Hjem

Institutt for geovitenskap

Administrasjon

GEO's administrasjon består av 12 personer:

 Administrasjonssjefer,

Andrea Grimnes tlf 555 83300, e-post: Andrea.Grimnes@uib.no (alle dager etter kl 12)
Terje Erstad tlf 55583178, e-post: Terje.Erstad@uib.no (mandag form., hele onsdag og fredag)

Forskningskoordinator

Økonomiseksjonen - alle har nå kontor ved Mat. Nat. Fak. adm.

Les mer nedenfor under: "Hvem kan hjelpe med hvilke oppgaver?"

Personal-Drift

Studieseksjonen

 

Hvem kan hjelpe med hvilke arbeidsoppgaver?

Bestillere:

GEO har faste "bestillere" som skal benyttes dersom det skal bestilles mat eller andre varer som skal betales av annuum eller prosjektpenger som administreres via UiB.

 • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, bevertning, Disputas)
 • Marian Hermansen (Rekvisita, Blomster, bevertning)
 • Trine Lise Stjernholm (Inst. Arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
 • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
 • Stig Monsen (felt/tokt)
 • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
 • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
 • Vigdis Hope (Lab. utstyr)
 • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr)
 • Eva Bjørseth (tekn. tegneutstyr)
 • Lars Evje (Lab. utstyr)
 • Eivind Støren (Lab. utstyr)
 • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
 • Franck Andersen (EPOS)
 • Ole Tumyr (Større utstyr)

Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

Se prosedyre for innkjøp her

 

Rombooking:

 • Emilie Randeberg (timeplan og undervisning relatert, booking rom master etc)
 • Paolo Simonelli (møter)
 • Mareile Andersson (kveldsarrangement, møter)
 • Marian Hermansen (kveldsarrangement, møter)
 • Trine Lise Stjernholm (kveldsarrangement/møter)

Se om et rom er ledig

Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

 1. Nytt møte
 2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
 3. Fyll ut dato etc
 4. Voíla!

Hotell og Transport

Policy:
The department policy is that all employees book their own travels. You can do this by going to the Berg-Hansen website (https://www.berg-hansen.no/), set up a profile, and book your trip. If you use your own credit card you should get your travel claims reimbursement before repayment is due. You can also call Berg-Hansen - they will help your guests as well 0 08050

Ut og reise? Her er en lenke med gode tips/info om du skal arrangere noe: http://www.uib.no/foransatte/45383/arrangementsst%C3%B8tte 
Anbefaler å bruke webgate eller Berg-Hansen til å bestille hoteller og reiser.

Men om du ønsker å gjøre dette selv har vi avtale med kjedene:
Nordic Choice Hotels, og Scandic Hotels

Reisebyrå, Fly og Leiebil

Studierelaterte oppgaver:

Håvard Stubseid:

 • Eksamen
 • Klagesaker
 • Timeplanlegging
 • Emneevalueringer

 

Emilie:

 • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
 • Emneadministrasjon
 • Programstyret - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider


Anders:

 • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
 • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
 • Utveksling
 • Forskerutdanningsutvalget - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider

 

Forskningskoordinator

Paolo:

1) å samle inn og å aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
2) å veilede og å støtte forskere gjennom søknadsprosessen
3) å utarbeide av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
4) å utarbeide oversikter, rapporter og analyser

Prosjektsøknadssøtte

Økonomirelaterte oppgaver

Bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

Det er 2 driftsøkonomer ved seksjonen som skal arbeide for Institutt for Geovitenskap. De vil behandle alle bestillinger, fakturaer, reiseregninger, timelister mm.

Driftsøkonomene er:  

Eli Vikdal, Eli.Vikdal@uib.no, telefon: 55583476

Dagfinn Høyberg, Dagfinn.Hoyberg@uib.no, telefon:  55582784+47 55 58 27 84  +47 55 58 27 84

 • Bestillinger gjøres via instituttets faste bestillere: http://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-
 • Bestillinger skal som hovedregel gå via det elektroniske bestillingssystemet Basware PM.
 • Begge driftsøkonomene skal legges inn som mottaker for kontroll av bestillingene i Basware PM (de fungerer som back-up for hverandre)
 • Ved bestilling må dere oppgi full kontering (hvor bestillingen skal betales).
 • Reiseregninger og refusjoner sendes inn via Personalportalen/Paga.

