GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine geofag, petroleumsfag, klima og seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av kloden.

Instituttet har en akademisk stab på 45 personer og 34 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike land.

Studere geovitenskap?

Institutt for geovitenskap tilbyr studier på bachelor-, master-, og ph.d.-nivå. Vi tilbyr også videreutdanning for lærere i geofag.

Allerede student ved Institutt for geovitenskap?

Seismo forskning i Bergen (Jordskjelv)

Vakttelefon nr 55 58 26 17

Følte du jordskjelvet? - Meld fra om jordskjelv (lenken fungerer kun når det har vært en jordskjelv i Norge)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

 

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend

Nele Meckler ved Geo har nylig (2015) fått tildelt ERC Starting Grant fra EU og stipend fra Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram. Les mer her.

Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.

Nicola McLoughlin er tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

 

 

 

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.