Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside

Sosialantropologi

Hovedinnhold

Tilgang hjemmefra

Du har tilgang til alt elektronisk materiale (e-bøker, artikler, databaser) utenfor campus hvis du installerer Cisco Anyconnect VPN.

Du finner mer og utfyllende informasjon om hvordan jobbe hjemmefra hos UiBhjelp (krever innlogging med FEIDE).

Akademiske tidsskrift

Et utvalg internasjonale tidsskrifter innen sosialantropologien. I noen tilfeller eier vi ikke hele arkivet digitalt, men vil da ofte ha fysiske eksemplarer i depot. 

Relevante norske tidsskrift

Finn tidsskriftartikler

 • Oria er hele biblioteket i et søk, og gir deg både trykte og elektroniske dokumenter i samme treffliste.
 • Web of Science - indekser et utvalg av de viktigste tidsskriftene i ulike fag
 • ArticleFirst (OCLC) - et indeks over artikler fra ca 12.500 tidsskrifter. 
 • Google Scholar - Fri søkemotor avgrenset til vitenskapelig arbeid.

I tvil om hvor og hvordan du skal søke? Kontakt din fagbibliotekar for hjelp og veiledning.

Oppslagsverk

Bøker innen sosialantropologi

Når du finner et trykt dokument i Oria, vil du under fanen "finn og bestill" få oppgitt status og  plassering av de enkelte dokument. E-bøker er som regel også en del av trefflisten, disse er tilgjengelig når du er på campus eller tilkoblet UiBs nettverk. 

Boksamlingen er oppstilt etter Dewey-systemet. Sosialantropologi er et fag der man ofte må bruke litteratur og ressurser fra en mengde ulike fagfelt. Mye fagspesifikk litteratur kan du likevel finne under disse hovedkategoriene:

 • 300  Samfunnsvitenskap
  • 301  Sosiologi og Antropologi
  • 302-307 Spesifikke emner i Sosiologi og Antropologi
   • 302 Sosial interaksjon
   • 303 Sosiale prosesser
   • 304 Faktorer som påvirker sosial oppførsel
   • 305 Grupper av mennesker
   • 306 Kultur og institusjoner
    • 306.09 Monografier. Vi har disse oppstilt etter geografi heller enn språk eller etnisitet.

Håndbøker

Håndbøker er tematiske samlinger av artikler. Disse gir deg en utdypende introduksjon til ulike emner og en kritisk gjennomgang av forskningsfeltets status. Det finnes en haug av dem, dette er ørlite utvalg.

 

Ressurser for oppgaveskriving

 

Metode

Sage research methods online  

Forlaget Sage er ledende på metodelitteratur, og plattformen Sage Research Methods Online lar deg søke i 1 000 dokumenter og videopresentasjoner. Finn frem enten via disiplin, metodikk eller instrument. SRM kan også benyttes til å planlegge eller forskningsprosessen, fra design til analyse. 

Søk ellers i Oria for en oversikt av bøker og tidsskriftartikler innen metode

Working papers

Arbeidsnotatserier er gjerne en første presentasjon av forskningsresultater, før de publiseres i mer etablerte tidsskrift og er gjenstand for kritisk fagfellevurdering. Working papers av god kvalitet publiseres blant annet av organisasjoner som:

 

Statistikk og data

Internasjonalt

Europa

Nyhetsarkiv

 • Atekst -  nyhetsarkiv for norske aviser og magasiner 
 • Pressreader - siste utgave av 6000 internasjonale aviser og magasiner. 
 • Proquest - Internasjonalt nyhetsarkiv fra og med år 2000

 

Endnote - programvare for referansehåndtering

Nedlasting av Endnote (PC/Mac) Gratis for studenter og ansatte ved universitetet.

Inntroduksjon og hjelp til Endnote: Windows eller Mac

Masteroppgaver i sosialantropologi (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive. I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver i sosialantropologi fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Kurs, veiledning og hjelp til litteratursøk

Studenter og ansatte er velkommen til å ta kontakt ved behov for veiledning, kurs eller litteratursøk. Universitetsbiblioteket kurskatalog gir en oversikt over ulike type kurs, men innhold og lengde kan skreddersys ved behov. 

Ta gjerne kontakt med fagreferenten for sosialantropologi, Erik Hauke Tønnesen.

Kurspresentasjoner

Andre institusjoner i Bergen

Institutt for sosialantropologi er ikke det eneste stedet man kan studere og forske på sosialantropologi. Også andre institusjoner opererer innenfor feltet.

SIH - Senter for Internasjonal Helse

SIH er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved UiB som utdanner studenter i global helse, samt har en omfattende forskning på problemstillinger knyttet til dette. 

CMI - Chr. Michelsen Institute

CMI er et uavhengig forskningsinstitutt som arbeider under visjonen "knowledge for development and justice”. Sammen med partnere over hele verden bidrar de til å forstå og løse samfunnsutfordringer av særlig betydning for det globale Sør.