Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine geofag, basseng og reservoar geofag, klima og seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av kloden.

Instituttet har en akademisk stab på 45 personer og 34 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike land.

Studere geovitenskap?

Institutt for geovitenskap tilbyr studier på bachelor-, master-, og ph.d.-nivå. Vi tilbyr også videreutdanning for lærere i geofag.

 

Allerede student ved Institutt for geovitenskap?

Største geofaglige forskningsprosjektet i Europa

Samler krefter for storskala infrastruktur

Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, leder den norske innsatsen i EPOS. Sammen med flere norske partnere spiller han en nøkkelrolle i det største geofaglige forskningsprosjektet Europa noen gang har sett.

Nyhet

Størst gjennomslag på arktisk forskning i Norge

Den arktiske forskningen ved UiB har størst gjennomslag internasjonalt blandt de norske Universitetene. Universitetet er det syvende mest siterte i verden, viser en ny undersøkelse.

Grønlandsisen

Skal bore 2700 meter Grønlandsis for å avdekke klimaendringer

Prof. Kerim H. Nisancioglu ved Institutt for geovitenskap leder den norske delen av Bjerknessenterets klima- og isboringsprosjekt på Grønland, for bl.a. å forstå mekanismene bak smeltingen av innlandsisen.

SFU

Geo er med i undervisningsfinalen

Om alt går slik Jostein Bakke vil, kan studenter i Bergen, Oslo og Tromsø i fremtiden få særlig fremragende undervisning i geofag, som er et særlig viktig fag for Norge.

Nyhet

Forskningssenter vil se jorden i sammenheng

Geologenes perspektiv er på millioner av år, meteorologer tenker fra time til time. Nå vil de arbeide sammen for å finne sammenhengen mellom klima og bevegelser i jordskorpen.

Seismo forskning i Bergen (Jordskjelv)

Vakttelefon nr 55 58 26 17

Følte du jordskjelvet? - Meld fra om jordskjelv (lenken fungerer kun når det har vært en jordskjelv i Norge)

Jordskjelvstasjonen i Bergen - Skjelv.no

 

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend

Nele Meckler ved Geo har nylig (2015) fått tildelt ERC Starting Grant fra EU og stipend fra Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram. Les mer her.

Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.

Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

 

 

 

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.

Ut i jobb

Jeg bruker utdannelsen min hele tiden. Den sitter som et faglig bakteppe som fyller ut området mellom all den nye informasjonen du lærer deg igjennom jobben
Kristian Kollsgård