Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Magnus Lagabøte sin landslov ble til i Bergen i 1274, og Landsloven er tema for vårens foredragsrekke. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!
Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML) har kåret Muséhagen til Årets grønne park 2023. Foruten de bruksmessige og estetiske kvalitetene er det lagt stor vekt på det fagmessig høye nivået på driften og vedlikeholdet av anlegget, og utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen.
Kritisk truede 'dinosaurtrær' ankommer universitetshagene som del av internasjonalt bevaringsarbeid
I strålende solskinn lørdag 3. juni ble ildsjelene i Arboretets Venner hedret med kulturprisen for Ytrebygda.
Muséhagen er 125 år og dette feiret Universitetsmuseet 11. juni. Rektor Margareth Hagen og museumsdirektør Kari Loe Hjelle plantet en Betula alleghaniensis (gulbjørk) i anledning jubileet.
Universitetshagene har tatt et stort skritt i retning bærekraftig drift i år.
Arkeologer ved museet har gjort et sensasjonelt funn av en såkalt hellekistegrav som trolig er 4000 år gammel - altså fra 2000 år før Kristus da vi i Norge startet med jordbruk og like gammel som pyramidene i Egypt. - Det er første gang, og helt spesielt i norsk målestokk, at det er funnet en sikker hellekiste med så mange graver, sier seksjonsleder ved Universitetsmuseet Morten Ramstad.
ForBio – Research School in Biosystematics held its 12th Annual Meeting at the University Museum of Bergen on September 19-21st.
«Kunst og kultur i nordisk vikingtid og middelalder» er tema for denne høstens foredragsrekke. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!
I år ble det for første gang invitert til eksamen for nyttevekstkyndige i Bergen. Eksamen fant sted i Blondehuset i Arboretet. Alle tre hagene, både Arboretet, Musehagen og Bergen botaniske hage bidro med planter til eksamensbordet.
Ledig stilling som førsteamanuensis i systematikk innan eit av felta fykologi, lichenologi, bryologi eller mykologi. We are currently recruiting an Associate professor specialized in the systematics of algae, lichens, mosses or fungi.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2023 - søknadsfrist 2. oktober 2023
Etter flere tilfeller av brann ved uvettig bruk av engangsgrill i Grønevika og Sandholna badeplasser har Bergen kommune nå lagt ned forbud mot bruk av engangsgrill her. Det er satt opp fellesgrill i Grønevika og ved hytta/nøstet i Sandholna som det er lov å bruke.
Nå er årets stolpejakt godt i gang. Vi håper det blir jaktet på informasjon og ikke kun på stolper.
Ved Universitetsmuseet, Avdeling for naturhistorie, er det ledig eit vikariat i 100% stilling til og med 31. desember 2023. Tiltreding snarast.
Bergen botaniske hage og Arboretet har lenge ønsket å få flere guider til å holde omvisninger i de mange samlingene vi har på Milde. 
Dette mener Hanneke, J.M. Meijer, paleontolog ved Universitet i Bergen

Sider