Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skjema for studenter ved MN-fakultetet

Dette er en samleside med nyttige skjema for deg som er student ved MN-fakultetet. Du vil også finne skjemaene ved å gå inn på informasjonssidene til de ulike temaene.

Søknad om å studere deltid

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

  • Søknad om forhåndsgodkjenning alle avtaler (digitalt skjema)
  • Learning Agreement:
    • Alle som reiser ut på ERASMUS-avtaler skal fylle ut Online Learning Agreement i tillegg til forhåndsgodkjenning. Informasjon om Online Learning Agreement blir sendt på epost til dem det gjelder.

Informasjonsside om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

Søknad om innpassing av tidligere (norsk og utenlandsk) utdanning og endelig godkjenning av utveksling

Søknad om særskilt eksamen (privatist)

Søknad om tidlig eksamen ved gyldig fravær

Registrering av avbrutt studie