Hjem
Universitetsbiblioteket

Middelalderstudier

Litteratur- og informasjonsressurser innen middelalderstudier

Hovedinnhold

Middelalderen er et prioritert tverrfaglig studie- og forskningsfelt for UiB, som er samlet i Middelalderklyngen. UB er del av klyngen, og tilbyr kurs, veiledning og ressurser.

Denne siden gir oversikt over ulike ressurser: primær- og sekundærkilder, samt verktøy for digital humaniora for middelalderstudier.

Har du innspill til innhold, ta gjerne kontakt

Fysiske primærkilder

Biblioteket har store mengder med trykt litteratur som omhandler den lange middelalderen (ca 500-1500). Bøkene står ikke samlet, men vil stå under det aktuelle faget. Ta gjerne kontakt med en av våre fagreferenter om du har behov for mer informasjon om de enkelte fag. Se en oversikt over fagene her. 

Litteratur

H-klasse Eldre litteratur (Litteratur før 1500). Fysisk plassering i andre etasje på bibliotek for humaniora.
                He – Gresk
                Hf – Latin
                Hi – Italiensk
                Hk – Fransk
                Hn – Norsk, Islandsk
                Hq – Tysk
                Hr - Engelsk

Rettskilder

Liste over norske (for det meste) rettshistoriske kilder

Fysiske objekt

Universitetsbiblioteket i Bergen

Biblioteket har en rekke historiske kilder tilgjengelig for studenter og forskere. Besøk gjerne våre spesialsamlinger på nett og på HF-bygget.

Spesialsamlingene ved UiB
Medieval parchment fragments in Bergen University Library and The Regional State Archives in Bergen:

 

Universitetsmuseet i Bergen

Hovedside for Universitetsmuseet i Bergen

Kulturhistorisk avdeling

Avdeling for kulturhistorie omfatter fagområdene arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie. I museumsbygningen finnes det utstillinger med arkeologiske gjenstander fra hele vår historie, kirkekunst, folkekunst og etnografiske utstillinger. De arkeologiske utstillingene bygger på funn fra museets distrikt som er Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Den middelalderseksjonen i museets kirkekunstsamling er en av de viktigste i Europa.

Kirkekunstutstillingen ved UiB

Foruten en utskårne deler av stavkirker fra 11-1200-årene, omfatter samlingen kunstverker som har utsmykket vestnorske kirker i middelalderen, fra 1100-årene til Reformasjonen.

 

 

Fysiske sekundærkilder

 

Filosofi

189 Middelalderfilosofi

Arkeologi og historie

909.07 Middelalderhistorie generelt
940.1    Europa i middelalderen
948.02  Skandinavia i middelalderen
948.101 Norge i middelalderen 

Rettshistorie

Kunsthistorie

700 Kunst og arkitektur
709.02 Kunsthistorie generelt om middelalderen
723 Arkitektur Middelalder

Kulturhistorie

Litteratur

Religion

270.2-270.3 Kristendom under middelalderen

296.0902 Jødedom under middelalderen

297.0902 Islam under middelalderen

Språk
 

 

Digitale primærkilder

Arkeologi

DigitaltMuseum: inneholder katalogene fra ca 160 norske museer og kulturarvsinstitusjoner

Kulturminnebilder: Fotosamlig av kulturminner samlet hos Riksantikvaren

Kulturminnesøk: GIS-basert søkbar database over norske kulturminner fra Riksantikvare.

Kulturminnesøk baserer seg på forvaltningsdatabasen Askeladden som arkeolger og andre kan søke tilgang til.

Filosofi

Corpus Thomisticum: S. Thomae de Aquino: Opera omnia

The Medieval and Classical Literature Library

Historie

The Online Medieval Sources Bibliography

Medieval SourcesOnline

Anglo-Saxon Charters
The Avalon Project: Documents in Law, History & Diplomacy

Internet Ancient History Sourcebook
Fulltekstutgaver av primærkilder fra antikken

British History Online

Internet Medieval Sourcebook
Fulltekstutgaver av primærkilder fra middelalderen

Chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages. (99 vols.)

