Hjem
Universitetsbiblioteket

Arkeologi

Hovedinnhold

Her finner du et utvalg nyttige ressurser for arkeologi

Digitale ressurser

Bora: Master- og doktorgradsavhandlinger ved UiB.

Databaser og oppslagsverk

Feltarkeologi ved Univerisitetsmuseet i Bergen, inkludert rapporter.

DUO: rapporter og publikasjoner fra UiO

Brage: rapporter og publikasjoner fra UiS

Eksterne Ressurser: Skandinavia

kulturminnesok.no: Database over norske kulturminner.

fornsok.se: Database over svenske kulturminner.

norark.no/: Informasjons- og ressursside for arkeologisk virksomhet ved norske museer.

naa.dk: Nordic archaeological abstracts online (for øyeblikket nede).

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv: Ressursside for svenske helleristninger.

Unimus: museenes arkeologisøk

Eksterne ressurser: utenfor Skandiavia

Archaeology data service: bibliografi over britisk og irsk arkeologi.

International medieval bibliography

Blogger og podcasts

Archaeologypodcastnetwork: omfattende samling av arkeologiske podcasts

 

 

Hylleoversikt

Bøker innen arkeologi er oppstilt i hyllene på Bibliotek for humaniora sammen med historie. Oldtidshistorie opp til middelalderen har nummer 930-939.

Yngre historie står under 940-949 + desimalene .01 og .02 som betegner middelalder.

Relevant litteratur kan også være klassifisert under blant annet kunsthistorie, nummer 732-733 eller religionsvitenskap 290-299.

Første etasje

Arkeologi og historie i oltiden frem til ca. 500 evt.
930.1: Teori, metode og oversiktsverk.
 
931-935: Oldtidens sivilisasjoner frem til ca. 500 evt.
931: Kina932: Egypt & Sudan933: Levanten
934: India935: Mesopotamia & Iran 
 

936: Sentral- & Nord-Europas oldtid frem til ca 500 evt.

936.1-2: Storbritannia936.3-6: Germansk936.8: Norden
936.81-84: Norge936.85-88: Sverige936.89: Danmark

Hver region har sluttdesimaler som betegner epoke:

-012: Paleolit.  -013: Mesolit.  -014: Neolit.  -015 Bronsealder  -016 Jernalder

 
937-938: Antikkens historie og arkeologi
937: Antikken og Romerriket938: Hellas
939: andre (Midtøsten, Middelhavet, Anatolia, Balkan m.m.)
 
Arkeologi og historie i middelalderen og nyere tid
941.013-19 og 942.01-05: Storbritannias middelalder: bl.a. angelsaksere
948.022: Vikingtid: oversiktsverk
948.101/.501/.901 og 949.12: Vikingtid; Norge, Sverige, Danmark og Island

Tredje etasje (100-200), andre etasje (400-700)

292: Antikkens religioner732: Bergkunst
293: Germansk og norrøn religion733: Antikk skulptur
299: Andre religioner; bl.a. keltisk og egyptisk734: Middelalderskulptur
304.23: Tid og sted;  363.69: Kulturminnevern;  393: Død 

 

 

 

 

Åpne forskningsdata

Det er blitt vanlige å dele forskningsdata med andre arkeologer. Slik kan kildematerialet etterprøves, og kolleger og studenter kan utforske materialet på nye måter. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale arkiv, både kommersielle aktører og universitetsarkiv. I Norge er den viktigste ressursen Norsk senter for forskningsdata (NSD), men arkeologi er ikke representert her.

UiB har et eget arkiv for åpne forskningsdata, og bilbioteket tilbyr støtte til bruk av dette: .

I Journal of open archaeology data publiserer arkeologer data med potensial for nye funn fra arkeologiske undersøkelser.

Museumssamlinger og kulturminner

DigitaltMuseum: inneholder katalogene fra ca 160 norske museer og kulturarvsinstitusjoner

Kulturminnebilder: Fotosamlig av kulturminner samlet hos Riksantikvaren

Kulturminnesøk: GIS-basert søkbar database over norske kulturminner fra Riksantikvare.

Kulturminnesøk baserer seg på forvaltningsdatabasen Askeladden som arkeolger kan søke tilgang til.

Internasjonale åpne forskningsdata

Europa:

ARIADNE brings together and integrates existing archaeological research data infrastructures

Storbritannia:

Archaeological data service

Kommersielle:

The Digital Archaeological Record (tDAR). Internasjonalt digitalt arkiv for arkeologi drevet av Digital Archaeology.

Open context. Internasjonal aktør for arkeologiske forskningsdata, særlig USA og klassisk arkeologi.