I en overgangsperiode vil Linda Emdal hjelpe til, slik at de nye driftsøkonomene lærer instituttet å kjenne, samt hjelpe til i saker hun har kjennskap til fra før.

Prosjektøkonomi:

Heidi Lappegård, Linda Emdal og Marit Holmedal er prosjektøkonomer for Institutt for Geovitenskap. Heidi og Linda beholder sine prosjektporteføljer, det vil si at dere som prosjektledere skal forholde dere til samme prosjektøkonom som tidligere. Marit skal hjelpe til i enkle prosjektoppgaver som ikke forutsetter at hun kjenner prosjektet veldig godt fra før.

Heidi Lappegård, Heidi.Lappegård@uib.no, telefon: 55583497

Linda Emdal, Linda.Emdal@uib.no, telefon: 55588751

Marit Holmedal, Marit.Holmedal@uib.no

Hanne  Litleskare Hammer, Hanne.Litleskare.Hammer@uib.no, telefon:  55582762 har ansvar for totaløkonomien ved Institutt for Geovitenskap og vil samarbeide tett med instituttledelsen. Hun er også leder for prosjektøkonomene og driftsøkonomene som server vårt institutt.

Økonomiseksjonen ønsker tett samarbeid med oss og de ber oss ta kontakt og å komme på besøk på kontorene deres i 1. etg (fakultetssekretariatets arealer). Vi vil også invitere dem opp hit slik at de kan  bli kjent med GEO og bestillere her og dere med dem.

 

Fordeling av prosjekter:

Heidi er primærkontakt for Forskergruppene: Geobio og Kvartære geosystemer

Linda er primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk og Basseng- og reservoar studier

Økonomirelaterte spørsmål kan sendes på mail

Arbeidsstøtte for økonomi

Helse Miljø og sikkerhet (HMS)

GEO websider HMS

Siv Hjorth Dundas er Verneombud

Eivind W.Nagel Støren er vara verneombud

Haflidi Haflidason er Stråleverns koordinator

Martina Suppersberger Hamre er avfallsansvarlig ved avhending av farlig avfall

Hildegunn Almedlid er ansvarlig for EcoOnline kjemikalieregister

 

 

Personal og Driftsrelaterte oppgaver

 • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin
 • Trine: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, lærling innen personal, studie, økonomi, resepsjon
 • Marian:  Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, lærling innen personal, studie, økonomi, resepsjon
 • Trine Lise: Geo, arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, Innkjøp av møbler mm., WebRedaktør for Geo, personal- HMS -konsulent, Mottak nytilsatte, registrerer fravær/sykmeldinger i Paga, instituttarrangement, info Geoviten
 • Victoria: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider

Velkommen til Geo  (Velkomstbrosyre)

Hva-Hvem-Hvordan

 

Tilgang til våre Labber

For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
TIMS-Clean LabYuval Ronen
BiogeochemistryHildegunn Almelid
Uranium LabStein-Erik Lauritzen
ICP-MSSiv Hjorth Dundas
Chrushing roomMartina S. Hamre
Core ScannerEivind Støren
Earth Lab chronologyEivind Støren
Thin Section LabIrina Dumitru
Heavy LiquidMartina S. Hamre
Sediment LabEivind Støren
Kosmo LabLars Evje
Raman LabTrygve Knag
X-rayOle Tumyr
Paleomag. LabOle Tumyr
Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
Farlab - DI-labPål-Tore Mørkved
Farlab - DI-CF labPål-Tore Mørkved
Farlab - Prep. LabPål-Tore Mørkved
Farlab - GassromPål-Tore Mørkved
Earth-lab CT-labEivind Støren
ELMILAB (Elektronmikrosonde lab)Irene Heggstad

 

Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

Wiki før bestilling her.

Laboratory Facilities

Fravær

Egenmelding og Ferie - disse registrerer du inn selv i Personalportalen Paga (husk Ferie skal forhånd godkjennes av naturlig overordnet før registrering; eks teknsik ansatte avtaler med Teknisk gruppeleder, PhD avtaler med veilederen sin etc)

Sykmelding - del c og del d skal leveres utfylt og signert til Trine Lise/posthyllen

Feltarbeid/Tokt - egne skjema skal fylles ut - skjema finner du her. Feltskjema for studenter samles og levers i kassett i resepsjonen Geo

Tjenestereiser/kurs og andre hele møtedager sendes inn til Post@geo.uib.no eller levere skjema i posthyllen til Trine Lise, Fraværskjema finnes ferdig printet på postrommet)