Monasterium

Kunsthistorie

Oxford art online (Grove dictionary of art)
Europeana
Over 50 millioner digialiserte objekter fra europeiske arkiv og museum
OpenCulture
Mer enn 800 kunstbøker og over 1.8 millioner digitale bilder av kunstverk fra ledene museum og galleri
ArtStor Internasjonal bildedatabase med over 1.9 millioner bilder
Art and Architecture- Courtald Institute ~ 40.000 bilder
Art Resource  ~ 400.000 bilder
Bildindex der Kunst und Architektur - Marburg ~ 2 mill. Bilder
Digital Imaging Project ~ 20.000 bilder
Digitalt Museum - stor samling fra norske museer og arkiver
National Gallery Picture Library (UK)
National Portrait Gallery (UK)
Warburg Photographic Collection - Ikonografisk index

Kulturvitenskap

Epistolae: Medieval Women's Letters

Litteratur

Heimskringla.no
Medieval Nordic Text Archive
Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Målet for Menota er å bevare, formidle og publisere middelaldertekster i digital form, og å utvikle de standarder som kreves for dette. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

Stories for all time: The Icelandic fornaldarsögur

Perseus Digital Library 
Scaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages
An international project to edit the corpus of medieval Norse-Icelandic skaldic poetry.

The Medici Archive Project

Fornrit

Canterbury Tales Project

The Lancelot-Graal Project

Electronic Beowulf

Religion

Christian Classics Ethereal Library
D. Martin Luthers Werke : Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe)
Luthers Werke im WWW

Pre-Christian Religions of the North:kildedatabase

Rettshistorie

Språk

Ordbog over det norrøne prosasprog: http://onp.ku.dk/
Runeinskrifter fra Bryggen: https://www.nb.no/baser/runer/index.html

Manuskript og fragment

Virtual manuscripts (UiB)
Illustrated fragment inventory online

Norske museer

Universitetsmuseenes samlingsportal
 

Vikingshiphuset ved Kulturhistorisk museum (UiO)

 

Diplomatarier

En oversikt over digitaliserte diplomatarier finnes her.

Manuskript

En oversikt over ulike manuskriptdatabaser finnes her.

 

Digitale sekundærkilder

Bibliografier

International Medieval Bibliography - IMB
Referanser til artikler om europeisk middelalder 400-1500 i tidsskrifter og samleverk utgitt 1967- . Historie, arkeologi, kunst, litteratur

Medieval Studies - Oxford Bibliographies
The Online Medieval Sources Bibliography

Oppslagsverk

ITER: Gateway to the Middle Ages and the Renaissance
The Oxford Dictionary of the Middle Ages
Joseph R. Strayer, Dictionary of the Middle Age, 13 b. New York: Scribner, 1988. UBBHF Ref 909.07 Di
Brill’s Medieval Reference Library
Brill’s Encyclopedia of the Middle Ages
Encyclopedia of the Medieval Chronicle

The Early Middle Ages, 284–1000, Yale open lecture, 22 lecture by Freedman
Lexikon des Mittelalters

Arkeologi

Medieval Britain and Irland. Archaeology data service

The archaeology of medieval Germany : an introduction

Filosofi 

Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Cambridge companion to mediaval philosophy
The Cambridge Companion to Renaissance philosophy
The Oxford Companion to Philosophy
Philosophy and Theology in the Middle Ages
John Marenbon: Medieval philosophy
The Cambridge Companion to Medieval Logic

Historie

The Cambridge Companion to the Age of Attila
The Cambridge Companion to the Age of Justinian
The Oxford Handbook of the History of English
History and Geography in Late Antiquity

Cambridge histories online
Medieval Germany : an encyclopedia
Medieval Ireland : an encyclopedia
Medieval France : an encyclopedia
Medieval Iberia : an encyclopedia
Medieval Italy : an encyclopedia : Vol. 1 : A to K
Medieval Italy : an encyclopedia : Vol. 2 : L to Z, index
Medieval Scandinavia : an encyclopedia

 

Kunsthistorie

Oxford Art Online

 

Kulturvitenskap

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder bd. 1-13.
Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles
Handbook of Medieval culture. : fundamental aspects and conditions of the European Middle Ages
Classen, Albrecht 2015: Handbook of Medieval Culture 1-3, De Gruyter

Litteratur 

Pamela King: Medieval Literature 1300-1500
Medieval German literature : a companion
The Oxford handbook of medieval literature in English
The Cambridge companion to medieval French literature
Medieval oral literature
Medieval literature and postcolonial studies
The Cambridge companion to medieval women's writing
The Cambridge companion to medieval romance
A Companion to medieval popular romance
W. A. Davenport Medieval narrative : an introduction
Medieval literature : a very short introduction
Cultural Reformations: Medieval and Renaissance in Literary History

