Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

ÅRBOK 2012

Den ukjente Greve- samlingen, det dramatiske mordet i Canterbury 1170 eller utfordringen ved å flytte elefanter. Dette er bare noe av det du kan lese om i Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012.

Hovedinnhold

ÅRBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 2012 i pdf format kan du laste ned her, om du heller ønsker en flott trykt utgave kan den kjøpes i nettbutikken.
Se nederst på siden for link til enkelt artikkler som kan lastes ned gratis.

Her er noen smakebiter av innholdet av 2012 utgaven.

Greve-samlingen

Arent Greve og sønnen Jan som bygde opp en av de største og viktigste samlingene av naturgjenstander, kunst, mynter og medaljer i Bergen på 1700- og 1800-tallet. I artikkelen « Forløperen til Bergens Museum?» stilles spørsmålet om Greve-samlingen var kun et kuriosakabinett, eller var det første eksempel på en mer «vitenskapelig» orientert samling og dermed mot Bergens Museum. I artikkelen Blod og vann fra Canterbury kan du lese om en dekorert ampulle av bly funnet på Bryggen med bilder som viser mordet på erkebiskop Thomas Becket i katedralen i Canterbury i 1170. Funnet kaster lys over både Thomas kulten og mer generelt over pilegrimen i Bergens middelalder.

Hvordan flytte elefanter?

Hvordan flytte på titusentalls av museumsgjenstander, noen er så skjøre at de nesten ikke kan røres, andre er vår afrikanske elefant på over et tonn. Dette kan du lese om i artikkelen Samlinger på flyttefot, om utfordringene når materiale fra både kultur- og naturhistorie nå flyttes over i nytt sentralmagasin.

I artikkelen Overvaking av slåttemarka i Gjuvslandslia får du dokumentasjonen a variasjoner og endringer i landskapsvernområdet Varaldsøy i Sunnhordland.

I artikkelen Vannelskende insekter i Finnmark får du et lite innblikk i en innsamling i Finnmark der over 70 til nå ukjente insektarter for vitenskapen er dokumentert. Dette prosjektet er et samarbeid mellom universitetsmuseene i Trondheim, Oslo og Bergen.

Kvernstein - vikingenes eksportvare vestover?

Bildesymbolene fra botanikk og zoologi benyttet i et gammelt bilde som henger i Urnes stavkirke er temaet i artikkelen om «Det nye Jerusalem». Universitetsmuseet i Bergen har i dag en omfattende lavsamling på over 87 000 eksemplarer som du kan du lese mer om i artikkelen Lav- vekster med flere ansikter .

Var kvernstein fra Norge en del av den omfattende vareutvekslingen mellom Norge og Island, Shetland og Færøyene i tidligere tider? Det får du vite i artikkelen I Vesterled – på jakt etter norsk kvernstein.

Christoffer Schander begynte som ny direktør for Universitetsmuseet i 2011 og døde dessverre etter alt for kort tid bare et halvt år etter han begynte i stillingen. Hans samboer Karin Pittman formidler noe av visjonene han hadde og potensialet Universitetsmuseet har artikkelen Å modernisere et museum.