Hjem
Det medisinske fakultet
Utdanning

Etter- og videreutdanning (EVU) ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har en rekke etter- og videreutdanningstilbud (EVU) relatert til ulike helsefag.

Bilde av studiesituasjon m. bærbar PC og hender
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Etter- og videreutdanning (EVU) er egnet for deg som ønsker å bygge videre på tidligere avlagt utdanning, oppnå spisskompetanse innen avgrensede tema, oppdatere deg faglig eller omskolere deg.

De to begrepene etterutdanning og videreutdanning brukes noen ganger om hverandre, men den viktigste forskjellen er at videreutdanning gir studiepoeng, mens etterutdanning ikke gjør det. Mange EVU-tilbud er fleksible, dvs. at de er beregnet for å kunne tas på deltid ved siden av arbeid og ofte ikke krever at du oppholder deg ved universitetet i lengre tid (nett- eller samlingsbasert). I noen tilfeller kan EVU føre frem til en universitetsgrad, som for eksempel erfaringsbaserte mastergrader.

Nedenfor finner du mer informasjon om etter- og videreutdanningstilbudene ved Det medisinske fakultet.

Våre EVU-tilbud

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er relevant for deg som har en lederstilling i helsesektoren, eller helsepersonell som ønsker å kvalifisere seg for lederoppgaver. Masterprogrammet består av tre frittstående emner og en masteroppgave. Programmet er samlingsbasert og fører frem til mastergrad.

Mer informasjon om opptak, kursinnhold og priser finnes på egne nettsider.

Digitalisering i helse

Nyutviklet, nettbasert videreutdanning for deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet består av fire mindre emner, med oppstart fra og med høsten 2023

Mer informasjon finner du her.

Videreutdanningskurs for manuellterapeuter

Det medisinske fakultet og Institutt for global helse og samfunnsmedisin tilbyr en serie målrette videreutdanningkurs for ferdige manuellterapeuter eller personer som holder på med en manuellterapiutdanning. Kurstilbudet i ultralyd er i tillegg åpent for annet helsepersonell som undersøker og behandler pasienter med muskel- og skjelettplager.

Lenker til de ulike kursene:

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Farmakologi for manuellterapeuter

Radiologi for manuellterapeuter

Ultralyd av muskelskjelletsystemet

Forsøksdyrlære

Alle som skal utføre forskning som innebærer bruk av forsøksdyr, er etter norsk lov pålagt å ha gjennomført tilstrekkelig opplæring. Det medisinske fakultet og Klinisk institutt 1 tilbyr to nettbaserte kurs som dekker nødvendig teoretisk opplæring - et generelt kurs og et spesialiseringskurs for fisk.

Bergen etterutdanningssenter for tannhelse (BEST)

Etterutdanningssenteret for tannhelse ved Institutt for klinisk odontologi tilbyr kortere, målrette arbeidskurs innen ulike metoder, instrumenter og teknologi, for tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

For ansatte

Starte EVU-tilbud

Etter- og videreutdanningskurs for livslang læring er en viktig komponent i universitetenes samfunnsoppdrag, og ønsket av både nasjonale myndigheter og Universitetet i Bergen. I tillegg er det også en mulig inntektskilde for fagenhetene i de tilfeller der kursene tilbys mot betaling.

Dersom du som vitenskapelig ansatt har kompetanse på et tema som kan være relevant å tilby som EVU-kurs, finner du en nyttig steg-for-steg veiledning på UiB sine ansattsider.

Pedagogiske kurs ved Enhet for læring

Enhet for læring er fakultetets pedagogiske enhet, som har spisskompetanse innen medisinsk og helsefaglig pedagogikk. EFL driver målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, i tillegg pedagogisk rådgivning og deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Som vitenskapelig ansatt ved fakultetet kan du delta i en rekke kurs for å styrke din kompetanse som underviser, og du finner en komplett kursoversikt på enhetens nettsider.

Strategiske mål innen EVU

  • Alle institutt ved fakultetet bør tilby etter- og videreutdanning innenfor sine fagfelt
  • Tilbudene skal som hovedregel være finansiert gjennom deltakerbetaling
  • EVU-tilbudene skal utvikles i dialog med profesjonsforeninger, bransjeforeninger og andre sentrale aktører med kjennskap til kompetansebehovene i samfunnet.

Ressursgruppe ved fakultetet

EVU-gruppen ved Det medisinske fakultet ble nedsatt av fakultetsstyret i oktober 2022, og påbegynte sitt arbeid nyttår 2023. Gruppen skal i første omgang fungere ut 2024, og skal implementere oppfølgingspunkter knyttet til fakultetet EVU-satsing. Gruppen fungerer også som rådgivende organ for fakultetsledelsen i EVU-spørsmål.

Medlemmer:

Per Øyvind Enger - Institutt for biomedisin

Torgils Lægreid - Institutt for klinisk odontologi

Oddrun Anita Gudbrandsen - Klinisk institutt 1

Oddvar Kaarbøe - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kirsti Norstrand - Institutt for global helse og samfunnsmedisin, EVU-administrasjon

Eirik Dalheim - sekretær

 

Medlem fra Klinisk institutt 2 er under oppnevning