Encyclopedia of medieval literature
Ármann Jakobsson 2017: The Routledge Companion to the Medieval Icelandic Sagas
Simek, Rudolf; Hermann Pálsson 2007: Lexikon der altnordischen Literatur, Kröner

Religion 

Brill's Encyclopedia of the Middle Ages Online
Encyclopedia of medieval pilgrimage

The Cambridge history of Christianity: Vol. 3 : Early Medieval Christianities : c.600 - c.1100
The Cambridge companion to medieval English mysticism
The Oxford Handbook of medieval Christianity
An Introduction to Medieval Theology
Encyclopedia of early Christianity
Simek, Rudolf 1993:  Dictionary of Northern Mythology, D.S. Brewer (Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner 2006)
Dictionary of northern mythology
Norman. Roth: Medieval Jewish civilization : an encyclopedia
Brill’s New Pauly
Encyclopedia of Medieval Pilgrimage

Rettshistorie

Fordham University, 'Medieval Legal History'

Legal Classics (HeinOnline)

Språk

The Oxford Handbook of Historical Phonology
The Oxford Handbook of Language Evolution
The Oxford Handbook of the History of English
The Oxford Handbook of the History of Linguistics
The Oxford Handbook of Names and Naming
Viking Society Web Publications
Sprachgeschichte : Ein Handbuch Zur Geschichte der Deutschen Sprache und Ihrer Erforschung

Runes : a handbook UBBHF   439.5 Bar
An English Dictionary of Runic Inscriptions of the Younger Fuþark:

Stedsnavn/stadnamn

Norsk stadnamnleksikon
Norske gaardnavne
Skånsk ortnamnsdatabas
Sveriges ortnanmn
Svenskt ortnamnsregister
Danmarks stednavne

 

Tidsskrift

Journal of Medieval and Early Modern Studies
Journal of medieval history
Early medieval history
Speculum
Journal of Warburg and Courtauld
Arte Medievale
Medieval archaeology.
Medieval archaeology : journal of the Society for Medieval Archaeology
Post-medieval archaeology : the journal of the Society for Post-Medieval Archaeology
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi
Vellum : nytt tidsskrift om vikingtid og middelalder
Collegium Medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning
 
Møteplass middelalder = Medieval crossroads
 

Digitale atlas, kart og visualisering

Historiske kart over Norge
Sveriges äldsta storskaliga kartor
Historiske kart, verden
AWOL
IEG-MAPS
Digitale kart over Europa, især Tyskland

A vision of Britain through time
Digital Atlas of the Roman Empire
Digital Atlas of Roman and Medieval Civilizations
W. Smith. 1854. Dictionary of Greek and Roman Geography
R. Stillwell, et al. (eds). 1976. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites
S.B. Platner and T. Ashby. 1929. A Topographical Dictionary of Ancient Rome. Oxford: Clarendon Press.
Livius.org
Omnes Viae
Agathe, Athenian Agora Excavations
IAA, Archaeological Survey of Israel
Theban Mapping Project

 

Forskningsdata

Det blir vanligere å dele forskningsdata med andre arkologer. Slik kan kildematerialet etterprøves, og kolleger og studenter kan utforske materialet på nye måter. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale arkiv, både kommersielle aktører og universitetsarkiv. I Norge er den viktigste ressursen Norsk senter for forkningsdata (NSD), men arkeologi er ikke representert her. UiB samarbeider med NSD om nye løsninger for fremtiden.

I Journal of open archaeology data publiserer arkeologer data med potensial for nye funn fra arkeologiske undersøkelser.

Clarino

Prosjektet CLARINO er en støttespiller i arbeidet med ny biblioteksfunksjon, og en viktig del av det faglige nettverket for prosjektet. http://clarin.b.uib.no/

Internasjonale åpne forskningsdata

Europa:

ARIADNE brings together and integrates existing archaeological research data infrastructures

Storbritannia:

Archaeological data service

Komersielle:

The Digital Archaeological Record (tDAR). Internasjonalt digitalt argiv for arkeologi drevet av Dicital Archaeology.

Open context. Internasjonal aktør for arkeologiske forskningsdata, særlig USA og klassisk arleologi.