen rekrutteringsstillinger (ph.d. og postdoc) 
 • 160 studenter. 120 innen etter- og videreutdanning 

SFF - senter for fremragende forskning

SFI - senter for forskningsdrevet innovasjon

SFU - senter for fremragende utdanning

Viktige enheter