Hjem
Universitetsbiblioteket

Samfunnsøkonomi

Hovedinnhold

Bibliotekets fagside for samfunnsøkonomi. 

Tilgang hjemmefra

Du har tilgang til alt elektronisk materiale (ebøker, artikler, databaser) utenfor campus hvis du installerer Cisco Anyconnect VPN

Du finner mer informasjon for Windows og Mac på UiB Hjelp (følg lenke og logg inn for å komme til veileder)

Akademiske tidsskrift

Disse ansees som de mest sentrale internasjonale tidsskriftene innenfor samfunnsøkonomi 

Tidsskriftartikler gir deg forskningsfronten og mer inngående diskusjoner innenfor ulike tema. Det finnes hundrevis av ulike økonomiske tidsskrift - med varierende fokus og kvalitet. Utforsk alle våre økonomitidsskrift i Browzine

Relevante norske tidsskrift

Finn tidsskriftartikler

 • Oria er hele biblioteket i et søk,og gir deg både trykte og elektroniske dokumenter i samme treffliste.
 • Web of Science - indekser et utvalg av de viktigste tidsskriftene i ulike fag
 • Proquest Business - tidsskriftartikler,industri- og landrapporter, nyheter m.m. Se tematisk oversikt
 • Google Scholar - Fri søkemotor avgrenset til vitenskapelig arbeid

I tvil om hvor og hvordan du skal søke? Kontakt din fagbibliotekar for hjelp og veiledning

Oppslagsverk

Bøker innen samfunnsøkonomi

Start jakten i Oria

Produsent:
UBB

Når du finner et trykt dokument i Oria, vil du under fanen "finn og bestill" få oppgitt status og  plassering av de enkelte dokument. E-bøker er som regel også en del av trefflisten, disse er tilgjengelig når du er på campus eller tilkoblet UiBs nettverk. 

Boksamlingen er oppstilt etter dewey-systemet, og samfunnsøkonomi er delt i hovedkategoriene:

 • 330  Samfunnsøkonomi
 • 331  Arbeidsøkonomi
 • 332  Finansøkonomi
 • 333  Forvaltning av landområder og energi
 • 334  Samvirker (kooperasjoner)
 • 335  Sosialisme og lignende systemer
 • 336  Offentlige finanser
 • 337  Internasjonal økonomi
 • 338  Produksjon
 • 339  Makroøkonomi og lignende emner

  Ta kontakt med skranke eller fagreferent hvis du har problemer med å finne frem i samlingen.

Håndbøker

Håndbøker er tematiske samlinger av artikler. Disse gir deg en utdypende introduksjon til ulike emner og en kritisk gjennomgang av forskningsfeltets status.

Working papers

Arbeidsnotat-serier er gjerne en første presentasjon av forskningsresultater, før de publiseres i mer etablerte tidsskrift og er gjenstand for kritisk fagfellevurdering. Working papers av god kvalitet publiseres blant annet av organisasjoner som

men også ved institutter, handelshøyskoler og private institusjoner.

Statistikk og data

Internasjonalt

Europa

Nyhetsarkiv

 • Atekst -  nyhetsarkiv for norske aviser og magasiner 
 • Pressreader - siste utgave av 6000 internasjonale aviser og magasiner. 
 • Proquest - Internasjonalt nyhetsarkiv fra og med år 2000

Metode

Sage research methods online  

Forlaget Sage er ledende på metodelitteratur og plattformen Sage Research Methods Online lar deg søke i 1 000 dokumenter og videopresentasjoner. Finn frem enten via disiplin, metodikk eller instrument. SRM kan også benyttes til å planlegge eller forskningsprosessen, fra design til analyse. 

Søk ellers i Oria for en oversikt av bøker og tidsskriftartikler innen metode

Akademisk skriving 

A guide to writing in economics fra Duke University inneholder både generelle og faglige skriveråd for deg som studerer økonomi. 

Prosjektplanleggeren (Sage) er en a til å-guide når du skriver oppgave. Konkrete råd, forslag til litteratur og sjekklister. 

For mer generelle råd om skriving anbefales nettstedet Søk & Skriv. Det er en generell verktøykasse for deg som skriver oppgave ved universitet og høgskole. Her finner du veiledning og råd om alle deler av skriveprosessen: søking, lesing, skriving og kildebruk og referanser

Endnote - programvare for referansehåndtering

Nedlasting av Endnote (PC/Mac) Gratis for studenter og ansatte ved universitetet

Inntroduksjon og hjelp til Endnote: Windows eller Mac

Masteroppgaver i samfunnsøkonomi (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige økonomiutdanninger i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Kurs og veiledning

Studenter og ansatte er velkommen til å ta kontakt ved behov for veiledning eller kurs. Universitetsbiblioteket kurskatalog gir en oversikt over ulike type kurs, men innhold og lengde kan skreddersys ved behov.