Hjem

Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Vi er flere enn 160 ansatte og 300 studenter, som alle jobber iherdig med våre studietilbud, undervisning og forskning.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskergrupper; Geodynamikk, Basseng- og Reservoarstudier, Geokjemi & Geobiologi, og Kvartære geosystemer.

Undervisning: Institutt for geovitenskap tilbyr undervisning innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 2 til 8 år.

Ny student?

K.G.Jebsen-senter for dyphavsforskning           SapienCE             Forskningsinfrastruktur              GEOVITEN

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Journal of the Geological Society (JGS) Early Career Award

Christian Haug Eide tildeles JGS Early Career Award for 2017

Pris fra Olav Thon Stiftelsen

Atle Rotevatn er tildelt pris fra Olav Thon Stiftelsen for fremragende undervisning

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram (BFS-stipend)

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015,
og stipend fra BFS samme år. Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.