Hjem
Click

Universitetsbiblioteket

Åpen tilgang til forskningsresultater

Open Access

Forskere og studenter ved UiB kan tilgjengeliggjøre sine vitenskapelige publikasjoner åpent online (Open Access) gjennom UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA) eller ved å publisere åpent.

Hva er Open Access?

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt, umiddelbart og permanent tilgjengelig for alle på internett. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Det finnes to veier til Open Access:

  1. Grønn: Egenarkivering av masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger, kopier av fagfellevurderte vitenskapelige artikler og annet vitenskapelig materiale i åpne forskningsarkiv.
  2. Gull: Publisering av vitenskapelige artikler, enten i rene Open Access-tidsskrift, eller ved hybrid-publisering. Hybrid innebærer frikjøp av enkeltartikler Open Access. Disse artiklene blir publisert i tradisjonelle abonnementsbaserte tidsskrift, men frikjøpes slik at de blir åpent tilgjengelig for alle. Også bøker kan publiseres Open Access.

En av de mest brukte definisjonene av Open Access finnes her: http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration

Les mer om Open Access på nettsiden openaccess.no

Kvalitetssikrede Open Access-tidsskrift

Finn kvalitetssikrede Open Access-tidsskrift som er godkjent på nivå 1 eller 2 i registeret over autoriserte publiseringskanaler, ved å søke her

Sørg for at det i søkeskjemaet er valgt «ja» i feltet «Open Access (DOAJ)». Det vil gi treff på Open Access-tidsskrift registrert i Directory of Open Access Journals. Du kan videre avgrense søket på vitenskapsdisiplin og fagfelt.

Tjenester for Open Access ved UiB

Universitetsbiblioteket i Bergen tilbyr en rekke tjenester for å tilgjengeliggjøre vitenskapelige publikasjoner fra forskere og studenter ved UiB åpent på internett (Open Access).

Bergen Open Research Archive (BORA)

I UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgave, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsdata og annet vitenskapelig materiale. Forskningspublikasjoner kan tilgjengeliggjøres i BORA ved å kontakte oss, eller ved registrering og opplasting av fulltekst i CRIStin. Ta kontakt med oss ved spørsmål om rettighetsklarering.

Støtte til åpen publisering

Det er mulig å søke om økonomisk støtte til åpen publisering gjennom UiBs budsjettpost for åpen publisering. Korresponderende forfattere fra UiB kan søke om støtte.

Bergen Open Access Publishing (BOAP)

Universitetsbiblioteket drifter en støttetjeneste for åpne, elektroniske tidsskrift ved UiB, Bergen Open Access Publishing (BOAP). Nye og etablerte tidsskrift og skriftserier kan få teknisk støtte til drift gjennom plattformen Open Journal Systems (OJS). Kravet er at innholdet blir publisert Open Access med en Creative Commons-lisens.

Politikk for Open Access ved UiB

Universitetet i Bergen vedtok en politikk for åpen tilgang til forskningsresultater på styremøte den 15.11.2012.

UiBs Open Access-politikk innebærer blant annet følgende:

1. UiB ber alle ansatte gjøre sine vitenskapelige publikasjoner i størst mulig grad tilgjengelige i åpne arkiv og/eller ved åpen publisering.

2. Ansatte oppfordres til å publisere sine vitenskapelige publikasjoner hos forlag som gir åpen tilgang til publikasjonen så lenge slik publisering ikke går på bekostning av den akademiske friheten eller universitetets målsetning om publisering i velrenommerte publiseringskanaler.

3. Studenter oppfordres til å tilgjengeliggjøre sine masteroppgaver i BORA dersom slik tilgjengeliggjøring ikke vil kunne komme i konflikt med annen publisering.

4. Doktorgradskandidater oppfordres til å tilgjengeliggjøre sine avhandlinger i BORA dersom slik tilgjengeliggjøring ikke vil kunne komme i konflikt med annen publisering.

Hele arbeidsgruppens anbefaling og vedtaket fra Universitetsstyret finnes her: Universitetets policy for og ordninger med Open Access (sak 88)

Kontakt oss på:

bora@uib.no