Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotek for medisin

For studenter

Bibliotekets tilbud for studenter ved Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Som student må du forholde deg til store mengder informasjon fra forskjellige kilder.
Du skal finne frem til det som er relevant for deg og vurdere kvaliteten. Bruker du informasjonen i en oppgave, må du henvise korrekt til kilden og følge kravene til en akademisk tekst.

Under finner du en oversikt over ressurser fra Universitetsbiblioteket. Mye nyttig kan du finne online, men du får også hjelp og veiledning på biblioteket.

Finn pensum og faglitteratur

Mange emner har en pensumliste som ligger i Mitt UiB.

I bibliotekets søkedatabase Oria finner du bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. som er tilgjengelig ved Universitetet i Bergen. Du kan bruke Oria til å finne en bestemt bok eller artikkel, eller litteratur om et emne.

Les mer om å søke etter faglitteratur

Hjelp til oppgaveskriving

Skriver du en akademisk tekst bør du jobbe på en strukturert måte.
Dette innebærer at du

 • vet hva du vil skrive om og har en klar problemstilling
 • søker etter litteratur på en strukturert måte
 • vurderer om det du finner er relevant
 • vurderer kildens kvalitet
 • holder oversikt over referansene
 • henviser korrekt til alle kilder du bruker i oppgaven
 • strukturerer teksten på en oversiktlig måte
 • bruker akademisk språk som er vanlig i fagfeltet

Onlineveilederen Søk og Skriv inneholder tips og råd om hvordan du

 • søker etter relevant litteratur, bl.a. søketeknikker
 • leser litteraturen effektivt og identifiserer hovedpunktene
 • vurderer kvalitet og relevans av kilder
 • henviser korrekt til andres tekst og bilder

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøk, kildebruk og referansehåndtering som er integrert i studieplanen din. Kursene hjelper deg i oppgaveskrivingen.
Be underviserne dine om å kontakte biblioteket hvis det mangler kurs i ditt studieprogram.

Har du behov for oppfriskning i litteratursøk, anbefaler vi onlinekurset Litteratursøk i medisinske databaser i Mitt UiB.

IT-hjelp

Har du problemer med å laste ned eller installere programvare fra UiB?
Trenger du veiledning i bruk av UiBs digitale systemer?
Ønsker du hjelp til koble deg til UiB-nettverket eller utskriftstjenester?
Er det problemer med printeren?

Mange svar og praktiske veiledninger kan du finne på nettsiden IKT for studenter.

Ta kontakt med IT-avdelingen: