Hjem
Click

Universitetsbiblioteket

Rettsvitenskap

Velkommen til siden for rettsvitenskap og Bibliotek for juridiske fag.

Sommeråpningstider ved Bibliotek for juridiske fag:

Siste dag med kveldsåpent (til 19:00) er tirsdag 13. juni.

Biblioteket er stengt i uke 28, 29 og 30, altså 10.-30. juli.

Husk også å sjekke UBs hjemmeside for enkeltdager med spesielle åpningstider!

Nye bøker

Biblioteket kjøper hele tiden inn nye bøker. Når de er registrert og klar for utlån setter vi de frem på hyller midt i biblioteket ved siden av siste årgang av tidsskriftene. Her ser du noen av våre nylige innkjøp:

 

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker til biblioteket!

Biblioteket har et eget skjema for innsending av bokforslag. Skjemaet krever at du skriver inn lånekortnummer (står under strekkoden på baksiden av student-/ansattkortet). Dersom du ikke har lånekort, kan du sende e-post til biblioteket: ubbjur@uib.no

Vær oppmerksom på lang bestillingstid på utenlandske bøker.

Finne frem i biblioteket

Pensum

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket. Vi har minst et eksemplar bare til bruk i biblioteket (merket med grå og blå ryggtape) og nesten alltid også et eksemplar til utlån (merket med grå tape på bokryggen). 

Bøkenes oppstilling

Bøkene er oppstilt etter et eget system: L-katalogen, inndelt i de klassiske gruppene innen privatrett, offentlig rett og folkerett. 

Når du har funnet boken du søker etter i Oria, er oppstillingen angitt med tall og bokstaver. Tallet angir nummeret for emnet. Bokstavene angir hvor boken er plassert innenfor dette nummeret.     

Du kan søke på L-nummer i Oria avansert søk. Her må du velge: L klassifikasjon. og skrive L xxx i søkefeltet. Du får frem all litteraturen som har fått dette spesielle L-nummeret.

Vanlig utlånssamling

Den vanlige utlånssamlingen har ingen tape på ryggen, bare en merkelapp som angir oppstillingen. Bøkene står systematisk oppstilt, inndelt etter L-skjemaet. Disse bøkene lånes ut etter vanlige utlånsregler: 4 ukers ordinær lånetid. Dersom ingen står på venteliste blir lånet automatisk fornyet. Bøkene kan du selv reservere i Oria dersom de er utlånt.

Kilde- og referansesamlingen

Kilde- og referansesamlingen er merket med blå tape. Dette betyr at materialet bare skal brukes i biblioteket og ikke er til utlån. Det kan kopieres etter Kopinors regler.

Kildesamlingen vår består av rettskildemateriale fra ulike land.

Referansesamlingen inneholder oppslagsverk, håndbøker og ordbøker. Disse bøkene har REF som en del av oppstillingssignaturen og står på bibliotekets kursrom.

Tidsskriftene våre står oppstilt alfabetisk etter tittel. Husk at mye også er elektronisk tilgjengelig.

Magasin

Magasin betyr som oftest at dette er en eldre utgave av boken og den står derfor ikke lengre i vanlig utlånssamling. Bøker som står på magasin har vanlig utlånstid (4 uker) men må hentes frem av personalet.

Ta kontakt med skranken, så henter vi frem mens du venter.

E-bøker

Elektroniske bøker søkes opp som vanlige bøker i Oria, eller du kan velge e-bøker i Oria avansert søk. Noen få bøker er ikke fanget opp, så du kan ha nytte av å søke direkte på Springer link og Ebrary

Norske E-bøker ligger stort sett i basene Rettsdata, Kommentarutgaver, og Nasjonalbiblioteket. Grunnet etterslep i registreringen i Oria, kan det være nyttig å søke direkte i basene dersom en E-bok synes ikke å være tilgjengelig i flg Oria.

UBs nettside om hvordan bruke e-bøker inneholder tips og triks

Artikler

Artikler kan finnes i: tidsskrifter, aviser, og bøker  f. eks. festskrift.

Ikke alle artikler er registrert i Oria, neon ganger må man først finne boken eller tidsskriftet hvor artikkelen ble trykket.

Tidsskriftsartikler

Tidsskriftsartikler finnes i de enkelte tidsskriftene som søkes frem i Oria. Det kan være elektroniske tidsskrifter eller papirutgivelser eller begge deler (eldre utgivelser i papirformat, nyere utgaver av samme tidsskrift i E-format). Mange elektroniske artikler kan søkes frem direkte i Oria.

Når man får oppgitt en artikkel, er det viktig å notere seg tidsskriftets navn og årstall.

Store norske juridiske tidsskriftdatabaser er Idunn og Rettsdata. I Lovdatas litteraturbase ligger det mange enkeltstående juridiske artikler.

Avisartikler

Avisartikler kan søkes frem i Atekst

Som student eller ansatt ved UiB gir Universitetsbiblioteket deg alltid tilgang til Atekst.

A-tekst på ca 3 sekunder: Gå direkte til lenken (via Oria) her

A-tekst på ca 1/2 minutt: Se film her 

A-tekst på ca 1 minutt: Les Kommunikasjonsavdelingens tekst her

Bokartikler

Bokartikler i festskrift er man mer avhengig av bokens navn for å finne. Men Oria inneholder mange artikler

Lovdata inneholder mange bokartikler i fulltekst.

Se også bokverket: Kongshavn og Strømø: Norsk juridisk festskriftbibliografi

Kurs og veiledning

Faste kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi holder kurs i bruk av biblioteket. Dette gjelder særlig i starten av studiet og ved starten av masteroppgaveskrivingen. Kursene annonseres på MittUiB og ved oppslag i biblioteket. Det er viktig at du møter på disse kursene fordi du her får kjennskap til basesøk du vil få bruk for både i studietløpet men også i arbeidslivet.

