Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Forskningsrådet gir prosjektstøtte til tre unge forskartalent ved UiB.
22. november fylte Professor Stein Kuhnle 70 år, og gikk dermed av med pensjon. Institutt for sammenliknende politikk hedret Kuhnle med et internasjonalt symposium, "Globalizing Welfare", for å hedre hans store bidrag til instituttet og forskningen på velferdsstaten.
Hvorfor bestemmer noen autoritære regimer seg for å desentralisere makt til valgte politiske organer? Svaret har mer å gjøre med interne vurderinger enn et ønske om å se bra ut utenfra, ifølge Lovise Aalen og Ragnhild Louise Muriaas' nye bok, "Manipulating Political Decentralisation - Africa's Inclusive Autocrats".
Lurer du på hvilke emner du skal ta til våren? Her finner du en oversikt over, og link til informasjon om, valgfrie emner på 200-nivå ved Institutt for sammenliknende politikk. Emnene er åpne for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
PROLEG-prosjektet skal forske på om rettferdige beslutningsprosedyrer kan øke demokratiers legitimitet. Prosjektet hadde oppstartsseminar forrige uke.
Lignende utfordringer har skapt japansk interesse for den nordiske velferdsmodellen.