Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Vinnerne av fotokonkurransen ble offentliggjort på høstmøtet til Arboretets venner.
Arboretet på Milde fyller 50 år. Et halvt århundre med møysommelig oppbygde samlinger, med nasjonal kompetanse på trær, busker, lyng og roser, med vakre, spennende og uventede naturopplevelser, med rekreasjon og tid til ettertanke.
Vi søker etter gartnar (forskingsteknikar) i Muséhagen på Nygårdshøyden. Søknadsfrist 31. oktober 2021
- Vi er alle avhengige av det biologiske mangfaldet. I denne utstillinga vil vi vise både kva biologisk mangfald er, korleis det er i endring og korleis vi forskar på dette. Vi ønsker også å bevisstgjere publikum om årsakene til tapet av mangfald, som i dag skjer i eit alarmerande tempo, seier Terje Lislevand.
St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.