Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skjema for studenter ved MN-fakultetet

Dette er en samleside med nyttige skjema for deg som er student ved MN-fakultetet. Du vil også finne skjemaene ved å gå inn på informasjonssidene til de ulike temaene.

Hovedinnhold

Administrer dine studier

Søknad om permisjon (Bachelor)

Informasjonsside om søknad om permisjon. Søknadsskjema finner du på denne siden.

Søknad om å studere deltid

Registrering av avbrutt studie

Godkjenning av ekstern utdanning

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

  • Søknad om forhåndsgodkjenning alle avtaler (digitalt skjema)
  • Learning Agreement:
    • Alle som reiser ut på ERASMUS-avtaler skal fylle ut Online Learning Agreement i tillegg til forhåndsgodkjenning. Informasjon om Online Learning Agreement blir sendt på epost til dem det gjelder.

Informasjonsside om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

Søknad om innpassing/godkjenning av tidligere (norsk og internasjonal) utdanning

Vurdering, eksamen og klage

Klage på karakterfastsetting

  • Du ber om begrunnelse eller klager på karakter i Studentweb.
  • Klage på ex.phil? Se her

Informasjonsside om klage på karakterfastsetting

Søknad om ekstra eksamen 

Søknad om særskilt eksamen (privatist)

Søknad om tidlig eksamen ved gyldig fravær

Annet