Hjem
UiB Bærekraft
Bærekraft

Sertifisert som My Green Lab

Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.
Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.
Foto/ill.:
Susann Rüdiger

Hovedinnhold

– Jeg er veldig glad for at vi endelig er sertifiserte som My Green Lab. Det har vært en lang prosess, men jeg er veldig stolt av at vi ender opp med en score på 93 %. Det gir grønn sertifisering - den høyeste graden som er mulig, sier Sven Le Moine-Bauer, lab manager ved Geomikrobiologisk laboratorium, ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Nylig mottok laben det synlige beviset på sertifiseringen; plaketten fra My Green Lab, som er en internasjonalt anerkjent sertifisering som hjelper laboratorier verden over til å gjøre grep for en grønnere arbeidshverdag.

Høyt klimaavtrykk på laber

– Denne prosessen begynte med at flere av oss som arbeider i laben er miljøengasjerte og bekymret for planetens fremtid - og vi vet samtidig at laboratorier generelt sett har et veldig høyt klimafotavtrykk. Vi følte dermed på en «intern konflikt» mellom våre tanker og våre arbeidsmetoder. Derfra kom ideen om å søke midler fra Klimafondet til tiltak som kan sikre at vi får en grønnere lab - og å søke denne sertifiseringen, sier Le Moine-Bauer.

Les om noen flere tiltak støttet av Klimafondet ved UiB:

Han er klar på at de ansatte i laben likevel ikke kan hvile på sine laurbær, selv om sertifiseringen nå er på plass.

– En My Green Lab-sertifisering varer i to år, før laben skal resertifiseres. Selv om vi har fått en god score, har vi også identifisert flere steder med potensial for forbedring, som vi vil jobbe med i tiden fremover, sier han.

Flere gode tiltak

– En stor del av tiltakene koster faktisk lite eller ingenting; de går på bevissthet og atferd i laben, sier Le Moine-Bauer, og viser til bedre rutiner for avfallshåndtering, det å se på hvor man bestiller utstyr fra, og å være oppmerksomme på vann- og strømforbruk, som eksempler på hva de har tatt tak i. I tillegg praktiserer de ansatte på laben størst mulig grad av grønne reiser.

– Vi har i tillegg et økt fokus på gjenbruk der det er mulig - for eksempel ved å kjøpe inn lab-utstyr av glass som kan brukes mange ganger, heller enn engangsutstyr av plast, sier han.

Et annet viktig delprosjekt går på å øke temperaturen i ultrafryserne på laben fra standardtemperaturen minus 80 grader til minus 70 grader celsius.

Nå som vi har hevet temperaturen fra -80 til -70 grader, sparer vi mellom 20-30 prosent strøm per fryser.

Sven Le Moine-Bauer

– Det er naturligvis viktig at dette ikke går ut over prøvene som er lagret i fryseren - og dermed forskningen, sier Le Moine-Bauer, og legger til at hans lab har samarbeidet med en gruppe forskere ved Institutt for biovitenskap for å se nettopp på dette spørsmålet. Funnene fra dette prosjektet, som ble ledet av Stefan Thiele, ble nylig publisert, og konklusjonen er at det å heve temperaturen ikke vil ha noen negativ konsekvens for prøvene på laben. Som et resultat av det, er nå ultrafryserne stilt opp til -70 grader.

– Slike frysere er energikrevende, og brukte hver mellom 10-25 kWh per dag, avhengig av modell, da temperaturen var -80 grader. Til sammenligning er det omtrent det samme som jeg bruker i min egen leilighet. Nå som vi har hevet temperaturen fra -80 til -70 grader, sparer vi mellom 20-30 prosent strøm per fryser, sier Le Moine-Bauer.

Han håper funnene fra studien kan inspirere mange flere forskere verden rundt til å heve temperaturen på sine ultrafrysere til -70 grader.

Le Moine-Bauer og kollegaene jobber også med et nytt elektronisk styringssystem som gir bedre kontroll på lagringen av prøver.

I tillegg har teamet, i samarbeid med andre laber, startet arbeidet med å bygge opp en digital plattform som gir oversikt over, og mulighet til å dele, labutstyr mellom ulike laber. Det er både et klimatiltak og et initiativ som vil kunne skape bedre samhandling mellom ulike laber i Bergen.

Oppfordrer andre til å søke

– Jeg er glad for at Klimafondet ved UiB støtter denne type tiltak. Jeg er også takknemlig for den gode oppfølgingen vi har fått fra UiBs miljøkoordinator, Helene Wiken, i denne prosessen, sier han.

I forrige søknadsrunde til Klimafondet fikk også to laber ved Michael Sars Centre støtte til arbeid med My Green lab-sertifisering. Klimafondet har søknadsfrist en gang hvert semester, og Le Moine-Bauer oppfordrer andre ansatte ved UiB til å søke tilskudd til sine prosjekter.

– Spesielt håper jeg enda flere laber søker tilskudd til å starte arbeidet med My Green Lab-sertifisering, eller andre tiltak som kan gjøre arbeidet i laben mer bærekraftig. Det å være flere samlet vil styrke arbeidet ytterligere. Kanskje får vi etter hvert en lang rekke laber ved UiB som både blir grønnere og samarbeider bedre - noe som virkelig kan ha en betydning for klimaavtrykket ved labvirksomheten ved universitetet, sier han. 

– Bare sett i gang!

– Hva er ditt råd til andre laber ved UiB som ønsker å bli grønnere, eller sertifiserte som My Green Lab?

– Bare sett i gang! Samle sammen noen ansatte som er motiverte, og begynn arbeidet. Nå er det jo stor forskjell på ulike laber, og et tiltak på én lab er ikke nødvendigvis mulig å gjøre på en annen. Men jeg tror alle vil finne noen tiltak de kan gjøre, sier han, og legger til:

– Det kreves en viss arbeidsinnsats, og man bør derfor sette av litt tid til arbeidet. Men dette er også god team-building, og vi har hatt det mye moro underveis. Et råd kan være å sette av et par timer til arbeidet på fredagen - og belønn dere selv med en øl eller noe annet godt etterpå, sier Le Moine-Bauer, og inviterer alle laber som er interesserte i arbeidet eller ønsker tips til en mulig sertifiseringsprosess til å ta kontakt.

Håper flere lar seg inspirere

– Jeg vil gratulere de ansatte ved Geomikrobiologisk laboratorium med sertifiseringen fra My Green Lab. Dette er et utrolig bra initiativ, som jeg håper flere laber lar seg inspirere og motivere av, sier miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken.

Også hun oppfordrer både ansatte og studenter ved UiB om å benytte seg av sjansen til å søke Klimafondet - og minner om at fondet støtter tiltak som enten direkte reduserer UiBs klimafotavtrykk, eller som skaper engasjement blant studenter og ansatte rundt klima og miljøspørsmål.