Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I en ny artikkel viser en gruppe forskere at det er mulig å varsle mengden planteplankton i Barentshavet fem år fram i tid. Nøkkelen ligger i havstrømmene som bringer med seg varme og næringssalter.
Ina Nilsen disputerer 24.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dealing with uncertainty in ecosystem models along three axes; resolution, forcing and projections".
Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.
Plastnettverket (UIB) har lansert en plastlunsj-seminarserie for å fremme deling av kunnskap om plastrelatert forskning fra ulike vitenskapelige perspektiver.
A new study published in Global Ecology and Biogeography presents a step-by-step guide to compile numerous fossil pollen datasets into a user-specific, standardized and clean compilation – ready for further analysis.
De neste fem årene gjør ERC-tildelingen det mulig for Eivind Valen å utvikle nye metoder i informatikk for å utforske et grunnleggende og uløst molekylærbiologisk mysterium: cap-koden.
By using a unique set of data researchers at the University of Bergen show that vegetation change in Asia during the last 12 000 years for the most part has been heterogeneous across space and time. But during the recent millennia vegetation on the continent has progressively been turning more homogeneous as result of human activity during the mid-to-late Holocene.
– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Hannisdal og emnet GEOV 114 har tidligere blitt tildelt Ugleprisen, UiBs utdanningskvalitetspris. Når de også tildelt den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.
Maria Rigstad Langvad er ny studiekonsulent for bachelor- og masterprogrammet i fysikk. Med døren sin på gløtt, ønsker hun alle studenter og ansatte velkommen til en uformell prat.
En ny studie av Björn Nyberg og kolleger inneholder verdens første fullstendige klassifisering av jordens elvekanalbelter i en oppløsning på hele 30 meter.
Kan CT-skanning brukes til å oppnå bedre estimater av størrelsen på vulkanutbrudd fra fordums tid? Svaret er et rungende ja, ifølge en ny studie i Nature Communications skrevet av Willem van der Bilt med kolleger.
Søkertallene fra Samordna Opptak 2023 viser at det nyopprettede studieprogrammet i Data Science er det mest populære på MatNat. Totalt har 1490 elever satt realfag ved UiB som første valg, noe som er på linje med de siste årenes høye søkertall.
17.-20. april har feltdelen av GEOV102 vorte avhalden i fantastisk vær på Herdla og på Ulven. Ivrige studentar har arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven
Gjennomsnittlig overflatetemperatur i verdenshavene har aldri før vært så høye som i april i år. Økt temperatur har allerede ført til endringer for livet i havet. Hva vet vi om konsekvensene av dette for liv i havet?
Tidenes første One Ocean Week er arrangert i Bergen. Mange UiB-ere har bidratt på alt fra møter med regjering, havkonferanse til folkeopplysning på bar.
En ny artikkel som er publisert i Science antyder grunnleggende forskjeller i arkitekturen av nervenettverket som utfordrer vår tidligere forståelse av evolusjonen av nervesystemer og hvordan de overfører informasjon.
For snart et år siden startet 90 studenter på det tverrfaglige emnet SDG 200 og en fire måneders reise med Statsraad Lehmkuhl i Stillehavet. Opplevelsene og læringsutbytte studentene sitter igjen med er mange, selv om ikke alt gikk etter planen.

Sider