Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

I år feirer Universitetsmuseet at Bergen botaniske hage har vært plassert på Milde i 25 år, med en hagefest.
Viti Middelaldermuseet har laget videodokumentar om Borgundkaupangen ved Ålesund. Gjennom fem episoder får vi smakebiter på hva vi vet i dag og hvordan ny forskning skal gi oss ny kunnskap. Som forvaltar av funnstedet Borgund - og partner i BorgundKaupangProsjektet (BKP) - bidrar Viti Middelaldermuseet i formidlingen av BKP. Viti har fått koronamidlar fra Møre og Romsdal fylke for å gjennomføre... Les mer
Jubileumsbok, nyplantet tempeltre, roseplattform og arrangementer i strålende vær. Stiftelsen kan se tilbake på flotte markeringer av 50-års jubileet.
Lørdag den 21. august 2021 fyller Bergen botaniske hage 25 år. Den Botaniske hagen var tidligere plassert rundt naturhistorisk museum, men ble flyttet og åpnet på Milde i 1996.
Et møte mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst. Utstillingen står 28. august - 31. oktober 2021.
Den vakre nye plattformen vil være klar i tide til 50-årsjubileet, Arboretets dag, den 29. august.
Driftsleiaren har ansvar for det daglege arbeidet, å holde plantesamlingar og anlegg i sitt arbeidsområde i god stand og å bidra til utvikling av hagane.
Bli med på et dypdykk inn i kulturhistorien
Universitetsmuseet har laget en egen webinngang for deg som vil komme på besøk i våre ulike formidlingsområder. I Publikumsportalen finner du alt du trenger å vite for å få en god museumsopplevelse hos oss. 
Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen i utarbeidelse av rapporten"Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø" på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forskerne Anne Helene Solberg Tandberg og Luis Felipe Martell Hernandez har hatt sentrale roller i arbeidet.
Vi må holde labyrinten stengt en periode mens vi skifter ut syke planter og jord
Velkommen til å være med på spennende og lærerike arrangementer i Arboretet, Botanisk hage og Muséhagen.
I Bergen botaniske hage kan du nå se en solcelledrevet gatelykt!
Fremmede arter er arter som med menneskelig hjelp er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Slike arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis.
Arkeologer har gjort det største gullfunnet fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.
Ved arkeologiske registreringer i tilknytning til planene om ny E16 er det på Espeland utenfor Bergen gjort det største funnet av gull fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.
I morgen braker det løs med stolpejakten i Arboretet og Botanisk hage. Vi håper det blir jaktet på informasjon og ikke kun på stolper. For oss er dette en ny måte å formidle på, og vi er spente på hvordan den vil fungere.

Sider