Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

Administrasjon

GEO's administrasjon består av 14 personer:

 Administrasjonssjef,

Terje Erstad tlf 55583300, e-post: Terje.Erstad@uib.no

Forskningskoordinator

Økonomiseksjonen

Personal-Drift

Studieseksjonen

 

Hvem kan hjelpe med hvilke arbeidsoppgaver?

Bestillere:

GEO har faste "bestillere" som skal benyttes dersom det skal bestilles mat eller andre varer som skal betales av annuum eller prosjektpenger som administreres via UiB.

 • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, bevertning)
 • Trine Steensæth (Rekvisita, Blomster, bevertning)
 • Marian Hermansen (Rekvisita, Blomster, bevertning)
 • Trine Lise Stjernholm (Inst. Arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
 • Caroline Ertsås Christie (Disputas - Blomster, oppgaver)
 • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
 • Stig Monsen (felt/tokt)
 • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
 • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
 • Vigdis Hope (Lab. utstyr)
 • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr)
 • Eva Bjørseth (tekn. tegneutstyr)
 • Lars Evje (Lab. utstyr)
 • Eivind Støren (Lab. utstyr)
 • Emilie Randeberg (K.G.Jebsen senteret)
 • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
 • Ole Tumyr (Større utstyr)

Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

 

Rombooking:

 • Emilie Randeberg (timeplan og undervisning relatert)
 • Caroline Christie (Booking master og ph.d. relatert)
 • Paolo Simonelli (møter)
 • Mareile Andersson (kveldsarrangement, møter)
 • Trine Steensæth (kveldsarrangement, møter)
 • Marian Hermansen (kveldsarrangement, møter)
 • Trine Lise Stjernholm (kveldsarrangement/møter)

Se om et rom er ledig

Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

 1. Nytt møte
 2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
 3. Fyll ut dato etc
 4. Voíla!

Hotell og Transport

Policy:
The department policy is that all employees book their own travels. You can do this by going to the Berg-Hansen website (https://www.berg-hansen.no/), set up a profile, and book your trip. If you use your own credit card you should get your travel claims reimbursement before repayment is due. You can also call Berg-Hansen - they will help your guests as well 0 08050

Ut og reise? Her er en lenke med gode tips/info om du skal arrangere noe: http://www.uib.no/foransatte/45383/arrangementsst%C3%B8tte 
Anbefaler å bruke webgate eller Berg-Hansen til å bestille hoteller og reiser.

Men om du ønsker å gjøre dette selv har vi avtale med kjedene:
Nordic Choice Hotels, og Scandic Hotels

Reisebyrå, Fly og Leiebil

Studierelaterte oppgaver:

Caroline:

 • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, opptak, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
 • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
 • Forskerutdanningsutvalget - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider

Emilie:

 • Timeplanlegging
 • Eksamen
 • Klagesaker
 • Emneevalueringer


Anders:

 • Bachelorprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning
 • Utveksling
 • Emneadministrasjon
 • Programstyret - sekretær

Webredaktør undervisnings-/studiesider

 

Forskningskoordinator

Paolo:

1) å samle inn og å aktivt formidle informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder
2) å veilede og å støtte forskere gjennom søknadsprosessen
3) å utarbeide av rapporter, høringer og evalueringer som instituttet er involvert i
4) å utarbeide oversikter, rapporter og analyser

Prosjektsøknadssøtte

Økonomirelaterte oppgaver

Massara:

 • For studenter og ansatte: reiseregning, søknad om forskudd, refusjon, lønnsbetaling.
 • For leder, fakultet og sentralt:  Institutt budsjett, regnskap, kontroll og rapportering.

Linda:

Berit:

 • Variabel lønnsattestant, diverse lønnsbilag, Reiseforskudd, reiseoppgjør, reiseregninger, Baseware - Fakturabehandling, Bilags arkivering

Heidi:

 • Prosjektøkonom Institutt fro Geovitenskap.
  Generell økonomisk oppfølging av bidrags- og oppdragsfinansiert prosjektportefølje.
  Rådgivning, budsjettering ved prosjektsøknader.
  Brukerstøtte Personalportalen, basware IP og PM            
  Finansiell oppfølging og rapportering av alle typer forskingsprosjekter også EU-prosjekter.
  Senterøkonom Senter For GEOBIO

Fordeling av prosjekter:

Heidi er primærkontakt for Forskergruppene: Geobio og Kvartære geosystemer

Linda er primærkontakt for Forskergruppene: Geodynamikk og Basseng- og reservoar studier

Økonomirelaterte spørsmål kan sendes på mail

Arbeidsstøtte for økonomi

Helse Miljø og sikkerhet (HMS)

Gunnar Larsen er HMS koordinator, websider HMS

Siv Hjorth Dundas er Verneombud

Eivind W.Nagel Støren er vara verneombud

Haflidi Haflidason er Stråleverns koordinator

Vigdis I. C. Hope Kjemikalieansvarlig/avfall

 

Personal og Driftsrelaterte oppgaver

 • Mareile: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, kaffemaskin, vannmaskin, service kopimaskin
 • Trine: Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, lærling innen personal, studie, økonomi, resepsjon
 • Marian:  Post/pakker, TNT, telefon, henvendelser, innkjøp av rekvisita, rombooking kveldsarrangement, lærling innen personal, studie, økonomi, resepsjon
 • Trine Lise: Geo, arealkoordinator og informasjonsmedarbeider, Innkjøp av møbler mm., WebRedaktør for Geo, personal- HMS -konsulent, Mottak nytilsatte, registrerer fravær/sykmeldinger i Paga, instituttarrangement, info Geoviten
 • Victoria: Rekruttering, personalsaker UiB sine ansattsider

Velkommen til Geo  (Velkomstbrosyre)

Hva-Hvem-Hvordan

 

Tilgang til våre Labber

For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
TIMS-Clean LabYuval Ronen
BiogeochemistryHildegunn Almelid
Uranium LabStein-Erik Lauritzen
ICP-MSSiv Hjorth Dundas
Chrushing roomMartina S. Hamre
Core ScannerEivind Støren
Earth Lab chronologyEivind Støren
Thin Section LabIrina Dumitru
Heavy LiquidMartina S. Hamre
Sediment LabEivind Støren
Kosmo LabLars Evje
Raman LabTrygve Knag
X-rayOle Tumyr
Paleomag. LabOle Tumyr
Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
Farlab - DI-labPål-Tore Mørkved
Farlab - DI-CF labPål-Tore Mørkved
Farlab - Prep. LabPål-Tore Mørkved
Farlab - GassromPål-Tore Mørkved
Earth-lab CT-labEivind Støren
ELMILAB (Elektronmikrosonde lab)Irene Heggstad

 

Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

Wiki før bestilling her.

Laboratory Facilities

Fravær

Egenmelding og Ferie - disse registrerer du inn selv i Personalportalen Paga (husk Ferie skal forhånd godkjennes av naturlig overordnet før registrering; eks teknsik ansatte avtaler med Teknisk gruppeleder, PhD avtaler med veilederen sin etc)

Sykmelding - del c og del d skal leveres signert til Trine Lise/posthyllen

Feltarbeid/Tokt - egne skjema skal fylles ut - skjema finner du her. Feltskjema for studenter samles og levers i kassett i resepsjonen Geo

Tjenestereiser/kurs og andre hele møtedager sendes inn til Post@geo.uib.no eller levere skjema i posthyllen til Trine Lise, skjema finnes ferdig printet på postrommet)