Førstårsstudenter tilbys ved høstens semesterstart auditorieforelesningen "Lov og rett på nett og andre steder", etterfulgt av et kurs vi kaller Søk&Skriv, hvor man lærer å finne juridisk litteratur, litt om hvordan bruke biblioteket og tips om oppgaveskriving.

NIRI - søkekurs. Januar hvert år.

Masterstudenter tilbys Morgenkaffe i biblioteket - et gjenoppfriskningskurs i litteratursøk til masteroppgaven. Både generell og emnespesifikk veiledning. Vanligvis i februar. (Også september dersom vi har kapasitet)

Ph.D. - forskerskolen. Ved avtale med fakultetet.

EndNote-kurs. Bibliotek for juridiske fag holder ikke kurs i EndNote.  Interesserte kan gå på åpne kurs ved øvrige bibliotek, fortrinnsvis på de som holdes på HF-biblioteket. Kursene annonseres i UBs kalender.

 

Nettkurset Ph.D. onTrack

Fra kartlegging av litteratur til publisering.

Gå inn på PhD on Track dersom du ønsker å vite mer om det å få oversikt over litteraturen i ditt fagfelt, eller om publisering. Phd on Track er delt inn i tre moduler; modul én tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to handler om publiseringsprosessen med temaer som innsending av manuskript for publisering og spørsmål om opphavsrett. Modul tre omhandler evaluering og rangering av publiseringskanaler.

Nettkurset Søk&SkrivSøk & Skriv er et nettsted som gir råd om hele skriveprosessen – fra informasjonssøk og lesing til etisk kildebruk og skriving. Skal du skrive en studentoppgave? Besøk http://sokogskriv.no

Instruksjonsvideoer

 Bibliotek for juridiske fag har laget nyttige informasjonsfilmer om:

·         Hvordan finne en bok

·         Hvordan finne en pensumbok

·         Hvordan reservere en utlånt bok

·         Hvordan fornye dine lån 

Bestill en bibliotekar

For deg med et mer omfattende behov for hjelp f. eks. når du skal starte på en masteroppgave. Da bestiller du en bibliotekar ved en henvendelse til biblioteket (bruk dette skjemaet). Fortell hva du ønsker hjelp til, hvilket emne du skal vite noe om og ikke minst hva du selv har gjort og funnet ut om emnet. Du vil få svar med tildelt tid for personlig fremmøte. Dersom tiden ikke passer likevel må du gi beskjed.

Uformell veiledning

Bibliotekets ansatte hjelper deg gjerne med å finne frem i biblioteket. Vi bidrar med veiledning og gir søkehjelp på en måte som etter hvert vil gjøre deg selvhjulpen i bruken av biblioteket. Du kan også kontakte oss på UBs chat mellom klokken 10:00 og 15:00 på hverdager.

End NoteUniversitetsbiblioteket tilbyr gratis bruk av referanseverktøyet EndNote til studenter og ansatte. Bibliotek for juridiske fag har ikke egne kurs i bruk av EndNote men interesserte kan gå på åpne kurs ved UBs andre bibliotek. Tips, kurs og støtte på nett, guide og programvare finner du her. 

 Utvalgte elektroniske ressurser

Alle basene kan søkes fra Orias søkefelt: Finn databaser

Norwegian law in foreign languages

Database som inneholder norsk juss skrevet på utenlandske språk. Den gir bibliografiske opplysninger om kilder og litteratur: Bøker og artikler

Lovdata Pro

  1. Denne lovdatabasen inneholder norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Inneholder også en del juridiske artikler og annet juridisk materiale. MAN MÅ OPPRETTE KONTO FOR Å KUNNE SØKE I DENNE BASEN.
  2. På Universitetet i Bergen kan man bruke en «lettere» versjon av denne basen der man slipper å logge seg inn som egen bruker.

Lovdata gratisversjon

Basen inneholder foruten lover, Utenriksdepartementets traktatregister: register over traktater som Norge har inngått med fremmede stater

Rettsdata

 

Inneholder lover med kommentarer, rettspraksis o. a. Inneholder også mange juridiske emner med mange ulike rettskilder, elektroniske standardkontrakter, tidsskifter og bøker fra Gyldendal forlag

Eksamen, Mønsterbesvarelser

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger ligger etter 2009 på "Mitt UiB" under Det juridiske fakultet -> Filer -> Eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Oversikt over tidligere oppgaver og sensorveiledninger ligger her.
Mønsterbesvarelser: er gjengivelser av tidligere skrevne eksamensbesvarelser. Disse er gjengitt i studenttidsskriftene Injuria (Bergen) og StudJur (Oslo). (Noen ganske få står i Jus’t fra Tromsø)

Danske rettskilder

Karnov: Danmark Inneholder det meste av danske rettskilder. Her er en veiledning i danske forarbeider.

Svenske rettskilder

Karnov : Sverige Inneholder det meste av svenske rettskilder. Her er en veiledning i svenske rettskilder

Juridisk nettviser

En stor samling av lenker til gratisdatabaser som inneholder juss fra store deler av verden. Det aller meste er engelskspråklige baser.

Her ligger henvisning til Oversatte lover. Dette er en fullstendig oversikt over norske lover som er oversatt til engelsk.

Databaser som UiB abonnerer påSamling av databaser som Universitetet i Bergen abonnerer på. Kan inndeles i fagomåder. Søkes fra Oria.

Foreign staff/students

Norwegian law in foreign languages

Books, articles and acts on Norwegian law published in an international language, mainly in English.

Translated acts

Norwegian acts that are translated into English.

Vedlegg: