Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Om Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap (BIO) ble opprettet 1. januar 2018, som en sammenslåing av tidligere Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt. BIO dekker forskning og forskningsbasert undervisning innenfor et bredt spekter av biologiske og molekylærbiologiske fagområder. Instituttet er blant de største ved Universitetet i Bergen og har omtrent 230 vitenskapelige og nesten 70 teknisk/administrative ansatte.

Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

Institutt for biovitenskap (BIO) er med sine ca 300 ansatte og nesten 750 studenter et stort og faglig vidtfavnende institutt, med forskningsaktivitet innen bl.a. utviklingsbiologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, evolusjonsbiologi, miljøtoksikologi, økologi og biodiversitet. Instituttet er sterkt involvert i tema som havbruk, fiskehelse og fiskeri, og om lag 2/3 av den vitenskapelige staben arbeider med marine problemstillinger. 

BIO har en stor prosjektportefølje og halvparten av de vitenskapelige stillingene er tiknyttet eksternt finansierte forskningsprosjekt.

Instituttets undervisning dekker et bredt spekter av biologiske disipliner og tilbys gjennom to bachelorprogram, to masterprogram, to integrerte femårige studieprogram (fiskehelse, og sjømat og havbruk) og lærerutdanning, foruten doktorgradsutdanning. Omtrent 950 studenter er integrert i disse programmene.

Mer

BIO er involvert i flere sentre:

for forskningsbasert innovasjon (SFI):

for fremragende utdanning (SFU):

I tillegg er BIO et medlem av Plantenettverket.

BIO var også involvert i tidligere sentre: