Hjem
UiB Bærekraft
Bærekraft

Vil bli grønn lab med støtte fra Klimafondet

Sven Le Moine-Bauer og kollegaene ved Geomikrobiologisk laboratorium ønsker å bli grønnere på arbeidsplassen. Med støtte fra Klimafondet ved UiB søker de nå om sertifiseringen My Green Lab.

Sven Le Moine-Bauer
Lab manager Sven Le Moine-Bauer og kollegaene har tatt initiativ til å gjøre Geomikrobiologisk laboratorium grønnere. Andre ansatte som jobber med My Green Lab-prosjektet er Hannah Babel (GEO), Renee Hageman (GEO), Petra Hribovšek (BIO), Anders Schouw (HelseVest) og Steffen Leth Jørgensen (GEO) - i tillegg til alle som bruker laben.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

– Denne prosessen begynte med at flere av oss som arbeider i laben er miljøengasjerte og bekymret for planetens fremtid - og vi vet samtidig at laboratorier generelt sett har et veldig høyt klimafotavtrykk. Vi følte dermed på en «intern konflikt» mellom våre tanker og våre arbeidsmetoder. Derfra kom ideen om å søke midler fra Klimafondet til tiltak som kan sikre at vi får en grønnere lab - og å søke denne sertifiseringen, sier Sven Le Moine-Bauer, lab manager ved Geomikrobiologisk laboratorium, UiB.

Les om flere tiltak støttet av Klimafondet ved UiB:

Grønnere lab

My Green Lab er en internasjonalt anerkjent sertifisering som hjelper laboratorier verden over til å gjøre grep for en grønnere arbeidshverdag. I prosessen får man veiledning basert på en kartlegging av arbeidsmetoder på laben.

– En stor del av tiltakene koster faktisk lite eller ingenting; de går på bevissthet og atferd i laben, sier Le Moine-Bauer, og viser til bedre rutiner for avfallshåndtering, det å se på hvor man bestiller utstyr fra, og å være oppmerksomme på strømforbruket, som eksempler på hva de har tatt tak i.

– Vi har i tillegg et økt fokus på gjenbruk der det er mulig - for eksempel ved å kjøpe inn lab-utstyr av glass som kan brukes mange ganger, heller enn engangsutstyr av plast, sier han.

Et annet delprosjekt går på å øke temperaturen i ultrafryserne på laben fra minus 80 grader til minus 70 grader celsius. Slike frysere er svært energikrevende, men ved å heve temperaturen fra -80 til -70 grader, kan energiforbruket reduseres med 30 prosent.

– Så er det naturligvis viktig at dette ikke går ut over prøvene som er lagret i fryseren - og dermed forskningen, sier Le Moine-Bauer, og legger til at hans lab samarbeider med en gruppe forskere ved BIO, for å se nettopp på dette spørsmålet. Funnene fra dette prosjektet, som ledes av Stefan Thiele, vil snart bli publisert.

Le Moine-Bauer og kollegaene jobber også med et nytt elektronisk styringssystem som gir bedre kontroll på lagringen av prøver. I tillegg har teamet startet arbeidet med å bygge opp en digital plattform som gir oversikt over, og mulighet til å dele, labutstyr mellom forskjellige laber. Det er både er et klimatiltak og et initiativ som vil kunne skape bedre samhandling mellom ulike laber i Bergen.

Oppfordrer andre til å søke

– Jeg er glad for at Klimafondet ved UiB støtter denne type tiltak. Jeg er også takknemlig for den gode oppfølgingen vi har fått fra UiBs miljøkoordinator, Helene Wiken, i denne prosessen, sier han.

Klimafondet har ny søknadsfrist 15. oktober, og Le Moine-Bauer oppfordrer andre ansatte ved UiB til å søke tilskudd til sine prosjekter.

– Spesielt håper jeg flere laber søker tilskudd til å starte arbeidet med My Green Lab-sertifisering, eller andre tiltak som kan gjøre arbeidet i laben mer bærekraftig. Det å være flere samlet vil styrke arbeidet ytterligere. Kanskje får vi etter hvert en lang rekke laber ved UiB som både blir grønnere og samarbeider bedre - noe som virkelig kan ha en betydning for klimaavtrykket ved labvirksomheten ved universitetet, sier han. 

– Bare sett i gang!

– Hva er ditt råd til andre laber ved UiB som ønsker å bli grønnere, eller sertifiserte som My Green Lab?

– Bare sett i gang! Samle sammen noen ansatte som er motiverte, og begynn arbeidet. Nå er det jo stor forskjell på ulike laber, og et tiltak på én lab er ikke nødvendigvis mulig å gjøre på en annen. Men jeg tror alle vil finne noen tiltak de kan gjøre, sier han, og legger til:

– Det kreves en viss arbeidsinnsats, og man bør derfor sette av litt tid til arbeidet. Men dette er også god team-building, og vi har hatt det mye moro underveis. Et råd kan være å sette av et par timer til arbeidet på fredagen - og belønn dere selv med en øl eller noe annet godt etterpå, sier Le Moine-Bauer, og inviterer alle laber som er interesserte i arbeidet eller ønsker tips til en mulig sertifiseringsprosess til å ta kontakt.

Om alt går som planlagt, håper Le Moine-Bauer at Geomikrobiologisk laboratorium vil bli sertifisert som My Green Lab i et sertifiseringsmøte tidlig på nyåret.

Håper flere lar seg inspirere

– Det å starte arbeidet for å bli sertifisert som en grønn lab er et utrolig bra initiativ, som jeg håper flere laber lar seg inspirere og motivere av, sier miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken.

Også hun oppfordrer både ansatte og studenter ved UiB om å benytte seg av sjansen til å søke Klimafondet innen søknadsfristen 15. oktober - og minner om at fondet støtter tiltak som enten direkte reduserer UiBs klimafotavtrykk, eller som skaper engasjement blant studenter og ansatte rundt klima og miljøspørsmål.

Både studenter og ansatte kan søke om mindre eller mer omfattende tiltak, begrenset oppad til 300 000 kroner.