Informatikk

Hva er informatikk?

Informatikk tilsvarer computer science på engelsk.

Informatikk er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Informatikere trengs i alle faser av utvikling av slik programvare: problemformulering, problemløsing, design, utvikling og programmering.

 

Informatikkstudiet starter med at vi lærer å programmere, dvs å få datamaskinen eller mobilen til å utføre akkurat det vi vil at den skal gjøre. På denne måten vil du allerede i løpet av første semester være i stand til å lage dine egne programmer.

 

Deretter går studiet i dybden på de stegene som kommer før selve programmeringen når man utvikler IT-systemer og programvare: problemløsing, design og utvikling av algoritmer, valg av objekter og datastrukturer.

 

Informatikere er ikke bare ettertraktet i arbeidsmarkedet nå men det vil i tillegg være stor mangel på informatikere i fremtiden. Vårt  samfunn er blitt avhengige av at informasjonsteknologien fungerer. Informatikk ligger i skjæringspunktet mellom mange ulike arbeidsområder, slik at utdannelsen kan brukes innenfor så ulike felter som medisin, finans, romforskning, oljeindustri og underholdning, i tillegg rene IT-jobber.