Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Et kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Universitetet i Bergen skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet. Prosjektet vil gå over tre år med et totalt budsjett på omtrent 18 millioner NOK, hvorav mer enn 13 millioner er bevilget av Norges forskningsråd.
Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.
Student Therese Romslo Saltskår vinner Undervisningsprisen 20/21.  Hun er sikker på at det at hun selv er student har en positiv effekt på hvordan hun underviser.
Den nyåpnede helseinkubatoren Eitri blir et viktig samlingssted for studentene i medisinsk teknologi på UiB. Fremover planlegges både karrierekvelder, vitenskapelige foredrag og samarbeid med etablerte gründere.
Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.
I november møtes Plastnettverket fysisk for første gang, for å diskutere og utveksle kunnskap angående plastforurensning. Møt plastforskere på UiB og lær mer om deres pågående prosjekter!
Medlemmer ved Senteret har vært ombord Kronprins Håkon for en ekspedisjon til Aurora-feltet under den arktiske isen.
Tinnitus, på norsk kalt øresus, er en støyfornemmelse som oppstår inne i øret uten at det er en ytre lydkilde eller at du er hallusinert. Flere menn enn kvinner får tinnitus, men det for ofte større konsekvenser for kvinner
UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.
Kvart år leverer klimaforskarar karbonbudsjettet frå heile verda. Klimamiljøet i Bergen har gjort ein betydeleg innsats for å skildra CO2-data frå havet. 
UiB entrer energiarenaen i Europa etter å ha fått plass i hovedstyret for det europeiske forskningssamarbeidet innenfor energi. Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa representerer universitetet i hovedstyret.
Denne uken avholdt SFI Smart Ocean sin første fysiske samling på Havobservasjonslaboratoriet med teknologisk deling og symbolsk kabelkutting. Les mer og se video.
Geofysisk karakterisering av et grunt hydrotermalt system av en internasjonal gruppe med forskere.
Som hvert år når sommeren starter, setter Senter for Dyphavsforskning seil på G.O Sars for å undersøke og ta prøver i de nordiske hav.
Senter for Dyphavsforskning ønsker en gjestestudent fra Universitetet i Utrecht velkommen.
Geomikrobiologilaboratoriet starter "My green lab"-sertifiseringen.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.

Sider